luni, 11 martie 2013

PREGATIREA SI REALIZAREA EVALUARII PSIHOLOGICE INDIVIDUALE. Norme, metodologie si proceduriAutor :   Ticu Constantin              
Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM.Psihologie
An aparitie :2012

ISBN  978-973-46-2271-9
Nr pagini :344
Format 160 x 235
Pret : 32,95  lei la Editura (22,95 e-book) , 21,40 lei la librarie.net
Disponibilitate BCUDescrierea editurii:
Elaborat dupa o tematica acreditata de Colegiul Psihologilor din Romania, volumul descrie modul de pregatire si realizare a procesului de evaluare psihologica in context profesional. De la prezentarea cadrului legislativ pina la sugestii privind controlul distorsiunii in raspunsurile persoanelor evaluate, cele paisprezece capitole reflecta schimbarile aparute in acest domeniu in ultimii ani si raspund nevoilor de informare ale practicienilor romani. Profesor universitar cu o experienta consistenta in domeniul evaluarii psihologice si de formator acreditat de Colegiul Psihologilor din Romania, autorul propune un „ghid al psihologului practician”, descriind logica evaluarii psihologice si oferind proceduri si metode de evaluare, precum si numeroase exemple si recomandari utile psihologilor practicieni.

Ticu Constantin este profesor universitar la Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, unde preda cursurile „Psihologia personalului”, „Psihologie organizationala”, la nivel de licenta, „Evaluarea psihologica a personalului”, „Analiza climatului si culturii organizationale”, „Leadership si managementul schimbarii”, la nivel de master, si „Managementul activitatii de cercetare in domeniul psihologic”, la nivelul scolii doctorale. Director de proiect (trei proiecte interna­tionale si cinci proiecte nationale) si membru in 29 de proiecte de cercetare. In primii ani de activitate interesul de cercetare a vizat domeniul memoriei sociale si autobiografice, iar dupa 2003 pe cel al analizei factorilor individuali si organizationali care conditioneaza performanta si satisfactia angajatilor (director a doua proiecte CNCSIS si partener in trei proiecte POS DRU). Este autorul a 66 de articole publicate in reviste de specialitate, a sapte volume stiintifice (pentru trei semneaza ca unic autor) si a peste 60 de comunicari la conferinte nationale si internationale. De asemenea, din 2009 este conducator de doctorat.
La Editura Polirom a mai publicat Evaluarea psihologica a personalului (2004).
Cuprins:Lista anexelor       9
Lista figurilor si tabelelor  11
Cuvant inainte  13

Partea I
Cadrul legal de realizare a activitatilor de evaluare psihologica

1. Forme de organizare a activitliti psihologice     17
2. Reglonentiri legale de evaluarea ptihotogka  22
    2.1. HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor 22
    2.2. Modificarea si completarea HG nr. 355/2007 cu HG nr. 1169/2011  24
    2.3. Utilizarea registrelor professionale si a timbrelor profesionale 26
    2.4. „Fisa de aptitudine" si rolul „Avizului psihologic" 26
    2.5. Etape ale eliberarii „Avizului psihologic”   24
3. Obligatii si responsabilitati ale „psihologului evaluator”  30
    3.1. Principii generale si standarde etice  30
    3.2. Clauze de confidenţialitate  31
Anexe   33

Partea II
Cadrul concepual si metodologic al evaluarii psihologice

4. Domenii de analiza psihologica in firme/institutii  47
    4.1. Definirea dimensiunilor psihologice relevante la nivel individual  50
    4.2. Definirea dimensiunilor psihologice colective 52
5. Aptitudinile, trasaturile de personalitate si atitudinile; rolul lor in evaluarea personalitatii   54
    5.1. Aptitudinile si rolul lor in evaluarea personalitatii  55
        5.1.1. Aptitudinile - definiţii si tipologii  33
        5.1.2. Metodologii de evaluare a aptitudinilor  57
            5. 1.2.1. Fleishman  Job Analysis Survey  57
            5.1.2.2. Bateria de Teste Psihologice de Aptitudini Cognitive  58
            5.1.2.3. Bateria de Orientare Şcolara si Profesionala  39
            5.1.2.4. Scalele de inteligenta EVIQ Est Vesti Intelligence Quotient   60
    5.2. Trasaturile de personalitate si evaluarea potenţialului angajatului  62
        5.2.1. Personalitatea si definirea ei   63
        5.2.3. Evaluarea personalitatii cu ajutorul tehnicilor standardizate   63
        5.2.3. Five Factor Model/Big Five in evaluarea personalitatii 64
        5.2.4. Trasaturi de personalitate tipice si trasaturi de personalitate atipice 67
            5.2.4.1. Invenarul Big Five*’”’*"  si valoarea sa predictiva  70
            5.2 4.2. Invenarul DA*’”’*" si valoarea sa predictiva 70
    5.3. Atitudinile si potenţialul lor predictiv   73
        5.3.1. Atitudinea: definiţie si forme de manifestare  74
        5.3.2. Comportament performant, atitudini, personalitate si context socioprofesional    75
            5.3.2.1. Personalitate, atitudini si comportament  75
            5 3.2.2. Rolul contextului organizational  in concretizarea potenţialului Individual    78
        5.3.3. Atitudinea fata de muncă si mentalitatea fata de munca  80
            5 3.3.1 Atitudinea si mentalitatea fata de munca  (date statistice)  81
            5.3.3.2. Mentalitatea fata de munca la romani  83
        5.3.4. Atitudinea fata de muncă si evaluarea ei 86
            5.3.4.1. Evaluarea stilului de munca individual  86
            5.3.4.2. Atitudinea fata de clienţi: o incercare de operationalizare 88
    5.4. Metode si tehnici recomandate in evaluare psihologica in context  profesional  90

6. Relaţia dintre personalitate si performanta: o tema cu miza in practica evaluarii psihologice 94
    6.1. Five Factor Model/Big Five si performanta profesionala  95
    6.2. Trasaturile de personalitate ca indicatori transsituationali  ai performantei  97
    6.3. Explicatii ale relaţiilor dintre personalitate si performanţa 100
    6.4. Strategii de explorare a relaţiei dintre personalitate si performanţa  103
        6 4.1. Achizitionarea unor competente minimale de cercetare  104
        6.4.2. Definirea unui design de cercetare corect 104
        6.4 3. Identificarea si evaluarea  corecta a indicatorilor de performanţa  105
        6.4.4. Culegerea si analiza acurataa datelor  107
        6.4.5. Interpretarea si utilizarea corecta o datetor obtinute 108
    6.5. Studiu de caz : predicţia performantei in vanzari    109
    6.6. „Clasic" vs „personalizat" in evaluarea psihologica  111
        6.6.1. Abordarea clasica (comuna) in evaluarea psihologica 111
        6.6 2. Limite ale abordarii clasice (clasice)   112
        6.6.3. Abordarea personalizata (dedicata) in evaluarea psihologica 113
        6.6.4. Avantaje competitive ale abordarii personalizate (dedicate)   114
Anexe      116

Partea III
Contextul evaluarii psihologice

7 Restrictii ale evaluarii psihologice in context profesional  145
8 Evaluarea  psihologica la angajare (in selectia profesionala) 148
    8.1. Etapele procesului de selectie profesionala  148
        8.1.1. Ideiullkarea cnlenilor de selecţie  148
        8.1.2. Formularea anunţului de recrutare 151
        8.1.3. Selecţia primari a candidaturilor   154
        8.1.4. Interviul preliminar 153
        8.1.5. Evaluarea competentelor profesionale   156
        8.1.6. Examenul de evaluare psihologica 157
        8.1.7. Interviul aprofundat      159
        8.1.8. Organizarea probelor situationale  160
        8.1.9. Interviul cu managerul    161
        8.1.10.Oferta de lucru    162
    8.2. Variante simplificate ale procesului de selectie profesionala 162
9 Evaluarea psihologica periodica (in medicina muncii)    165
    9.1. Obictivele evaluarii psihologice periodice   165
    9.2. Premise ale evaluarii psihologice periodice 166
    9.3. Modul de realizare a evaluarii psihologice periodice  168
        9.3.1. Pregătirea  metodologei de evaluare psihologica periodica 168
        9.3.2. Organizarea si realizarea evaluarii psihologice periodice 170
    9.4. Completarea „Avizului psihologic”   176
        9.4.1. Dileme si constrangeri in completarea avizului psihologic 176
        9.4.2. Variante de completare a „Avizului psihologic" 178
            9.4.2.1. Aviz de tip „apt psihologic pentru...”   178
            9 4.2.2. Aviz de tip „inapt psihologic pentru...”   180
10. Evaluarea psihologica in alte contexte profesionale 182
    10.1. Evaluarea psihologica in situaţii de promovare (identificarea potenţialului de leaderehip) 182
    10.2. Evaluarea psihologica la formarea profesionala (identificarea nevoilor de formare)   186
    10.3. Evaluarea psihologica in managementul echipei (optimizarea muncii in echipa )    189
        10.3.1. Evaluarea psihologica in constituirea unei echipe 190
        10.3.2. Evaluarea psihologica in optimizarea echipelor constituite 194
    10.4. Evaluarea psihologica la consilierea profesionala (managementul carierei) 199
 Anexe    203

Partea IV
Identificarea, analiza, cuantificarea si evaluarea criteriilor psihologice relevante

11. Identificarea criteriilor de evaluare psihologica relevante pentru un anumit post  221
    11.1. Criterii de evaluare psihologica: de la intuitie la certitudine  221
    11.2 Descrierile intuitive in identificarea criteriilor relevante   223
    11.3. Analiza de post ca premisa a evaluarii psihologice  224
    11.4 Evaluari realizate de catre experţi  227
        11.4.1. Identificarea aptitudinilor-cheie   228
        11.4.2. Identificarea trasaturilor de personalitate  231
        11.4.3. Tehnica evaluarii la 360⁰  233
    11.5. Studii ale performanţei in profesie 236
    11.6. Strategii alternative de identificare a criteriilor de evaluare psihologica 241
    11.7. Noi iniţiative, noi oponumtiţl: Proiectul DECIDE  243
12. Operaţionalizarea si cuantificarea criteriilor psihologice; construirea bateriei de evaluare psihologica  246
    12.1 Descrierea criteriilor psihologice  247
    12.2. Definirea unor subcriterii 248
    12.3. Identificarea indicatorilor psihologici   249
    12.4. Construirea/selectarea metodologiei evaluare psihologica  231
        12.4.1. Formularea intrebarilor din ghidul de interviu 252
        12.4.2. Construirea grilelor de evaluare/observare a conduitelor din timpul interviului  256
        12.4.3. Selectarea probelor standardizate ale bateriei de evaluare psihologica  260
13. Definirea bateriei de evaluare psihologica 262
    13.1 Probele standardizate de evaluare psihologica 26)
    13.2. Criterii de verificare a calitatilor psihometrice ale probelor standardizate  265
        13.2.1. Fidelitatea in aprecierea valorii unei probe de evaluare psihologica  266
        13.2.2. Validitatea in aprecierea valorii unei probe de evaluare psihologica  268
        13.2.3. Utilitatea acestor informaţii pentru psihologul practician 270
    13.3. Oferta de probe psihologice la nivel naţional  271
        13.3.1. Informaţii ofente de dezvoltatori de probe psihologice acreditate 272
            13.3.1.1. Cognitrom  272
            13.3.1.2. TestCentral   274
            13.3.1.3. Psiho Proiect  . .. .. .. 276
            13.3.1.4 Profiles International  278
            13.3.1.5. Romanian» Psychotogical Testing Service 280
            13.3.1.6 RQPIus 282
        13.3.2. PsihoProfile - o noua oportunitate In domeniul evaluarii psihologice   285
            13.3.2.1. Premisele proiectului PsihoProfile 285
            13.3.2.2. Conţinutul  si facilitatile oferite de platforma PsihoProfile  287
            13.3.2.3. Platforma PsihoProfile - o noua forma de colaborare  292
        13.3.3. Informaţii oferte de Colegiul Psihologilor din România   295
    13.4 Criteriile psihologice si alegerea probelor standardizate de evaluare psihologica  296
        13.4.1. Situaţia in care exista criterii psihologice clar definite  297
        13.4.2. Situaţia in care nu exista criterii psihologice clar definite  298
14. Organizarea si realizarea examenului de evaluare psihologica 301
    14.1. Planificarea si organizarea examenului de evaluare psihologici 301
        14.1.1. Planificarea examenului de evaluare psihologica 301
        14.1.2. Realizarea examenului de evaluare psihologica 102
    14.2. Controlul tendinţei de fatada si al distorsiunii datelor evaluarii psihologice 303
        14.2.1. Concepte si scale de distorsiune/control  303
        14.2.2. Strategii de control al distorsiunii răspunsurilor 306
            14.2.2.1. Strategii aplicabile in momentul administrarii probelor 306
            14.2.2.2.Strategii legate de selectarea metodologiei de evaluare 311
            14.2.2.3. Strategii aplicabile in etapa de interpretare a datelor 315
    14.3. Evaluarea psihologica si interpretarea profiturilor de personalitate  316
Anexe  318

Bibliografie   339

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu