sâmbătă, 16 martie 2013

INTRODUCERE IN PSIHOLOGIA PERSONALITATIIAutor : Marcela Rodica Luca                
Colectia
An aparitie :2010
ISBN  978-973-598-720-6
Nr pagini :189
Format ?
Anticariat
Disponibilitate BCU
Cuprins:


PREFAŢĂ III
PREZENTAREA MODULULUI VI

U.I.1. INTRODUCERE ÎN STUDIUL PERSONALITĂŢII  1
1.1. Natura personalităţii 2
1.2. Abordarea personalităţii în psihologie 5
1.3. Personalitate şi comportament 9
1.4. Rolul factorilor situaţionali 14
1.5. Bibliografie recomandată 19
1.6. Test de verificare a cunoştinţelor 19

U.l. 2. NATURA DIFERENŢELOR INDIVIDUALE (1) - ROLUL EREDITĂŢII 20
2.1. Importanţa eredităţii în determinarea personalităţii 21
2.2. Transmiterea ereditară a caracteristicilor psihice 22
2.3. Categorii de caracteristici psihice transmise ereditar 24
2.4. Studii genetice pe gemeni şi adopţii 33
2.5. Constituţie fizică şi personalitate 37
2.6. Bibliografie recomandată 40
2.7. Test de verificare a cunoştinţelor 40

U.l. 3. NATURA DIFERENŢELOR INDIVIDUALE (2) - ROLUL MEDIULUI 42
3.1. Importanţa factorilor de mediu în determinarea personalităţii 43
3.2. Factori nutriţionali şi de igienă 45
3.3. Factori socio-culturali în dezvoltarea personalităţii 47
3.4. Interacţiuni între factorii de mediu 50
3.5. Relaţia genotip-mediu ambiant 52
3.6. Rolul educaţiei în modelarea personalităţii 55
3.7. Bibliografie recomandată 59
3.8. Test de verificare a cunoştinţelor 59

U.l. 4. SISTEM NERVOS, SISTEM ENDOCRIN, PERSONALITATE 60
4.1. Extraversie, nevrotism şi funcţii cerebrale 61
4.2. Lateralizare corticală şi personalitate 67
4.3. Apropiere / inhibiţie 69
4.4. Căutarea de senzaţii 73
4.5. Sistem endocrin şi personalitate 75
4.6. Bibliografie recomandată 79
4.7. Test de verificare a cunoştinţelor 80

TEMA DE CONTROL NR. 1 81

U.l. 5. TEMPERAMENTUL 82
5.1. Definiţii ale temperamentului 83
5.2. Modele teoretice tradiţionale în explicarea temperamentului 85
5.3. Portrete temperamentale 87
5.4. Temperamentul în copilărie 90
5.5. Temperament şi afectivitate 94
5.6. Rolul temperamentului în sistemul de personalitate 98
5.7. Bibliografie recomandată 103
5.8. Test de verificare a cunoştinţelor 103

U.l. 6. MORALITATE Şl CARACTER 104
6.1. Tradiţii în abordarea psihologică a caracterului 105
6.2. Trăsături morale şi comportament moral 109
6.3. Modele teoretice ale trăsăturilor de caracter 112
6.4. Evoluţia raţionamentului moral în ontogeneză 116
6.5. Structura unui bun caracter şi educarea caracterului 119
6.6. Bibliografie recomandată 121
6.7. Test de verificare a cunoştinţelor 122

TEMA DE CONTROL NR. 2 122

U.l. 7. APTITUDINILE Şl INTELIGENŢA 123
7.1. Dotarea intelectuală - premisă a adaptării şcolare şi profesionale 124
7.2. Ereditate şi mediu în determinarea inteligenţei 129
7.3. Baza biologică a inteligenţei 132
7.4. Modele ale structurii intelectului 135
7.5. Locul şi inteligenţei în sistemul de personalitate 138
7.6. Bibliografie recomandată   141
7.7. Test de verificare 141

U.l. 8. SUPRADOTARE INTELECTUALĂ, EMINENŢĂ, GENIU 142
8.1. Definiţii şi explicaţii teoretice ale supradotării 143
8.2. Studiul Terman de genetica supradotării intelectuale 145
8.3. Corelate demografice şi sociale ale eminenţei şi supradotării 147
8.4. Aspecte psihologice ale supradotării 149
8.5. Aspecte educaţionale ale supradotării 151
8.6. Bibliografie recomandată 155
8.7. Test de verificare a cunoştinţelor 156

U.l. 9. CREATIVITATEA 157
9.1. Definiţii, controverse, istoricul problemei 158
9.2. Teorii ale creativităţii 160
9.3. Creativitate şi inteligenţă 163
9.4. Personalitatea creativă 167
9.5. Bibliografie recomandată 171
9.6. Test de verificare a cunoştinţelor 171

TEMA DE CONTROL NR. 3 172

GLOSAR 173
BIBLIOGRAFIE 183


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu