joi, 21 martie 2013

METODOLOGIA QAutor : Dragos Iliescu                
Editura Comunicare.ro
Colectia in afara colectiilor
An aparitie : 2005
E-book: 2012
ISBN  973-711-071-4
Nr pagini : 262
Format 170 x 240
Pret : 19,50  lei la Editura, 16,55 lei ebook-ul la elefant, 19,13 lei la librarie.net
Descrierea editurii:
Autorul propune cititorilor un volum de pionierat in literatura de specialitate din România: o introducere in "metodologia Q" sau "Q-Sort", concept de cercetare elaborat in anul 1935 de fizicianul si psihologul William Stephenson, prin care este relevat gradul de subiectivitate implicat in orice situatie, cum ar fi judecatile estetice, interpretarile poetice, atitudinile politice, cu ajutorul uneia dintre cele mai performante tehnici statistice, analiza factoriala. Se regasesc in aceasta carte si exemple de implementare a metodologiei Q in cercetarea de marketing si publicitate, precum si in politica si in marketingul politic. Desi privita la inceput cu neincredere, metodologia Q a cistigat in ultimii ani teren in majoritatea stiintelor sociale, facindu-si astazi loc si in programa universitara de la noi.

Subiectivitatea - concept central in metodologia Q :: Discurs si comunicare :: Tehnici de masurare a modelelor mentale :: Hartile cognitive :: Q-sort ca tehnica de culegere a datelor :: "Clubul metafizic" si legea erorilor :: Universul cercetarii. Esantionarea participantilor la studiile Q :: Avantaje si limitari ale Q-Sort :: Analiza factoriala de tip Q ca tehnica de analiza a datelor :: Interpretarea semnificatiei factorilor :: Aspecte narative ale interpretarii factorilor :: Psihodiagnoza personalitatii si California Q :: Q in diagnoza organizationala :: Metodologia Q in cercetarea de marketing si publicitate :: Segmentarea atitudinilor cu privire la publicitate :: Segmentarea cititorilor in cercetarea de media :: Metodologia Q in cercetarea politica si marketingul politic :: Problema obligatiei politice :: Segmentarea expectatiilor politice

Cuprins:

Capitolul 1. Introducere în metodologia Q
1. Aspecte introductive • 7
1.1. Subiectivitatea - concept central în metodologia Q • 11
1.2. Discurs si comunicare. Concourse Theory • 12
2. Metodologia Q, aspecte epistemologice. Constructivismul • 13
3. Măsurarea modelelor mentale prin Q • 22
3.1. Introducere • 22
3.2. Consideraţii conceptuale asupra constructului de model mental grupal • 23
3.3. Tehnici de măsurare a modelelor mentale. Viziune preliminară • 26
3.4. Algoritmul PathFinder • 30
3.5. Scalarea multidimensională • 34
3.6. Hărţile cognitive (Cognitive mapping) • 36
3.7. Concluzii. Hărţile mentale si metodologia Q • 41

Capitolul 2. Q-sort ca tehnică de culegere a datelor
1. Introducere • 45
2. Selecţia stimulilor • 45
3. Alegerea procedurilor de sortare • 47
4. Probleme legate de distribuţia Q-Sort-ului. „Clubul metafizic" si legea erorilor • 50
5. Strategie pentru completarea (ordonarea) unui Q-Sort. Pasi procedurali • 51
6. Interviurile post-sortare • 53
7. Universul cercetării. Esantionarea participanţilor la studiile Q • 54
8. Fidelitatea ca rezultat al procedurii de sortare. (Semiotică, reificare si implicare în sarcină) • 57
9. Analiza de item • 63
10. Avantaje si limitări ale Q-Sort • 72

Capitolul 3. Analiza factorială de tip Q ca tehnică de analiză a datelor
1. Introducere în analiza factorială • 75
1.1. Modele de design în analiza factorială • 75
1.2. Sensuri epistemologice ale analizei factoriale • 78
1.3. Generalizarea rezultatelor analizei factoriale • 81
2. Analiza factorială de tip Q - introducere • 82
2.1. Analiza factorială Q si analiza de cluster - comparare • 83
2.2. Motivul preferinţei pentru extracţia centroidă (de tip Thurstone) si rotaţia manuală a
factorilor • 85
3. Aspecte tehnice ale analizei factoriale Q • 86
3.1. Algoritmul extracţiei factoriale • 87
3.2. Oprirea extracţiei factoriale • 92
3.3. Cazurile pure, mixte si nule si impactul lor asupra factorilor • 97
4. Rotaţia factorilor în analiza Q • 100

Capitolul 4. Interpretarea semnificaţiei factorilor
1. Principii ale interpretării factorilor • 111
2. Aspecte tehnice ale interpretării factorilor. Scorurile factoriale • 112
3. Aspecte narative ale interpretării factorilor • 121
4. Scalarea multidimensională • 144

Capitolul 5. Exemple si utilitate practică
1. Psihodiagnoza personalităţii si California Q • 163
2. Q în diagnoza organizaţională • 174
2.1. Introducere • 174
2.2. Consideraţii metodologice privind diagnoza culturii organizaţionale • 176
2.3. Construcţia ODQ • 180
2.4. Concluzii • 196
3. Metodologia Q în cercetarea de marketing si publicitate • 196
3.1. Segmentarea atitudinilor în cercetarea de marketing • 196
3.1.1. Practica segmentării psihografice cu ajutorul metodologiei Q. Segmentarea utilizatorilor ATM-urilor • 198
3.1.2. Practica segmentării psihografice cu ajutorul metodologiei Q. Segmentarea consumatorilor de băuturi alcoolice din România • 203
3.2. Segmentarea atitudinilor cu privire la publicitate • 211
3.3. Segmentarea cititorilor în cercetarea de media • 217
3.3.1. Segmentarea psihografică a audienţelor si profiluri de cititori în cazul unui cotidian local • 221
4. Concluzie • 224
4. Metodologia Q în cercetarea politică si marketingul politic • 225
4.1. Implicarea politică, caracteristici si categorii • 225
4.2. Problema obligaţiei politice • 231
4.3. Segmentarea expectaţiilor politice • 235

Bibliografie • 251


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu