joi, 14 martie 2013

PSIHIATRIEAutor : Carol Friedman            
Editura Ex Ponto
An aparitie :2000

ISBN  973-8036-92-8
Nr pagini :489

Anticariat. Download pdf  

Cuprins:

PREFAŢĂ  /5

PARTEA I
ABORDAREA CLINICO-NOZOLOGICĂ ŞI CONTEXTUALĂ A BOLNAVULUI PSIHIC

CAPITOLUL 1. DEFINIREA CONCEPTULUI DE NORMALITATE  ÎN PSIHIATRIE  /13

CAPITOLUL 2.BOALA PSIHICĂ SI ÎNCADRAREA NOZOLOGICĂ /19

CAPITOLUL 3.NOZOLOGIA SIETNOPSIHIATRIA /25
3.1.Noţiuni de psihiatrie trasculturală /28

CAPITOLUL 4.INTERVIUL PSIHIATRIC  /35

CAPITOLUL 5. ANAMNEZA /45

CAPITOLUL 6. EXAMINAREA CLINICĂ ACTUALĂ A FUNCŢIILOR PSIHICE / 49

CAPITOLUL 7. PROTOCOLUL EXAMENULUI PSIHIATRIC /55

CAPITOLUL 8. SEMIOLOGIE PSIHIATRICA /59
8.1. Noţiuni generale de semiologie psihiatrică /59
8.2. Noţiuni specifice de semiologie psihiatrică /63
       8.2.1. Tulburările funcţiilor conştienţei şi a orientării /63
       8.2.2. Tulburările funcţiilor gândirii şi a raţionamentelor (funcţiile intelective) /66
       8.2.3. Tulburările funcţiilor memoriei şi atenţiei /72
       8.2.4. Tulburările funcţiilor voinţei /76
       8.2.5. Tulburările funcţiilor identităţii şi ale eului conştient /77
       8.2.6. Tulburările funcţiilor perceptuale distorsiunile imaginii corporale /78
       8.2.7. Tulburările funcţiilor afective /81
       8.2.8. Tulburările funcţiilor motorii şi ale expresivităţii mimico-gestuale /86
       8. 2.9. Tulburările funcţiilor limbajului /89
       8.2.10. Tulburările funcţiilor de relaţionare interpersonală /91
8.3. Semiologia manifestărilor somatice în tulburările psihice /95

CAPITOLUL 9. CONSTRUCTENOZOLOGICE OPERAŢIONALE /99
9.1. Sindromul. Tulburarea. Spectrul de tulburări /99
9.2. Scalele de evaluare psihiatrică /101

CAPITOLUL 10. INVESTIGAŢIILE COMPLEMENTARE /105
10.1. Evaluarea neuropsihologică a pacientului şi a funcţiilor intelectuale /105
10.2. Evaluarea personalităţii /110
       10.2.1. Evaluarea personalităţii la persoane adulte  /111
10.3.Evaluarea stării somatice şi testele de laborator de uz psihiatric curent /117

PARTEA a Il-a
ELEMENTE DE PSIHOPATOLOGIE CLINICĂ

CAPITOLUL 11. TULBURĂRILE AFECTIVE (DE DISPOZIŢIE) /131
11.1. Încadrarea nozologicâ a tulburărilor afective  /132
11.2. Epidemiologia şi etiologia bolilor afective /135
11.3. Modificări neuronale şi funcţionale  /140
11.4. Clinica sindroamelor afective /145
11. 5. Diagnosticul formelor clinice de boală afectivă /149
11.6.Tulburările bipolare /152
       11.6.1.Tulburarea bipolară i /152
       11.6.2 Tulburarea ciclotimică /155
       11.6.3. Tulburarea bipolară tip ii şi spectrul bipolar al tulburărilor asociate /155
       11.6.4. Forme subsindromale a bolii depresive /157
       11.6.5. Tulburarea bipolară iii /158
11.7. Tulburări afective la copii şi adolescenţi /159
11.8. Tulburările afective neincluse în dsm-iv /159
11.9. Bolile afective şi creativitatea /160
11.10. Diagnosticul diferenţial în bolile afective /162
11.11. Prognosticul bolilor afective /164
11.12. Tratamentul în bolile afective /165
       11.12.1. Tratamentul depresiilor /165
       11.12.2. Tratamentul farmacologic al diferitelor forme clinice de depresie /170
       11.12.3. Terapia de întreţinere în depresia unipolară (profilaxia recurenţelor) /171
       11.12.4. Tratamentul antidepresiv la copii şi adolescenţi /172
11.13. Tratamentul farmacologic al tulburărilor bipolare  /173
       11.13.1. Tratamentul maniei acute /173
       11.13.2. Tratamentul de întreţinere al tulburărilor bipolare /176
11.14. Psihoterapia tulburărilor afective /178

CAPITOLUL 12. TULBURĂRILE ANXIOASE /185
12.1. Tulburarea de panică cu agorafobie /187
12.2. Fobiile specifice şi fobia socială /192
       12.2.1. Fobiile specifice /193
       12.2.2. Fobiile sociale /194
12.3. Tulburarea obsesiv-compulsivă /198
12.4. Tulburarea post-traumatică de stres şi tulburarea acută de stres /202
12.5. Tulburarea de anxietate generalizată /205

CAPITOLUL 13. SCHIZOFRENIILE SI ALTE PSIHOZE DELIRANTE /209
13.1. Consideraţii generale /209
13.2. Epidemiologie şi etiologie /210
13.3. Tabloul clinic /215
13.4. Diagnosticul schizofreniei /217
13.5. Diagnosticul diferenţial al schizofreniei /220
13.6. Evoluţia şi prognosticul schizofreniei /222
13.7. Tratamentul schizofreniei /223
       13.7.1. Tratamentul farmacologic /224
       13.7.2. Psihoterapia /227
13.8. Tulburări din spectrul bolii schizofrenice sau înrudite cu schizofrenia /228
       13.8.1. Tulburarea schizofreniformă /228
       13.8.2. Tulburarea schizoafectivă /229
       13.8.3. Tulburările delirante /230

CAPITOLUL 14. TULBURĂRILE DE PERSONALITATE /237
14.1. Etiologie /238
14.2. Consideraţii generale de tratament /242
14.3. Clasificarea tulburărilor de personalitate /243
       14.3.1. Tulburarea paranoidă a personalităţii /245
       14.3.2. Tulburarea schizoidă a personalităţii /247
       14.3.3. Tulburarea antisocială a personalităţii (dsm-iv) sau tulburarea disocială (icd-10) /248
       14.3.4. Tulburarea borderline a personalităţii /249
       14.3.5. Tulburarea histrionică a personalităţii /253
       14.3.6. Tulburarea anxioasă a personalităţii (icd-10) sau tulburarea evitantă a personalităţii (dsm-iv) /254
       14.3.7. Tulburarea obsesiv-compulsivă a personalităţii (dsm-iv) sau anankastă (icd-10) /255
       14.3.8. Tulburarea dependentă a personalităţii /256
       14.3.9. Tulburarea schizotipală a personalităţii /258
       14.3.10. Tulburarea narcisică a personalităţii /259
       14.3.11. Tulburarea emoţion al-in st abilă a personalităţii  /261
       14.3.12. Tulburarea pasiv-agresivă de personalitate  /261
       14.3.13. Tulburarea depresivă a personalităţii /261
       14.3.14. Schimbarea persistentă a personalităţii după o trăire catastrofică /262
       14.3.15. Schimbarea durabilă de personalitate după o afecţiune psihiatrică /262
       14.3.16. Tulburarea defetistă a personalităţii /263
       14.3.17. Tulburarea sadică a personalităţii /263
       14.3.18. Modificările de personalitate datorate unor tulburări organice /264

CAPITOLUL 15. TULBURĂRI MENTALE SI COMPORTAMENTALE LEGATE DE CONSUMUL DE SUBSTANŢE (TOXICOMANIILE) /265
15.1. Consideraţii generale asupra uzului şi abuzului de substanţe /266
15.2. Etiologie /271
15.3. Consideraţii generale de tratament /276
15.4. Tulburările legate de consumul de alcool /281
15.5. Tulburările mentale şi comportamentale datorate utilizării opioizilor (fii - icd-10) /296
15.6. Tulburările mentale şi comprtamentale datorate folosirii cannabinoidelor (f12 - icd-10)/300
15.7. Tulburările mentale şi comportamentale datorate utilizării sedativelor, hipnoticelor şi anxioliticelor (f13 -icd10) /303
15.8. Tulburările mentale şi comportamentale datorate utilizării cocainei (f14 - icd-10) /307
15.9. Tulburările mentale şi comportamentale datorate utilizării altor stimulente, inclusiv cofeina (f15 - icd 10) /311
       15.9.1. Tulburările produse de amfetamine şi substanţele înrudite /311
       15.9.2. Tulburările mentale şi comportamentale produse de fenilciclidină /314
       15.9.3. Tulburările mentale induse de cafeină /315
15.10. Tulburări mentale şi comportamentale  datorate utilizării halucinogenelor (f16 - icd-10) /316
15.11. Tulburările mentale şi comportamentale  datorate utilizării tutunului (f17 - icd-10) /319
15.12. Tulburările mentale şi comportamentale datorate utilizării solvenţilor volatili (f18 - icd-10) /321
15.13. Tulburări mentale şi comportamentale datorate utilizării altor substanţe psihoactive (f18-icd-10) /324

CAPITOLUL 16. TULBURAREA SOMATOFORMĂ /327
16.1. Tulburarea de conversie /328
16.2. Tulburarea de somatizare /333
16.3. Hipocondria /336
16.4. Tulburarea de durere psihogenă /338
16.5. Tulburarea somatică dismorfică /340
16.6. Tulburarea somatoformă nespecificată în altă parte /341
16.7. Neurastenia /341
16.8.Sindromul de oboseală cronică /342
17.1. Deliriumul  /347
17.2. Demenţele /353
       17.2.1. Demenţa de tip Alzheimer /354
       17.2.2. Demenţele vasculare /358
       17.2.3. Demenţele subcorticale /359
       17.2.4. Boala Pick /361
       17.2.5. Demenţa jacob-creutzfel dt /362
       17.2.6. Demenţa cu corpusculi Lewy /362
       17.2.7.Demenţa datorată hiv /362
       17.2.8. Demenţele cauzate de alte condiţii /363
       17.2.9. Diagnosticul clinic şi evaluarea datelor de investigaţie paraclinică /366
       17.2.10. Tratamentul în demenţe /370
17.3. Tulburările amnestice /372
       17.3.1.Amnezia posttraumatică /373
       17.3.2. Sindroamele amnestice tranzitorii /374
       17.3.3. Alte condiţii cauzatoare de sindroame amnestice /375
       17.3.4. Sindromul amnestic alcoolic persistent /376
       17.3.5. Sindromul amnestic persistent benzodiazepinic  /376
       17.3. 6. Tratamentul tulburării amnestice /377
17.4. Tulburările mentale datorate unei condiţii medicale generale /378

CAPITOLUL 18. TULBURĂRILE DISOCIATIVE /379
18.1. Tulburarea acută de stres /382
18.2. Amnezia disociativă /382
18.3. Fuga disociativă /386
18.4. Tulburarea de depersonalizare /389
18.5. Tulburarea disociativă de identitate /392
18.6. Metamorfozele disociative ale identităţii /398
18.7. Tulburările disociative nespecificate în altă clasificare /403
       18.7.1. Stările de transă /404
       18.7.2. Transa disociativă /406
       18.7.3. Transa de posesiune /406
       18.7.4. Sindromul de spălare a creierului /407
       18.7.5. Sindromul ganser /408
       18.7.6. Alte stări de transă disociativă /408

CAPITOLUL 19. URGENTELE PSIHIATRICE /411
19.1. Suicidul /411
       19.1.1. Epidemiologie /411
       19.1.2. Factorii de risc /414
19.2. Parasuicidul /423
19.3. Psihiatria de urgenţă /427
       19.3.1. Principiile de bază ale psihiatriei de urgenţă / 428
       19.3.2. Intervenţia terapeutică de urgenţă /429
19.4.Violenţa /430
       19.4.1. Intervenţia în criză /434
       19.4.2. Evaluarea bolnavilor psihici cu comportament violent după depăşirea stadiului iniţial (supraacut) /437
       19.4.3. Tratament pe termen lung /438

CAPITOLUL 20. TULBURĂRILE DE CONTROL A IMPULSURILOR /441
20.1. Tulburarea explozivă intermitentă /442
20.2. Kleptomania /443
20.3. Jocul de noroc patologic /445
20.4. Tricotilomania /447
20.5. Piromania  /450
20.6. Tulburări de control nespecificate în altă parte  /451

CAPITOLUL 21. TULBURĂRI ALE COMPORTAMENTULUI ALIMENTAR  /453
21.1. Anorexia nervoasă /456
21.2. Bulimia nervoasă /458
21.3. Obezitatea /461

BIBLIOGRAFIE /465


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu