joi, 14 martie 2013

INTRODUCERE IN TERAPIILE DE GRUP. Teorii, tehnici, programeAutor :  Jose Guimon               
Editura Polirom
Colectia PSIHOLOGIE CLINICA SI PSIHOTERAPIE
An aparitie :2006
Traducerea Gabriela Sandu
ISBN  973-46-0424-4
Nr pagini :368
Format 130 x 200
Pret : 36,95 lei la Editura, 31,41 lei la elefant , 22,70 lei la librarie.net
Descrierea editurii:
Autorul lucrarii, martor pasionat si activ al extinderii terapiilor de grup pe parcursul ultimilor douazeci si cinci de ani, propune o viziune globala asupra acestui tip de terapie, larg adoptata astazi de echipele multidisciplinare din domeniul sanatatii mentale. Volumul prezinta tipuri, modele si programe de psihoterapie grupala frecvent utilizate, cu reliefarea atit a laturii teoretice, cit si a celei practice. Sint abordate teme istorice in raport cu dezvoltarea activitatilor grupale in cadrul psihiatriei comunitare, mentionindu-se modelele teoretice pe care se bazeaza acestea; sint analizate activitatile clinice si aspectele tehnice care le guverneaza dezvoltarea; totodata, sint descrise programele grupale care pot fi organizate in dispozitive ambulatorii, abordindu-se in acelasi timp si aspecte legate de formarea si evaluarea grupurilor. Numeroase exemple imbogatesc diferitele capitole si confera lucrarii claritate si caracter didactic, venind astfel in sprijinul psihoterapeutilor si psihologilor clinicieni, al psihiatrilor si al consilierilor care activeaza in domeniul social.

Jose Guimon este psihiatru, psihanalist, profesor la Departamentul de Psihiatrie, Hopitaux universitaires, Geneva. A mai publicat: Corps et psychotherapie (coord., 1997), Manuel de sante mentale relationnelle: Au-dela de la psychiatrie basee sur les preuves (2004). La Editura Polirom au fost traduse: Introducere in terapiile de grup. Teorii, tehnici, programe (2006) si Terapii scurte de grup. Comportamente si ilustrari clinice (in colab., 2006).

Cuprins:Introducere. Cadrul de desfăşurare a psihoterapiei de grup /13

Bibliografie /15

1. De la divan la cerc /17
Rolul contextului grupai în dezvoltarea psihoterapiilor  /17
     O cale lungă  /17
     Psihoterapie analitică sau dinamică ?  /18
     Concepţiile freudiene asupra grupurilor şi a instituţiilor  /20
De la divan la cerc /21
De la cerc la instituţie /24
     Psihoterapia grupală si al doilea război mondial /24
     Contribuţii ale gîndirii lui Serge Bion /25
     Contribuţia lucrărilor lui Foulkes /28
Abordările psihosociale /30
     Influenţa psihologiei Gescalt /30
     Psihodrama şi terapiile „active" /31
Bibliografie /33

2. De la grup la instituţie: mediile terapeutice /35
Rolul spitalului psihiatric in perspectivă /43
Viitorul terapiei de mediu /46
Bibliografie /48

3. Evantaiul activităţilor de grup /51
Tipologia activităţilor grupale  /51
Tipurile de activităţi ale grupurilor /53
     Cateva reflecţii asupra rezultatelor /58
Bibliografie  /61

4. Modelele teoretice /63
Raportarea psihoterapeuţilor de grup la modelele teoretice /64
Grupurile axate pe modelul analitic /67
     Group analysis /68
     Abordările kleiniene /68
     Şcoala franceza /69
     Orientările psihanalitice americane /70
     Terapeuţii “ experienţiatişti “ / 71
     Orientarea interpersonală /72
     Criza orientărilor analitice /73
     Orientarea cognitiv-comportamentală /75
     Abordarea cognitivă /76
Modelul sistemic /77
Perspective actuale de integrare  /78
     Către o psihoterapie grupată “generică " /78
     Pentru o psihoterapie grupată dinamică /81
Bibliografie /83

5. Fenomenele grupale /87
    Cadrul /87
Fazele de evoluţie a grupurilor /89
Procese de grup  /91
     Factori terapeutici  /92
     Procese grupate defensive /95
     Transferul în interiorul grupului /96
         Importanţa diferitelor mecanisme /97
    Bibliografie /99

6. Mecanisme terapeutice in terapia de mediu  /101
    De la coerciţie la validare: tratamentul moral /101
    Atmosfera saloanelor  /103
        Elementele constitutive ale comunităţilor terapeutice   /104
        Evaluarea atmosferei unităţilor psihiatrice /106
    Bibliografie /110

7. Indicaţii, evaluare şi selecţie /113
Indicaţii si contraindicaţii /113
    Indicaţiile clasice /113
    Contraindicaţiile / 117
    Selecţia  /119
    Interviul /120
    Testele  /121
    Grupurile de explorare /121
    Criterii personale /123
Metodologia evaluării psihoterapiei de grup /125
    Metodologia /125
        Datele privind indicatia /127
        “Doza“ /129
        Terapeutul  /130
    Indicaţii în funcfie de diagnosticul psihologic  /131
    Bibliografie /132

8. Durata terapiei /137
    Temporalitatea şi psihoterapia analitică  /140
        Temporalitatea şi psihanaliza  /140
        Creşterea interesului faţă de psihoterapiile analitice de scurtă durată /141
        Cateva probleme de ordin tehnic /142
    Grupuri cu durată limitată /144
        Grupurile şi temporalitatea /144
        Psihoterapia grupată dinamică de scurtă durată /145
        Grupurile secvenţiale /149
    Exemple de experienţe personale /154
        Program de analiză grupată in unităţi psihiatrice de şedere scurtă /154
        Seminarii  intensive de travaliu grupal /154
        Consideraţii tehnice /155
    Bibliografie /156

9. Mărimea grupurilor /159
    Variabile asociate mărimii /160
    Grupul mic /160
        Psihoterapia dinamică de lungă durată pentru tulburări non-psihotice /160
        Psihoterapia dinamică de scurtă durată pentru pacienţi non-psihotici /162
        Psihoterapia dinamică de scurtă durată destinată tulburărilor psihotice /163
        Travaliu grupai de scurtă durată asupra tulburărilor psihotice /164
        Grupurile de activităţi (grupurile cu mediere)  /165
        Grupul educaţional axat pe medicamente  /166
    Grupul de mărime medie /168
        Grupul mediu de sensibilizare /168
        Grupul „pacienţi si personal” (sau grupul staff-patients, pavilionar, “de salut")  /169
    Grupul mare /171
        Grupul mare cu specific didactic /171
        Grupul multifamilial /172
    Bibliografie /175

10. Terapia combinată: psihofarmacologie - psihoterapie de grup /177
    Tratamente combinate şi integrarea modelelor teoretice /178
        Aria de întindere a practicii /178
        Avantajele şi inconvenientele combinării psihoterapiei şi a farmacoterapiei  /180
    Combinarea psihoterapie! de grup cu alte metode terapeutice /182
        Avantajele tratamentelor combinate  /182
        Dificultăţile combinării psihoterapiei de grup cu farmacoterapta /183
        Diferitele combinări posibile dintre farmacoterapie şi psihoterapia de grup /184
    Caz particular: tehnicile de grup folosite pentru creşterea gradului de aderenţă /186
    Bibliografie /188

11. Abordări terapeutice versus diagnostic  /191
    Tulburări de anxietate /193
        Lungă durată /195
        Scurtă durată /195
    Tulburarea borderline a personalităţii /197
        Fezabilitatea grupurilor în raport cu aceşti pacienţi  /198
        Diversitatea programelor grupale /200
        Lungă durată /201
        Scurtă durată /202
    Tulburări ale comportamentului alimentar /202
        Scurtă durată /202
    Alcoolism şi toxicomanii /203
        Lungă durată /203
        Scurtă durată /204
    Tulburări depresive /205
        Lungă durată /205
        Scurtă durată /206
    Tulburări schizofrenice /210
        Lungă durată /211
        Scurtă durată /214
    Psihiatrie geriatrică /220
        Lungă durată /221
        Scurtă durată /223
    Bibliografie /224

12. Echipele in calitate de grupuri  /233
    Diferenţe intre echipe /233
    Probleme specifice relaţiei cu pacienţii /235
    Burn-out syndrome (sindromul de epuizare) /238
    Strategii necesare pentru trecerea de la o orientare la alta  /240
    Supervizarea echipelor /242
        Micul grup al personalului (pregrup) /243
        Micul grup al personalului (postgrup) / 243
        Grupul de procese /244
    Bibliografie /244

13. Programele aplicate in dispozitivele ambulatorii /247
    Tulburări de anxietate (ocvrotice) /248
    Tulburări ale personalităţii /249
        Lungă durată /250
        Scurtă durată /251
    Tulburări afective /252
    Tulburări schizofrenice /254
    Adolescenţi /255
    Psihiatrie geriatrică /256
    Focus-grupurile /257
    Bibliografie / 258

14. Programele grupale aplicate in dispozitive de nivel intermediar /261
    Tratamentul ambulatoriu intensiv (centre de terapii de scurtă durată)/261
    Programe de psihoterapie grupală pentru pacienţi borderline aplicate in centre de zi /264
    Probleme survenite la pacienţii borderline in terapiite combinate /266
        Centre şi spitale de zi pentru bolnavi schizofrenici /268
        Un model de centru de zi /268
        Spitale de zi pentru pacienţi schizofrenici /269
        Programul de grup al spitaiului de zi /270
    Programe grupale aplicate in unităţi de criză pentru adolescenţi si tineri adulţi  /271
        Unităţile  /271
        Programe de grup /272
    Spitalul de zi in psihiatria geriatrică /272
    Spitalul de zi pentru persoanele cu handicapuri mentale afectate de tulburlri psihice /275
        Unităţile  /275
    Bibliografie /277

15.Programe spitaliceşti  /279
    Variabile asociate grupurilor spitaliceşti /279
    Programe aplicate in unităţi de şedere redusă /280
        Unităţile /280
        Programele /281
        Rezultatele /284
    Programe aplicate in unităţi de şedere medie destinate reabilitării bolnavilor psihotici /285
        Unităţile  /285
        Programul /285
    Programe spitaliceşti pentru pacienţi cu tulburăriborderline / 287
    Programe aplicate în unităţi destinate pacienţilor cu tulburări depresive /289
        Unităţile /289
        Programele /289
    Programe aplicate in unităţi de criză destinate unor tineri adulţi /290
        Unităţile /290
        Programul grupal /291
    Programe aplicate în unităţi destinate unor bolnavi cu tulburări provocate de abuzul de substanţe /291
        Unităţile /292
        Programul /292
    Programe aplicate in unităţi destinate bolnavilor cu handicapuri mentale suferind de tulburări psihice /294
        Unităţile /294
        Programele /294
Bibliografie /295

16. Formarea psihoterapeutului de grup /297
    Exigenţele personale ţi pregătirea teoretici a psihoterapeutului de grup /298
        Titluri profesionale /298
        Calităfite personale ale terapeutului de grup /298
        Programul de formare teoretică /299
    Experienţele personale ale psihoterapeutului aflat in stagiu de formare /300
        Formarea în psihoterapia individuala /300
        Experienţa de grup, parte a formării in ceea ce priveze psihoterapia grupată 301
        Experienţa furnizată de observarea psihoterapiilor de grup /302
        Coterapia ca mijloc de formare in ceea ce priveşte psihoterapia de grup /303
        Supervizarea unor grupuri de psihoterapie  /304
        Programele de formare privind psihoterapia de grup /307
        Experienţele noastre personale legate de seminarii intensive de travaliu grupai /310
        Seminariile integrate de supervizare /318
    Supervizarea echipei terapeutice /319
    Bibliografie /320

17. Evaluarea psihoterapiei de grup /323
    Evaluarea eficacităţii psihoterapiei  /323
        Gradul de obiectivitate /324
        Tipul de terapie /324
        Alte variabile /325
        Tipuri de cercetări controlate /325
    Rezultate globale ale psihoterapiei de grup /325
        Psihoterapie grupală versus individuală  /326
    Psihoterapii grupale de lunga durată versus de scurtă durată  / 328
    Eficacitatea diferitelor abordări teoretice /330
        Abordarea dinamică /330
        Abordarea cognitiv-componamentală /334
        Abordările psihoeducaţionale /337
    Eficacitatea terapiei de mediu /339
        Tulburări borderline  /340
        Tulburări psihotice /341
    Bibliografie /344

Index /351

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu