duminică, 17 martie 2013

METODA INTERVIULUI IN PSIHOLOGIA ORGANIZATIONALA SI A RESURSELOR UMANEAutor : Mihaela Chraif, Mihai Anitei                 
Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM.Psihologie
An aparitie :2011
ISBN 978-973-46-1344-1

Nr pagini :504
Format 160 x 235
Pret : 42,95 lei la Editura, 36,51 lei la elefant, 27,90 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU

Descrierea editurii:
Cea mai utilizata metoda in domeniul resurselor umane, interviul nu se rezuma la interviul de angajare, la fel de importante fiind exit-interviul, consilierea in cariera, evaluarile anuale sau diagnoza organizationala. Lucrarea surprinde particularitatile fiecarui tip de interviu si arata cum putem creste nivelul de obiectivitate si capacitatea de predictie a acestuia prin alegerea tehnicilor de intervievare adecvate situatiei si prin pregatirea prealabila a structurii si a intrebarilor. Un ghid pentru specialistii in resurse umane, ilustrat cu numeroase exemple, care contine de asemenea sfaturi practice pentru cei care doresc sa se formeze in acest domeniu sau pentru cei care sustin interviuri. 


Mihaela Chraif este lector universitar doctor in cadrul Departamentului de Psihologie, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti, titularul disciplinelor: psihologia muncii (programul de licenta); analiza muncii si utilizarea bazelor de date, selectia psihologica a personalului si tehnica interviului, evaluarea psihologica a personalului si metode de cercetare a performantelor in munca, evaluarea personalului, selectia personalului (programele de master); activitati de laborator (psihologie experimentala). A mai publicat Comportamentul contraproductiv (Editura Universitara, Bucuresti, 2010) si este coautor al lucrarilor: Analiza muncii. Construirea fiselor de post. Supliment al Revistei de psihologia resurselor umane (Editura Asociatiei de Stiinte Cognitive, Cluj-Napoca, 2009), Selectia si evaluarea
psihologica a personalului. Supliment al Revistei de psihologia resurselor umane (Editura Asociatiei de Stiinte Cognitive, Cluj-Napoca, 2009), Evaluarea performantelor profesionale. Supliment al Revistei de psihologia resurselor umane (Editura Asociatiei de Stiinte Cognitive, Cluj-Napoca, 2009), Introducere in tehnica interviului (Editura Livpress, Bucuresti, 2010), Introducere in psihologia transporturilor (Editura Livpress, Bucuresti, 2010), Ghid de practica psihologica pentru studenti (Editura Universitara, Bucuresti, 2010). Este autor si coautor a peste 100 de articole, dintre care 12 articole cotate ISI, publicate in reviste de specialitate si in volumele unor conferinte nationale si internationale; este executive editor al revistei Romanian Journal of Experimental Applied Psychology si vicepresedinte al Societatii Romane de Psihologie Experimentala Aplicata, membru al Colegiului Psihologilor din Romania, psiholog practicant autonom in psihologia muncii, transporturilor si serviciilor, educatiei si in detectia comportamentului simulat.


Mihai Anitei este profesor universitar doctor, directorul Departamentului de Psihologie, directorul Centrului de Psihologie Aplicata, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti; coordonator de doctorat, coordonatorul masterului de managementul formarii psihologilor in psihologia muncii, transporturilor si serviciilor; coordonatorul domeniului psihologie din cadrul scolii doctorale de la FPSE; titularul cursurilor: fundamentele psihologiei, psihologie experimentala, istoria psihologiei, psihologia in transporturi (programul de licenta); psihologia consumatorului, evaluarea performantelor in conducerea auto, evaluare, selectie si expertiza psihologica in transporturi, analiza si prevenirea accidentelor (programele de master); metodologii moderne in cercetarea psihologica (scoala doctorala); profesor asociat la Universitatea „Titu Maiorescu”, Facultatea de Psihologie, titular al cursurilor fundamentele psihologiei si psihologia personalitatii. A publicat cinci volume, dintre care amintim Psihologie experimentala (Editura Polirom, Iasi, 2007), Fundamentele psihologiei (Editura Universitara, Bucuresti, 2010). Este coautor a patru volume, dintre care amintim: Ghidul de practica psihologica pentru studenti (Editura Universitara, Bucuresti, 2010), Introducere in psihologia transporturilor (Editura Livpress, Bucuresti, 2010), Introducere in tehnica interviului (Editura Livpress, Bucuresti, 2010); coordonator a doua volume colective; coordonator si organizator a trei conferinte internationale de psihologie; autor si coautor a peste 100 de articole, dintre care 12 cotate ISI, publicate in reviste de specialitate sau in volumele unor conferinte nationale si internationale; presedinte al Societatii Romane de Psihologie Experimentala Aplicata; redactor-sef al Romanian Journal of Experimental Applied Psychology. Este presedintele Colegiului Psihologilor din Romania; psiholog principal supervizor in psihologia muncii, transporturilor, serviciilor, educatiei, judiciara si in detectia comportamentului simulat; psiholog cu experienta de peste 35 de ani in variate domenii ale psihologiei, cu preponderenta in psihologia muncii, industrial-organizationala, aeronautica si energetica nucleara.

Cuprins:


Cuvânt înainte 7

Capitolul 1. Rolul interviului în psihologia muncii 11
1.1. Piaţa muncii şi managementul resurselor umane 11
1.2. Locul interviului în procesul de selecţie a personalului 14

Capitolul 2. Interviul de selecţie în psihologia muncii. Formele interviului 32
2.1. Interviul - definiţie şi caracteristici 32
2.2. Clasificarea şi caracteristicile interviurilor 33
2.3. Formele interviului 59

Capitolul 3. Scenariul interviului. Comunicarea, actorii şi rolul lor în eficacitatea şi dezvoltarea organizaţiei 63
3.1. Comunicarea: definiţie, funcţie şi forme 63
3.2. Actorii participanţi la interviu 68
3.3. Managementul şi psihologia resurselor umane în organizaţii 82

Capitolul 4. Construirea şi clasificarea întrebărilor 119
4.1. Întrebări cu răspunsuri pe scala dihotomică (Da/Nu) 121
4.2. Întrebări cu răspunsuri în care apare factorul incertitudine: „Nu ştiu” 123
4.3. întrebări cu răspunsuri libere ce vizează reprezentarea mentală şi planurile cognitive ale respondenţilor 123
4.4. Întrebări reformulate în funcţie de nivelul de pregătire/educaţie a candidaţilor la interviu 130
4.5. Întrebări ce vizează aspecte/particularităţi ale Codului Muncii, precum şi respectarea acestuia de către candidaţi  136
4.6. Întrebări deschise şi întrebări închise 139
4.7. Întrebări de început, de mijloc şi de final 145
4.8. Întrebări privind dosarul depus de candidat pentru angajare 151
4.9. Întrebări care vizează comportamentul candidaţilor 162
4.10. Întrebări folosite în interviurile situaţionale 168
4.11. Întrebări care vizează competenţele candidaţilor 173
4.12. Întrebări care vizează aspectul temporal (trecutul şi prezentul) la locul de muncă 179
4.13. Întrebări care vizează aspecte ale vieţii candidaţilor 183
4.14. Întrebări de verificare 188
4.15. Întrebări care vizează sarcinile, activităţile, operaţiile (acţiunile) şi responsabilităţile din fişa postului 191
4.16. Întrebări care vizează factorii de risc şi condiţiile fizice şi fiziologice de muncă 197
4.17. Întrebări care vizează condiţiile psihosociale de muncă 202
4.18. Întrebări care vizează aspecte şi particularităţi privind atitudinea faţă de formarea profesională  207
4.19. Întrebări care vizează profilul psihologic al deţinătorului postului 216
4.20. Întrebări care vizează atitudinea faţă de muncă şi satisfacţia la locul de muncă  222
4.21. Întrebări care vizează motivaţia candidatului la locul de muncă 230
4.22. Întrebări cu rol clarificator în legătură cu adevărul exprimat de către candidat 237
4.23. Întrebări care vizează cariera profesională 239
4.24. Întrebări care vizează emoţiile, sentimentele şi pasiunile la locul de muncă 245
4.25. Întrebări care vizează emoţiile trăite şi exprimate sau neexprimate comportamental în situaţii create de către intervievatori 256
4.26. Întrebări care vizează cultura organizaţională şi particularităţile acesteia 259
4.27. Întrebări care vizează aspectele şi particularităţile comportamentelor contraproductive  265
4.28. Întrebări care vizează stresul ocupaţional 274
4.29. Întrebări care vizează sănătatea fizică şi psihică 281
4.30. Întrebări care vizează mecanismele de coping 286
4.31. Întrebări care vizează hărţuirea la locul de muncă  290
4.32. Întrebări care vizează atitudinea faţă de orientarea sexuală şi discriminări  294

Capitolul 5. Metode de observare a comportamentului în timpul interviului 299
5.1. Comunicarea nonverbală şi procesualitatea/procesarea informaţiei (sistemul informaţional) în scenariul interviului de selecţie 299
5.2. Metoda obsevaţiei şi fişa de observaţie 304
5.3. Metoda observaţiei în psihologia muncii. Fişa de observaţie a comportamentului candidatului pe postul scos la concurs  305
5.4. Exprimarea comportamentului. Comunicarea nonverbală în interviul de selecţie. Decodarea mesajelor nonverbale 329

Capitolul 6. Noţiuni introductive privind caracteristicile psihometrice ale interviului de selecţie 371
6.1. Fidelitatea - indicator psihometric fundamental în metoda interviului 372
6.2. Conceptul de validitate 380
6.3. Abordări teoretice şi practice ale interviului de selecţie 387

Capitolul 7. Studii de caz privind metodele de validare a interviului de selecţie 390
7.1. Studiu de validare predictivă a interviului semistructurat pentru postul de vânzător la firma ABC SA  390
7.2. Explorarea biografică în predicţia performanţelor aviatorilor şi paraşutiştilor 401

Anexe 409
1. Model de formular #5 409
2. Curriculum vitae Europass 424
3. Formular de angajare 425
4. Model de scrisoare de intenţie/motivaţie 433
5. Modele de scrisoare de recomandare 436
6. Evaluarea la finalul programului de pregătire 438
7. Plan de pregătire individuală 440
8. Tipuri de întrebări. Exemple 447
9. Interviu semistructurat pentru consilieri ANOFM 453
10. Chestionar de evaluare a performanţelor cu ajutorul  scalelor de observaţie a comportamentelor 467
11. Plan de workshop 474
12. Grilă de observaţie 477
13. Hărţile gândirii 483
14. Ghid de interviu semistructurat 485
15. Formarea profesională   489

Bibliografie 493


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu