joi, 14 martie 2013

GHID CLINIC DE TERAPIE COMPORTAMENTALA SI COGNITIVAAutor :  Ovide Fontaine, Philippe Fontaine (coord)    
Editura Polirom
Colectia Psihologie clinica si psihoterapie
An aparitie :2008
Traducerea Geta-Liuba Dafinoiu
ISBN  978-973-46-0442-5
Nr pagini :816
Format 130 x 200
Pret : 69,69 lei la librarie.net
Disponibilitate BCUDescrierea editurii:
Lucrare de referinta in domeniu, Ghidul clinic de terapie comportamentala si cognitiva este rezultatul cercetarilor a 28 de specialisti din Belgia, Franta, Canada si Elvetia. Primele capitole descriu principiile generale ale terapiei comportamentale si cognitive, modul cum se realizeaza analiza functionala si diagnosticul unui caz, dar si alianta terapeutica intre pacient si medic. In partea a doua, fiecare capitol este destinat unei anumite tulburari (fobia sociala, tulburarea de anxietate generalizata, stresul posttraumatic, bulimia etc.), prezentind criteriile diagnostice, principalele simptome, formele clinice, comorbiditatea, precum si evolutia sa. Studiile de caz arata cum pot fi identificate problemele si evidentiaza rolul terapeutului in motivarea si insanatosirea pacientului in cadrul terapiei individuale si de grup.

Cuprins:


Prefaţă /15

1.Modele şi principii generale ale terapiilor comportamentale si cognitive

Introducere /20
1.Terapiile comportamentale şi cognitive ale primului val: de la Pavlov la Skinner /23
        Condiţionare clasică sau reactiva sau de tip I (Pavlov)23
        Condiţionare operanta sau de tip II (Skinner)31
2.Terapiile comportamentale şi cognitive ale celui de-al doilea val: „revoluţia cognitivistă” /39
        Patru variante ale cognitivismului /40
        Modelul învăţării sociale ai lui Bandura /43
        Terapia raţional-emotivă a lui Ellis /48
        Modelul cognitiv-comportamental al lui Beck /49
        Modelul selfinsiructional training al lui Meichenbaum /54
3.Terapiile comportamentale şi cognitive ale celui de-al treilca val( ?) : analiza contextelor şi funcţiilor comportamentului  /55
        Bilanţul „revoluţiei cognitive" /55
        O altă cale : analiza contextuală a comportamentului /59

2.Demers diagnostic si analiza funcţională

Introducere /68
1.Demersurile diagnostice /71
        Abordarea medicală /71
        Abordarea psihodinamică /73
        Abordarea cognitiv-coinportamentalâ /75
        Discuţi /76
2.Analiza funcţională: concepte şi metodologie80
        Modelul lui Kanfer şi Saslow /80
        Grila BASIC ID /81
        Grila SECCA /82
        Cercul vicios /83
        Modelul retroactiv /84
Concluzii /97

3. Alianţa terapeutică

1.Definiţii /102
        Raportul de colaborare /102
        Componentele raportului de colaborare /103
2.Metoda integrată de observaţie numită„mica bicicletă” /104
        Autoobservarea terapeutului /105
        Observarea relaţiei cu pacientul /110
        Observarea pacientului /114
3.Tehnicile de dialog in cadrul consultaţiilorindividuale /115
        Metoda celor „4R” /115
        Interogarea socratică /123
4. Capcanele relaţionale interapie /125
        Persuadarea pacientului /125
        Dezbaterea /126
        Interogarea într-o raaniera administrativa /128
        Determinarea pacientului sa spună ceea ce se aşteaptă de la el /129
        Minimalizarea unei probleme reale /129
        Munca in locul pacicntulu /130
        Avansarea prea rapida /131
        Avansarea prea lenta /132
Concluzii /134

4.Farmacologie şi terapie cognitiv-comportamentală

Introducere /138
1.Tulburările anxioase /140
        Tulburarea de panică şi agorafobie /140
        Anxietatea generalizată /143
        Starea de stres posltraumatic /145
        Tulburarea obsesiv-compulsivă /148
        Fobia socială /150
        Fobiile specifice /153
2.Tulburările de dispoziţie /154
        Tratamentul episoadelor depresive majore de intensitate mica pana la metlic /154
        Prevenirea recăderilor ţi a recidivelor /156
        Stabilizarea tulburărilor bipolare /158
3.Tulburările de personalitate /162
4.Dependenţa de alcool .163
5.Schizofrenia .164
6.Tulburările de conduită alimentară /167
        Anorexia mentala /167
        Bulimia /170
        Hipefagia bulimică /172
7.Discuţii şi concluzii /173

5.Punctui de vedere al pacientului

Introducere /188
1.Accesul la terapie /190
2.Desfăşurarea terapiei /191
        Relaţia terapeutică /191
        Consultaţiile /195
        Evitările : inamicii pacientului şi          ai terapeutului   /202
        Inventivitatea şi îndrăzneala : un atu pentru terapeuţi /206
        Problemele „existenţiale" şi schemele /210
        Medicamentele /211
        Vindecarea /213
3.Viaţa după terapie /214
        Noi direcţii de explorare /215
        Asociaţiile de pacienti /216

6. Atacurile de panică si agorafobia

1.Contribuţii teoretice /222
        Definiţii /222
        Evoluţia conceptului de panică /224
        Caracteristicile Lulburârii de panica cu agorafobie /227
        Tratament /228
2. Studiu de caz /233
        Ananmeza /233
        Analiza funcţională /237
        Evaluarea /239
        Protocolul terapeutic /240
        Descrierea şedinţelor /242
        Rezultate /265
3. Discuţii /270

7. Afirmarea de sine

1.Contribuţii teoretice /274
        Definiţie şi categorii de comportamente /274
        Etiologia absenţei afirmării de sine /275
2.Studiu de caz /276
        Analiza funcţională /277
        Diagnosticul Luiburărilor asociate /284
        Evaluarea unei absenţe a afirmării de sine /285
        Jocuri de rol – teste /286
        Terapie de grup sau terapie individuals ? /289
        Planul de tratament /290
        Terapia de grup /290
        Tehnici generale /291
        Desfăşurarea şedinţelor (terapie de grup) /294
        Adaptarea afirmarii de sine la practica individuals /319
3.Discuţii /321

8.Fobia socială

1.Contribuţii teoretice /326
        Definiţii /326
        Criterii diagnostice /327
        Principalele simptome /328
        Forme clinice /332
        Diagnostic diferenţial şi comorbiditate /334
        Epidemiologie şi evoluţie /334
        Etiologii /335
2. Studiu de caz /337
        Prezentarea cazului /337
        Analiza funcţională /340
        Alte informaţii obţinute /347
        Descrierea globala a tratamentului /348
        Convorbirile de evaluare şi de motivaţie /349
        Terapia individuală /354
        Grupul de expunere /357
        Activităţile de menţinere /362
        Rezultate şi comentarii /363
3. Discuţii /365

9.Tulburarea de anxietate generalizata

1. Contribuţii teoretice /374
        Definiţie /374
        Aspecte epidemiologicc şi descriptive /376
        Neliniştea excesivă şi anxietatea generalizata /377
        Mecanismele psihologice asociale neliniştilor şi tulburării de anxietate generalizata /381
        Credinţele eronate asociate stării de nelinişte /381
        Comportamentele de evitare şi comportamentele securizante /383
        Atitudinea negativă faţă de problemele de viaţă /385
        Intoleranţa la incertitudine /385
        Eficienţa tratamentelor cognitiv-comporlamentale /387
2. Studiu de caz /388
        Prezentarea cazului /389
        Evaluarea cognitiv-comportamentală /390
        Ipoteze eognitiv-comportamentale /400
        Obiectivele tratamentului /401
        Descrierea terapiei /402
        Concluzii /423
3. Discuţii /425

10. Tulburările obsesiv-compulsive

1. Contributii teoretice  /434
        Definiţie  /434
        Modelul comportamental şi modelulcognitiv / 434
        Compulsii externe si compulsii interne  /435
2.Tehnica comportamentali  /437
        Expunerea cu prevenţia răspunsului / 438
        Expunerea in imaginaţie  /440
        Cazul  doamnei  X /  441
3.Tehnica cognitivă  /446
        Desfăşurarea terapiei cognitive         /447
        Avantajele terapiei cognitive /449
        Cazul  doamnei Y /   449
4.Discuţii /456

11. Stresul posttraumatic

Introducere / 462
1.Contribuţii teoretice / 463
        Criteriite stresului posttraurnatic / 463
        Evaluarea  /464
        Complicaţiile  /466
        Tratamentele stresului posttraumatic / 467
        Rezultatele terapiilor comportamentale şi cognitive / 471
2. Studiu de caz  /472
        Prezentarea cazului  /472
        Analiza funcţională şi conceptualizarea cazului şi a terapiei  /474
        Desfăşurarea terapiei  /476
3.Discuţii  /488

12. Depresia şi terapia centrată pe scheme

1.Contribuţii teoretice  /494
        Epidemiologie  /494
        Farmacoterapie  /494
        Modelul cognitiv al depresiei după Beck  /495
        Terapia centrata pe schemele lui Young /499
2.Terapia cognitiva a depresiei /503
        Prezentarea paradigmei cognitive /503
        Faza comportamentală /504
        Faza cognitiva /510
        Faza preventivă sau travaliul terapeutic asupra schemelor /513
3.Studiu de caz (modelul lui Beck) /513
        Prezentarea cazului /513
        Desfăşurarea terapiei /517
        Discuţii /533
4.Terapia centrată pe scheme /534
        Diagnosticul schemelor şî tnformarea pacientului /534
        Strategii terapeutice /535
5.Studiu de caz (modelul lui Young) /538
        Prezentarea cazului /538
        Diagnosticul schemelor şi informarea pacientului /538
        Schimbarea /548
        Evoluţia cazului /552
        Concluzii /553

13.Bulimia

1. Contribuţii teoretice /558
        Descriere /558
        Modele explicative /560
        Terapiile validate empiric /564
2.Studiu de caz /567
        Prezentarea cazului /567
        Principii terapeutice generale /569
        Evaluare clinică /570
        Desfaşurarea terapiei /579
        Rezultate actuale ale terapiei /599
3.Discuţii /601
        Cazul şi concluzii generale /601
        Caracteristicile psihoterapiei hulimiei /602
        Rezultate şi perspective606

14. Dependenţele de alcool

1.Contribuţii teoretice /612
        Epidemiologie /612
        Definiţii /613
        Istoria terapiilor comportamentale şi cognitive ale dependenţelor de alcool /614
        Utilizarea actuală a terapiilor comportamentale şi cognitive /617
2.Studiu de caz /625
        Prezentare generală /625
        Analiza funcţională a problemei-ţiniă /629
        Terapia individuala /630
        Terapia de grup /639
        Terapia persoanelor apropiate /645
        Evaluarea /646
        Monitorizarea /647
3.Discuţii /647

15. Disfunctia erectilă

1.Contribuţii teoretice /656
        Definiţii /656
        Farmacolerapie şi TCC /657
        Epidemiologia disluncţiilor erectile nonpsiliogene  /657
        Istoricul sexologici /659
        Abordările distincţie. Erectile /660
        Importanţa analizei funcţionale /663
2.Studiu de caz /665
        Prezentarea cazului /665
        Tratamentul disfuncţiei erectile a lui Huberi /666
        Rezultate şi comentarii /683
3.Discuţii /685

16. Problemele de cuplu

1.Contribuţii teoretice /692
        Schimbarea comportamentală /692
        Antrenament pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare /695
        Modificarea cogniţiilor /696
        Evoluţiile recente ale psilioierapiei cognitive şi comporlamenlale de cuplu (PCCC) /897
        Cercetările privind eficacitatea şi eficienţa PCCC /706
        Pregătirea terapeuţilor pentru intervenţia in problemele de cuplu  708
        Protocol de evaluare diagnostica in PCCC : obiective şi metode /709
2. Studiu de caz /710
        Prezentarea cazului /711
        Diagnostic iniţial /715
        Primul mandat: intervenţie de criza şi controlul violenţei verbale /724
        Al doilea mandat: controlul ambivalenţei /734
        Al treilea mandat: ameliorarea relaţiei conjugale /736
        Monitorizarea şi prevenirea recăderii /753
3. Discuţii /754

17.Tulburarea de personalitate de limită

1. Contribuţii teoretice /762
        Definiţia tulburării de personalitate de limita (TPEL) /762
        Conceptualizarea tulburării de personalitate de limita /763
        Terapia comportamentală dialectică (TCD) /763
        Evaluări ştiinţifice ale TCD /768
2. Studiu de caz /769
        Prezentarea cazului /769
        Faza de angajare in terapie /770
        Grupurile psihoeducaţionale /772
        Terapia individuală /782
        Consultaţia telefonică /792
        Supervizarea echipei /794
        Tratamentele auxiliare /796
        Concluzii /798

Index /807

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu