joi, 28 martie 2013

MANUAL DE REDACTARE IN STIINTELE SOCIOUMANEAutor : Septimiu Chelcea,                
Editura Comunicare.ro
Colectia: in afara colectiilor
An aparitie :2011

ISBN 978-973-711-292-7
Nr pagini :252
Format 170 x 240
Pret : 25 lei la Editura, 19,50 lei la elefant (16,55 lei ebook-ul), 39,50 lei la librarie.net


Descrierea editurii:
Septimiu Chelcea (n. 1940) este profesor onorific (Universitatea din Bucuresti), specializat in domeniile psihosociologiei, comunicarii nonverbale si metodologiei cercetarii sociologice. A fost distins cu Premiul Academiei Romane (1980) si cu Premiul "Opera Omnia" (2004) pentru intreaga activitate de cercetare stiintifica. A publicat, ca unic autor, coautor si coordonator, peste 25 de volume, dintre care semnalam: Chestionarul in investigatia sociologica (1975), Experimentul in psihosociologie (1982), Cunoasterea de sine – conditie a intelepciunii (1986), Lungul drum spre tine insuti (1988), Din universul autocunoasterii (1990), Personalitate si societate in tranzitie (1994), Un secol de cercetari psihosociologice (2002), Opinia publica. Strategii de persuasiune si manipulare (2006), Cum sa redactam o lucrare de diploma, o teza de doctorat, un articol stiintific in domeniul stiintelor socioumane (2006), Metodologia cercetarii sociologice. Metode cantitative si calitative (2007), Comunicarea nonverbala: gesturile si postura. Cuvintele nu sunt de-ajuns (2007), Rusinea si vinovatia in spatiul public. Pentru o sociologie a emotiilor (2008).

Cuprins:


Lista figurilor / 9
Lista tabelelor / 10
Mulţumiri / 11
Prefaţă / 13

Capitolul 1. Întrebări, răspunsuri posibile şi un imperativ / 17
1.1. Despre calitatea cercetării / 17
1.1.1. O grilă de evaluare a cercetării / 18
1.1.2. Ce înseamnă să fii original? / 18
1.1.3. Rigoarea metodologică / 19
1.1.4. Semnificaţia teoretică şi aplicativă a cercetărilor ştiinţifice / 20
1.2. „Stilul este ştiinţa însăşi" / 20
1.2.1. Situaţia retorică / 22
1.2.1.1. Autorul / 22
1.2.1.2. Auditoriul / 24
1.2.1.3. Textul / 24
1.2.1.4. Contextul / 25
1.3. Câteva întrebări şi mai multe sfaturi / 25
1.3.1. Ce este o lucrare de licenţă? / 25
1.3.1.1. Ce temă alegem? / 26
1.3.2. Teza de doctorat - cercetare originală / 28
1.3.3. Ce tip de articol ne propunem să scriem? / 28
1.3.3.1. Studiile empirice / 29
1.3.3.2. Studiile de sinteză / 29
1.3.3.3. Articolele teoretice / 30
1.3.3.4. Articolele metodologice / 30
1.3.3.5. Studiile de caz / 30
1.3.4. Sfaturi pentru alegerea temei lucrărilor de licenţă / 31
1.3.4.1. Restrângeţi tema cercetată / 31
1.3.4.2. Evaluaţi posibilităţile de realizare a temei / 31
1.3.4.3. Cu gândul la viitorul job / 32
1.3.4.4. În acord cu filozofia comunităţii academice / 32
1.3.4.5. Pentru a învăţa metode noi / 33
1.3.5. „Priza de conştiinţă" a autorului / 33
1.3.5.1. Pluralis majestatis / 34
1.3.5.2. Falsa humilitas / 35
1.3.6. Totdeauna să avem în vedere publicul-ţintă / 36
1.3.7. Limbajul adecvat situaţiei retorice / 36
1.4. Tipuri de cercetători / 36
1.5. O formulă de succes / 37
1.5.1. Modelul CARS / 39
1.6. Să nu plagiezi! / 39
1.6.1. Ce înseamnă a plagia? / 40
1.6.2. Plagiatul: starea de fapt / 42
1.6.3. Plagiatul involuntar / 43
1.6.4. Plagiatul online / 44
1.6.5. Autoplagiatul / 45
1.6.6. Parafrazare vs. plagiat / 46
1.7. Despre stil / 49
1.7.1. Ce înseamnă „a avea stil“? / 50
1.7.2. Eficienţa stilului / 51
1.7.3. Eufonia / 51
1.7.4. Cacofonia / 52
1.8. Stilul de redactare academic / 53
1.8.1. Logica expunerii / 53
1.8.2. Exprimarea concisă / 54
1.8.3. Exprimarea clară / 55
1.8.4. Termenii de specialitate / 56
1.8.5. Evitaţi expresiile redundante / 56
1.8.6. Eliminaţi cuvintele parazite / 58
1.8.7. Nu barbarismelor! / 58
1.8.8. Neologismele / 59
1.8.9. Fără „străinisme" / 62
1.8.10. Arhaismele / 63
1.8.11. Limbajul argotic / 64
1.8.12. Aeterna latinitas / 64
1.8.13. Figurile de stil / 65 1.8.13.1 Epitetele / 65
1.8.13.2. Litota / 66
1.9. Titlul lucrărilor ştiinţifice / 66
1.9.1. Arta titlului / 69
1.9.1.1. Elipsa şi hiperbatul / 69
1.9.1.2. Metaforele / 70
1.9.2. Ştiinţa titlului / 74
1.9.3. Traduttore-tradittore / 76
1.9.4. Autori şi instituţii / 80
1.10. Termeni-cheie / 81
1.11. Probleme recapitulative / 81

Capitolul 2. Norme de redactare / 83
2.1. O schemă de organizare a materialului / 84
2.2. Rezumatul / 85
2.3. Introducerea / 87
2.4. Literatura consultată / 88
2.4.1. Stilul trimiterilor bibliografice / 89
2.4.2. Citatele / 91
2.4.3. O lucrare, mai mulţi autori / 92
2.4.4. Coordonatori, îngrijitori de ediţii, editori / 93
2.4.5. Alte situaţii / 93
2.5. Sursele bibliografice tradiţionale / 95
2.5.1. Stiluri de citare: „autor-dată“ vs. „autor-număr“ / 96
2.5.2. Lucrări consultate, lucrări identificate / 97
2.5.3. Alte situaţii / 97
2.5.4. Evaluarea calităţii surselor bibliografice tradiţionale / 99
2.6. Sursele electronice / 102
2.6.1. Evaluarea surselor electronice / 104
2.6.2. Citarea surselor online / 105
2.7. Descrierea designului cercetării / 107
2.8. Analiza datelor cantitative / 108
2.8.1. Tabelele / 109
2.8.1.1. Tabelele centralizatoare / 109
2.8.1.2. Tabelele cu o singură variabilă / 109
2.8.1.3. Tabelele cu două variabile / 110
2.8.1.4. Tabelele cu trei variabile / 112
2.8.1.5. Tabelele de preferinţe / 113
2.8.1.6. Tabelele de proximitate / 114
2.8.1.7. Tabelele de dominanţă / 115
2.8.1.8. Tabelele de incidenţă / 115
2.8.1.9. Tabelele verbale / 116
2.8.1.10. Numerotarea tabelelor / 116
2.8.1.11. Prezentarea tabelelor / 116
2.8.1.12. Notele tabelelor / 118
2.8.2. Figurile / 119
2.8.3. Graficele / 120
2.8.3.1. Graficele liniare / 121
2.8.3.2. Graficele cu bare / 122
2.8.3.3. Cercul de structură / 124
2.8.3.4. Graficele figurative / 126
2.8.4. Diagramele / 127
2.8.5. Cartogramele / 128
2.8.6. Cartodiagramele / 130
2.8.7. Prezentarea figurilor, graficelor, diagramelor, cartogramelor şi cartodiagramelor / 131
2.8.8. Discutarea datelor cantitative / 132
2.8.9. Concluziile / 135
2.9. Redactarea studiilor calitative / 136
2.9.1. Redactarea studiilor de caz / 139
2.9.2. Limbajul adecvat / 140
2.9.3. Autenticitatea informaţiilor / 141
2.9.4. Redactarea studiilor de caz / 143
2.10. Corectura textului / 144
2.11. Termeni-cheie / 146
2.12. Probleme recapitulative / 147

Capitolul 3. Capcanele ortografiei şi ale punctuaţiei / 149
3.1. Ortografia nu este un despot! / 149
3.2. Semnele ortografice şi de punctuaţie / 150
3.2.1. Apostroful / 150
3.2.2. Asteriscul / 151
3.2.3. Bara oblică / 152
3.2.4. Blancul / 152
3.2.5. Cratima / 153
3.2.6. Două puncte / 155
3.2.7. Linia de pauză / 156
3.2.8. Linia de dialog / 157
3.2.9. Parantezele / 157
3.2.9.1. Parantezele drepte sau „croşetele" / 157
3.2.9.2. Parantezele rotunde / 158
3.2.10. Punctele de suspensie / 158
3.2.11. Punctul / 159
3.2.11.1. Punctul după abrevieri / 160
3.2.12. Punct şi virgulă / 162
3.2.13. Semnele citării / 163
3.2.14. Semnul exclamării / 165
3.2.15. Semnul întrebării / 165
3.2.16. Tilda / 166
3.2.17. Virgula / 166
3.3. Termeni-cheie / 168
3.4. Probleme recapitulative / 169

Capitolul 4. Finisarea lucrării / 171
4.1. Hârtia de imprimat / 171
4.2. Alegerea tipului de literă / 171
4.3. Utilizarea caracterelor italice / 173
4.4. Scrierea cu majusculă la iniţială / 174
4.5. Semne şi convenţii grafice / 176
4.6. Oglinda paginii / 176
4.6.1. Alineatul / 178
4.6.2. Paragraful / 178
4.6.2.1. Alinierea paragrafelor / 178
4.6.3. Casetele / 179
4.7. Numerotarea capitolelor, subcapitolelor şi secţiunilor / 179
4.8. Numerotarea paginilor / 180
4.9. Lista tabelelor şi figurilor / 181
4.10. Lista abrevierilor / 182
4.11. Mulţumirile / 182
4.12. Glosarul / 184
4.13. Anexele / 184
4.14. Notele / 185
4.15. Lista bibliografică / 186
4.16. Indexul de autori / 191
4.17. Indexul de teme / 192
4.18. Cuprinsul / 192
4.19. Termeni-cheie / 195
4.20. Probleme recapitulative / 195

Anexe / 197
Anexa A. Grilă pentru evaluarea lucrărilor de disertaţie / 199 Anexa B. Prezentarea lucrărilor de disertaţie / 200 Anexa C. Numerotarea paginilor °i a elementelor structurale ale lucrărilor de disertaţie / 202 Anexa D. Expresii °i locuţiuni în limba latină / 203

Bibliografie / 225
Index de autori / 241
Index de teme / 247

LISTA FIGURILOR

Fig. 1.1. Grilă pentru evaluarea cercetărilor socioumane (p. 18)
Fig. 2.1. Modele de organizare a textului academic (p. 85)
Fig. 2.2. Componentele URL (p. 106)
Fig. 2.3. Poligonul frecvenţelor (p. 121)
Fig. 2.4. Histogramă în plan (p. 122)
Fig. 2.5. Histogramă în spaţiu (p. 123)
Fig. 2.6. Histogramă în spaţiu pentru o analiză comparativă (p. 123)
Fig. 2.7. Cerc de structură în plan (p. 124)
Fig. 2.8. Cerc de structură în spaţiu (p. 125)
Fig. 2.9. Grafice figurative (p. 126)
Fig. 2.10. Algoritmi: simboluri standard (p. 127)
Fig. 2.11. Piramida pe vârste şi sexe a populaţiei din România (p. 128)
Fig. 2.12. Repartiţia teritorială a intensităţii divorţialităţii în România (p. 129)
Fig. 2.13. Repartiţia voturilor la alegerile parlamentare (p. 130)
Fig. 2.14. Repartiţia teritorială a structurii populaţiei pe grupe mari de vârstă (p. 131)
Fig. 2.15. Corectura pe computer (p. 145)
Fig. 3.1. Triunghiul scrierii academice (p. 150)
Fig. 4.1. Litere şi numere serifs (p. 172)
Fig. 4.2. Litere şi numere sans serifs (p. 172)
Fig. 4.3. Literele au personalitate (p. 173)
Fig. 4.4. Oglinda paginii (p. 177)
Fig. 4.5. Structura unei lucrări ştiinţifice (p. 193)

LISTA TABELELOR

1.1. Gradul de originalitate în funcţie de nivelul diplomei (p. 19)
1.2. Modelul CARS (p. 39)
1.3. Evoluţia numărului de utilizatori de internet în România (p. 44)
1.4. Tehnici de parafrazare (p. 47)
1.5. Termeni utilizaţi abuziv în lucrările ştiinţifice (p. 62)
1.6. Tipuri de titluri (p. 67)
1.7. Proporţia titlurilor scrise cu două puncte, în diferite domenii ştiinţifice (p. 69)
1.8. Traducerea descalificantă a unor termeni din domeniul ştiinţelor socioumane (p. 78)
2.1. Edituri universitare şi edituri specializate în domeniul ştiinţelor socioumane din Franţa, Marea Britanie şi SUA (p. 100)
2.2. Tabel de contingenţă cu variabila independentă (x) deasupra coloanelor şi variabila dependentă (y) la începutul rândurilor (p. 111)
2.3. Tabel de contingenţă cu variabila independentă (x) la începutul rândurilor şi variabila dependentă (y) deasupra coloanelor (p. 111)
2.4. Nivelul de şcolaritate, în funcţie de apartenenţa la gen (p. 112)
2.5. Atitudinea faţă de muncă, în funcţie de pregătirea profesională şi de apartenenţa la gen (p. 113)
2.6. Aprecierea emisiunilor TV (p. 114)
2.7. Evaluarea relaţiilor intragrupale (p. 114)
2.8. Autoaprecierea onestităţii în comparaţie cu membrii grupului (p. 115)
2.9. Lectura revistelor literare (p. 115)
2.10. Populaţia pe sexe şi medii (p. 117)
2.11. Puncte de reper în argumentare (p. 134)
2.12. Structura compoziţională a studiilor de caz (p. 143)
3.1. Abrevierea indicaţiilor bibliografice frecvente (p. 160)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu