duminică, 17 martie 2013

PSIHOLOGIE MILITARA


Autor : Marian Popa                 
Editura Polirom (click pentru a cumpara de la editura)
Colectia COLLEGIUM.Psihologie 
An aparitie : 2012 
ISBN  978-973-46-3144-5
Nr pagini : 376 
Format 160 x 235
Pret : 39,95 lei

 
Descrierea editurii:
Nevoia de a spori eficienta activitatilor de tip militar, la nivel individual, de grup si organizational, a dus la aparitia psihologiei militare, un domeniu complex, in care se regasesc elemente de psihologie organizationala, a personalitatii, clinica si experimentala. Volumul abordeaza psihologia militara ca pe un corp de aplicatii ale diverselor ramuri ale psihologiei in contextul categoriilor de forte militare (trupele terestre, aviatia, marina) si al situatiilor in care se afla personalul militar (selectie, instruire, adaptare la misiuni reale de lupta etc.). Alaturi de problemele clasice, sint analizate cele pe care le genereaza relatia tot mai complexa om-masina, prezenta femeilor in armatele actuale, razboiul psihologic cu mijloace moderne sau terorismul. Impresionanta prin numarul si varietatea temelor tratate, rigoare si spirit stiintific, Psihologie militara se impune ca o lucrare de referinta in domeniu.
Marian Popa, conferentiar la Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, director al Departamentului de invatamint la distanta. Este titularul disciplinelor statistica psihologica, psihologia muncii si psihologie militara (ciclul de licenta); metodologia cercetarii in psihologie, analiza statistica a datelor, analiza performantelor profesionale, psihologie aeronautica (master) si statistica avansata (scoala doctorala). A absolvit facultatea de profil a Universitatii „Al.I. Cuza” din Iasi si este doctor in psihologie al aceleiasi universitati. A profesat ca psiholog in cadrul Scolii de ofiteri de aviatie „Aurel Vlaicu”, Boboc, in perioada 1976‑1990, specializindu‑se in psihologie aeronautica pe linga laboratorul de psihologie al Centrului de Medicina Aeronautica din Bucuresti, condus de Valeriu Ceausu. In 1976 si 1977 a coordonat, in colaborare, pregatirea preliminara a grupei de candidati cosmonauti romani. Dupa 1990 a lucrat in cadrul Institutului National de Medicina Aeronautica si Spatiala, Bucuresti, ca psiholog in Biroul de securitatea zborului si apoi ca sef al Sectiei de psihologie, pina in 2005.
Din 1998 este certificat ca psiholog de aviatie in conformitate cu criteriile EAAP, iar in anul 2001 a absolvit cursul Human Factor Accident Prevention and Investigation, organizat de EAAP si Institute of Air Navigation Services, Luxemburg. Semneaza peste 50 de studii de psihologie si psihologie aeronautica. Este membru al Asociatiei Psihologilor din Romania, al International Council of Psychologists si al European Association of Methodology. La Editura Polirom a mai publicat Statistica pentru psihologie. Teorie si aplicatii SPSS (editia a II‑a, 2008).

Cuprins:


Cuvânt înainte 11

1.Psihologia militară: definirea domeniului, scurt istoric  /15
1.1.Obiectul şi specificul psihologiei militare  /15
1.2.Domeniile aplicative ale psihologiei militare  /16
1.3.Cercetarea ştiinţifică în domeniul psihologiei militare  /19
1.4.Scurt istoric al psihologiei militare în lume şi în România  /21
       1.4.1.Psihologia militară în lume /22
       1.4.2.Psihologia militară în România /28
       1. 4.3.Evoluţia postbelică a psihologiei militare /32
1.5.Poziţia psihologilor în organizaţia militară /33
1.6.Întrebări recapitulative /35
Referinţe bibliografice / 35

2.Condiţiile extreme de mediu şi efectul lor asupra performanţei militare /37
2.1.Introducere /37
2.2.Căldura /39
       2.2.1.Agenţii stresului termic /39
       2.2.2.Efectele stresului termic asupra performanţei /40
2.3.Frigul /43
       2.3.1.Simptome fiziologice şi somatice /44
       2.3.2.Efecte psihologice /45
       2.3.3.Efecte asupra capacităţii de luptă /48
       2.3.4.Adaptarea la condiţii de frig /49
2.4.Zgomotul /50
2.5.Vibraţiile /52
2.6.Răul de mişcare /53
       2.6.1.Simptomatologie /53
       2.6.2.Incidenţa/ 54
       2.6.3.Cauze/55
       2.6.4.Prevenire şi terapie /57
2.7.Hipoxia/58
       2. 7.1.Stadiile hipoxiei /58
       2. 7.2.Efecte asupra dispoziţiei afective şi comportamentului /59
       2. 7.3.Efecte asupra performanţei cognitive şi motrice /60
2.8.Acceleraţiile/62
2. 8.1.Tipuri de acceleraţii /62
       2. 8.2.Efectele acceleraţiilor/63
       2. 8.3.Sincopa de suprasarcină /66
       2. 8.4.Mijloace de protecţie anti-G/68
2.9.Întrebări recapitulative/70
Referinţe bibliografice /71

3.Sistemul om-maşină şi performanţa militară /77
3.1.Modele ale relaţiei om-maşină /77
       3. 1.1.Modelul sistemic /78
       3. 1.2.Modelul „factorilor umani ”/79
       3. 1.3.Modelul sociotehnic81
3.2.Aspecte practice ale relaţiei om-maşină /83
       3. 2.1.Solicitarea în sarcină /83
       3. 2.2.Conştientizarea situaţiei /85
       3. 2.3.Managementul riscului /86
       3. 2.4.Interfeţe de informare şi control /89
3.3.Întrebări recapitulative /97
Referinţe bibliografice /98

4.Oboseala operaţională /101
4.1.Precizări terminologice /101
4.2.Factori determinanţi ai oboselii operaţionale /104
       4. 2.1.Solicitări intense /104
       4.2.2.Perioade prelungite de veghe (deficitul de somn) /105
       4.2.3.Tulburarea ritmului biologic /107
       4.2.4.Stresul psihic /108
       4.2.5.Condiţii de mediu adverse /109
       4.2.6.Limite metabolice (epuizare fizică) /110
4.3.Efectele oboselii operaţionale /112
       4.3.1.Efectele fizice /113
       4.3.2.Efectele intelectuale /114
       4.3.3.Efectele emoţionale /115
4.4.Măsurarea oboselii /116
       4. 4.1.Indicatori subiectivi ai oboselii /116
       4. 4.2.Indicatori funcţionali /119
       4. 4.3.Indicatori somato-fiziologici /119
4.5.Managementul oboselii /121
4.6.Concluzii /122
4.7.Întrebări recapitulative /123
Referinţe bibliografice  /124

5.Stresul de luptă /127
5.1.Definirea stresului de luptă /127
5.2.Manifestări specifice /129
5.3.Diagnostic diferenţial /131
       5. 3.1.Oboseala de luptă /131
       5. 3.2.Frica /131
       5. 3.3.Stresul anticipativ /133
       5. 3.4.Blocajul comportamental /134
       5. 3.5.Sindromul de stres posttraumatic (Posttraumatic Stress Disorder - PTSD) /135
5.4.Incidenţa stresului de luptă /139
       5. 4.1.Primul Război Mondial /139
       5. 4.2.Al Doilea Război Mondial /140
       5. 4.3.Conflictele din perioada Războiului Rece (1950-1989) /140
       5. 4.4.Războaiele din zona Golfului Persic şi Afghanistan /141
5.5.Etiologia stresului de luptă /145
       5. 5.1.Frica de moarte /145
       5. 5.2.Un model cauzal al RSL /147
5.6.Suportul psihologic în stresul de luptă /154
       5. 6.1.Suportul psihologic în faza preoperaţională (înainte de misiune) /154
       5. 6.2.Suportul psihologic în faza operaţională /161
       5. 6.3.Suportul psihologic în faza postoperaţională /170
5.7.Întrebări recapitulative /174
Referinţe bibliografice / 175

6.Adaptarea militară  /181
6.1.Introducere /181
6.2.Dimensiunile conceptului de adaptare /186
       6. 2.1.Perspectiva organizaţională - managementul performanţei /186
       6. 2.2.Dimensiunea psihologică /192
       6. 2.3.Dimensiunea psihopatologică /203
6.3.Adaptarea de-a lungul carierei /208
       6. 3.1.Adaptarea primară (în faza antrenamentului de bază) /209
       6. 3.2.Adaptarea secundară (pe parcursul activităţii profesionale) /210
       6. 3.3.Adaptarea terţiară (după pensionare) /214
6.4.Adaptarea femeilor în armată /215
       6. 4.1.Rolul femeii în armatele moderne /217
       6. 4.2.Perceperea femeii în armată /219
       6. 4.3.Caracteristici diferenţiale de gen şi adaptarea militară /220
       6. 4.4.Viitorul femeii în armată /229
6.5.Întrebări recapitulative /230
Anexă: Ar trebui să fiţi preocupat de consumul dumneavoastră de alcool? /231
Referinţe bibliografice  /233

7.Conducerea în mediul militar  /241
7.1.Autoritate şi putere: precizări conceptuale /241
7.2.Surse de putere şi autoritate în mediul militar /243
       7.2.1.Statutul de grad /243
       7.2.2.Statutul de funcţie /244
       7.2.3.Statutul de competenţă /245
7.3.Modele de analiză a eficienţei conducerii /245
       7.3.1.Modelul trăsăturilor /246
       7. 3.2.Modelul comportamentelor /249
       7. 3.3.Modelul stilurilor de conducere /251
       7. 3.4.Modelul funcţional /255
       7. 3.5.Modelul situaţional /256
       7. 3.6.Modelul conducerii în luptă şi în garnizoană /257
       7. 3.7.Modelul conducerii eficiente CTEF 2.0 /259
       7. 3.8.Modelul schimbului dintre lider şi subordonat /262
       7. 3.9.Conducerea toxică /263
7.4.Leadership şi management /269
7.5.Decizia operaţională în mediul militar /271
       7. 5.1.Modelul naturalistic al deciziei /272
       7. 5.2.Focul fratricid - eroare de decizie /273
7.6.Disciplina militară /277
7.7.Întrebări recapitulative /280
Referinţe bibliografice  /280

8.Selecţia psihologică  /285
8.1.Obiectivele evaluării psihologice în armată /285
8.2.Constituirea criteriilor /287
       8. 2.1.Analiza muncii /287
       8. 2.2.Identificarea criteriilor /289
       8. 2.3.Măsurarea criteriilor /291
8.3.Constituirea predictorilor /293
       8. 3.1.Numărul predictorilor /293
       8. 3.2.Dezvoltarea predictorilor /294
       8. 3.3.Evaluarea predictorilor /298
8.4.Fidelitatea şi validitatea măsurărilor psihologice /300
       8. 4.1.Fidelitatea /300
       8. 4.2.Validitatea /304
       8. 4.3.Factori care pot afecta nivelul validităţii de criteriu /307
       8. 4.4.Niveluri ale validităţii de criteriu în selecţia psihologică /317
8.5.Decizia de selecţie /324
8.6.Utilitatea selecţiei psihologice /326
8.7.Întrebări recapitulative /330
Referinţe bibliografice  /330

9.Războiul psihologic: operaţiunile psihologice şi terorismul  /337
9.1.Introducere /337
9.2.Operaţiunile psihologice /339
       9. 2.1.Obiective /341
       9.2.2.Planificare /342
       9.2.3.Tipuri şi mecanisme de influenţă /343
       9.2.4.Mijloace /345
       9.2.5.Eficienţă /350
       9.2.6.Concluzii /353
9.3.Terorismul /355
       9.3.1.Definiţie /356
       9.3.2.Teorii explicative /358
       9.3.3.Concluzii /369
9.4.Întrebări recapitulative /370
Referinţe bibliografice /370

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu