sâmbătă, 30 martie 2013

METAMORFOZELE GENEROZITATII. Experienţa relaţională, între dar şi datorie
Autor :  Alin Sebastian Godeanu               
Editura SPER
Colecţia Alma Mater
An aparitie :2013
ISBN: 978-606-8429-20-5
Nr pagini :282
Format 130 x 200
Pret : 40 lei la Editura, 25,20 la librarie.net, 38 lei la librariepsiDescrierea editurii:
Conceperea acestei cărţi a pornit de la eseurile lui Marcel Mauss, ce cuprind încadrarea problematicii darului şi datoriei la nivel social istoric. Am plasat această problematică la nivel familial, în scopul unui studiu calitativ axat pe surprinderea sensurilor şi semnificaţiilor elementelor ce compun o dinamică controversată. În acest scop, am dorit să surprind diferitele aspecte ale darului şi datoriei la nivelul grupului familial în dimensiunea transgeneraţională prin exemplificarea diverselor faţete şi contradicţii cu privire la libertatea şi constrângerea actului de „a oferi” şi „a primi – pentru a oferi în schimb”. Surprinderea complexităţii dinamicii darului şi datoriei, în contextul legăturilor familiale, prin intermediul cazurilor asistate privind problematica schimbului în cadrul relaţiilor şi legăturilor familiale, ne-a oferit posibilitatea trasării unor repere în gestionarea complexităţii şi simbolisticii duale ale celor două acte menţionate mai sus. Scopul principal este acela de a înţelege mizele fenomenului schimbului, pentru a putea să resemnificăm ceea ce am primit de la antecesorii noştri şi ceea ce suntem datori să transmitem urmaşilor noştri.
…Aşadar, întăresc ideea exprimată mai sus şi afirm faptul că fiecare dintre noi avem datoria morală să înţelegem care sunt motivaţiile ce stau la baza darurilor pe care le-am primit de la antecesorii noştri şi mai ales modalităţile prin care alegem la rândul nostru să oferim daruri celorlalţi şi generaţiilor următoare… Autorul

Alin Sebastian GODEANU este psihoterapeut şi consilier specialist P.E.U., psiholog clinician specialist, asistent formator în consiliere şi psihoterapie în cadrul Institutului S.P.E.R., Lector univ. dr. la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti.

Cuprins:

Argument 13
Introducere generală 19

PARTEA ÎNTÂI: Consideraţii generale privind  fenomenul schimbului 23

CAPITOLUL I: Consideraţii generale privind fenomenul schimbului în cadrul familial
O perspectivă de explicare a schimbului 27
Aspecte, comportamente şi procese ale schimbului  interpersonal prin intermediul darului 28

CAPITOLUL II: Relaţionarea prin intermediul schimbului
Studierea schimbului: o realitate problematică 35
Ciclul experienţei relaţionale 36
În căutarea gestului: darul ca formă a legăturii comunitare 37
Egalitate, echivalenţă şi datorie 39
Aspecte definitorii ale schimbului 40

CAPITOLUL III: Principii şi dinamici existenţiale ale schimbului 47

CAPITOLUL IV: Influenţe asupra celuilalt prin intermediul schimbului
Comportamentul de tip altruist - forme ale altruismului 57
Fatete ale schimbului 61
Paradoxurile schimbului prin intermediul darului 66

PARTEA A DOUA: Moştenirea transgeneraţională a schimburilor intersubiective 71

Capitolul V: Schimburile intersubiective
Schimbul în contextul realitătii subiectivitătii 73
Grupul familial, intersubiectivitatea şi schimburile intrafamiliale 76
Grupul familial - contextul producerii schimburilor intersubiective 76
Familia - aparat psihic 77
Schimburile dintre interior şi exterior – învelişul psihic familial 78
Natura legăturilor familiale şi aspecte intersubiective ale schimbului 82

Capitolul VI: Alianţe inconştiente, legături familiale şi schimburi prin intermediul darului
Contractul narcisic 90
Pactul de negare 93
Ritualizarea schimbului 97

Capitolul VII: Darul şi datoria în context intergeneraţional
Caracteristicile mitologiilor familiale şi comunitare în contextul fenomenului schimbului  104
Memoria familială a schimbului 108


Capitolul VIII: Rolul mitologiilor familiale şi comunitare referitoare la dar şi datorie în cadrul relaţiei părinte-copil
Mituri specifice relaţiei părinte-copil 113
 Efectele mitologiilor centrate pe datorie la nivelul relaţiei părinte-copil 115

Capitolul IX: Logicile darului şi datoriei în contextul relaţiei părinte-copil
Naşterea vieţii psihice şi dorinţele narcisice parentale 123
Logica narcisismului parental şi investirii narcisice a copilului 125
Logica reprezentării copilului în subiectivitatea parentală 126
Aspecte privind perturbarea rolurilor identitare la nivel familial 135
Logica legăturilor tiranice şi logica tiraniei obiectelor interne în contextul schimburilor intersubiective 137

Capitolul X: Darul şi datoria în context transgeneraţional
Transmisia psihică transgeneraţională 149
Reprezentarea psihică transgeneaţională a schimburilor intersubiective 150
Inconştientul familial şi schimburile intrafamiliale 151

PARTEA A TREIA: Aspecte psiho(patologice) ale dinamicii darului şi datoriei observate în practica clinică 159

Capitolul XI: Aspecte psiho(patologice). Impactul datoriei şi dezvoltarea sentimentului culpabilităţii 163
Impactul proiecţiei umbrei de sine a părinţilor asupra copilului 165
Darul ca expresie a dinamicii „criptei" şi „fantomei" 168
Darul ca expresie identitară. Adopţia şi secretele darului  171
Scenariul familial transgeneraţional şi schimbul 173
Efecte ale scenariilor-capcană centrate pe sentimentul datoriei, observate în practica clinică 177
Darul în contextul dinamicii antecesori-descendenţi 179
Psiho(patologia) darului sau „a datoriei de tipul poverii" 181

Capitolul XII: Portrete ale datoriei 187
Exemplificări cazuistice 188
Dar şi datorie în familie 208
Discutarea rezultatelor 232

PARTEA A PATRA: O perspectivă calitativă asupra  studierii schimbului

Capitolul XIII: O abordare calitativă a dinamicii darului şi datoriei din perspectivă inter-şi transgeneraţională. Aspecte ale designului metodologic 239
Analiza calitativă a datelor 243
Metoda observaţiei clinice 246
Cercetarea narativă 249
Instrumente şi tehnici de lucru utilizate în cadrul cercetării 251

În loc de concluzii... 265
Bibliografie 267

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu