sâmbătă, 2 martie 2013

SOCIOLOGIEAutor : Lazar Vlasceanu (coord)              
Editura Polirom
Colectia Collegium
An aparitie :2010

ISBN  978-973-46-1815-6
Nr pagini :936
Format 160x235
Pret : 79,95 lei la Editura
Disponibilitate BCUDescrierea editurii:
Conceput ca o cuprinzatoare introducere in sociologie, volumul isi propune integrarea, profesionalizarea si consolidarea cunoasterii sociologice prin depasirea specializarii si fragmentarii tematice. Fiecare capitol este construit ca o micromonografie a domeniului analizat, descrie teoriile reprezentative, metodologiile de cercetare cel mai frecvent utilizate, teoriile si enunturile esentiale specifice si propune bibliografii extinse si intrebari pentru continuarea reflectiei. Prin modul in care este structurat, prin actualitatea informatiilor sintetizate si prin formularea unor traiectorii de analiza si aplicatie, specifice lumii sociale contemporane, volumul se adreseaza tuturor celor care includ sociologia in cultura lor intelectuala, dar mai ales a studentilor, cercetatorilor si personalului didactic de la facultatile de profil social, politic, economic, umanist sau de comunicare si relatii publice.


Lazar Vlasceanu este profesor in cadrul Departamentului de Sociologie al Universitatii din Bucuresti. Domenii de cercetare: metodologia cercetarii sociologice, tranzitii culturale in modernitatea recenta, guvernarea si managementul invatamintului superior (probleme structurale, culturi organizationale, politici institutionale), modele ale producerii, transmiterii si reproducerii sociale si ale relatiilor cunoasterii cu modificari in stratificarea sociala. Dintre volumele publicate: Metodologia cercetarii sociologice. Orientari si probleme (1983), Metode si tehnici (1985), Universities and Reflexive Modernity. Institutional Ambiguities and Unintended Consequences (CEU Press, 2010). De acelasi autor, la Editura Polirom au aparut: Sociologie si modernitate. Tranzitii spre modernitatea reflexiva (2007), Sociologie (coordonator, 2011).


Cuprins:
Prezentarea autorilor  /11

Cuvânt înainte / 13
Partea I

Sociologie şi organizare socială
1.         Sociologia ca ştiinţă socială (Lazăr Vlăsceanu)  / 19
        Iniţierea şi afirmarea sociologiei / 19
        Domeniile cunoaşterii sociologice  /23
        Societatea ca domeniu principal al analizei sociologice /27
        Relevanţa cunoaşterii sociologice : sociologia reflexivă /35
        Reflexivitatea sociologiei clasice /37
        Spre o sociologie reflexivă /44
        Enunţuri esenţiale /45
        întrebări şi sugestii pentru continuarea reflecţiei /46
        Bibliografie selectivă /47
2.       Teorie şi metodologie sociologică (Lazăr Vlăsceanu) /48
        Cunoaşterea comună şi cunoaşterea teoretică în sociologie  /48
        Caracteristici ale teoriilor sociologice  / 51
        Polarităţi teoretice şi metodologice /66
        Noi dezvoltări teoretice  /78
        Enunţuri esenţiale /84
        întrebări şi sugestii pentru continuarea reflecţiei /86
        Bibliografie  /86
3.        Societatea în schimbare (Lazăr Vlăsceanu) /88
        Configurarea societăţilor /89
        Cultura în societate /104
        Ordine şi dinamică socială / 115
        Globalizare şi globalitate /123
        Enunţuri esenţiale /127
        întrebări şi sugestii pentru continuarea reflecţiei /129
        Bibliografie  /130

4.       Comunităţi (Tudor Piiulac) /132
        Tipuri de comunităţi  /146
        Organizarea socială a comunităţilor /158
        Funcţiile comunităţii / 161
        Comunitarismul /165
        Dezvoltarea comunitară - dimensiuni şi delimitări /167
        Concluzii /168
întrebări pentru continuarea reflecţiei /168
        Bibliografie  /168

5.       Organizaţii (Mihai Păunescu) /171
        Ce sunt organizaţiile? /172
        Teorii sociologice despre organizaţii  /174
Implicaţii ale studiului organizaţiilor pentru management  /194
        Enunţuri esenţiale /200
        întrebări şi sugestii pentru continuarea reflecţiei /202
        Bibliografie /203
Partea a II-a Identitate şi diferenţă
6.       Gen şi societate (Laura Griinberg) /207
        Ce este genul şi de ce merită să îl studiem ? /208
        Dinamismul modelelor de gen : genul se schimbă /215
        Teorii sociologice despre gen /218
        Genul în sociologia clasică /219
        Construcţii teoretice ale identităţii de gen /220
        Gen şi feminism  /228
        Dimensiunea de gen a societăţii /232
        Enunţuri esenţiale /244
        întrebări şi sugestii pentru continuarea reflecţiei /245
        Bibliografie selectivă /247
7.       Valorile şi sociologia valorilor (Bogdan Voicu) /249
        Concepte. Definiţii ale valorilor /249
        Studiul contemporan al valorilor /261
        Schimbarea valorilor /283
        Impactul valorilor  /285
        Concluzii /287
        Enunţuri esenţiale /288
        întrebări şi sugestii pentru continuarea reflecţiei /289
        Bibliografie /290
8.       Structură, stratificare şi mobilitate socială (Paula A. Tufiş) /294
        Structură socială /294
        Stratificare socială /299
        Mobilitate socială /313
        Concluzii /328
        Enunţuri esenţiale /329
  întrebări şi sugestii pentru continuarea reflecţiei /331
        Bibliografie  /332
9.       Normalitate, conformitate şi deviantă socială (Petronel Dobrică) /337
        Introducere /337
        Emile Durkheim: individul în societatea modernă /338
        R.K. Merton : anomia şi visul american al reuşitei /348
  E. Sutherland: individ, asocieri diferenţiale, organizare socială diferenţială ...357
        H. Becker : construcţia socială a devianţei - Outsiders şi antreprenori morali /365
  Erving Goffman : individul instituţionalizat şi mitul victoriei culturale a instituţiilor totale /373
        Concluzii /387
        Enunţuri esenţiale /388
        întrebări şi sugestii pentru continuarea reflecţiei /389
        Bibliografie  /389
10.   Corpul în peisajul social (Laura Griinberg) /391
        Corpul ca proiect cultural: de la corpul dat la corpul creat /394
        Intervenţii pe corp /394
        Teorii sociologice despre corp /399
        Direcţii de cercetare deschise în sociologia corpului /409
        Enunţuri esenţiale /412
  întrebări şi sugestii pentru continuarea reflecţiei /413
        Bibliografie selectivă /414
        Sugestii de lectură suplimentară  /415

Partea a IlIa Instituţii
11.   Economie şi sociologie (Dragoş Paul Aligică, Aura Matei) /419
        Sfera economică a vieţii sociale şi analiza ei /419
        Elemente de istoria şi teoria sociologiei economice  /450
întrebări şi sugestii pentru continuarea reflecţiei /469
        Bibliografie  /470
12.   Politică (Claudiu D. Tufiş) /473
        Introducere /473
        Individul /477
        Societatea civilă /494
        Statul /518
        Concluzii /530
        Enunţuri esenţiale /530
        întrebări şi sugestii pentru continuarea reflecţiei /531
        Bibliografie /531 
13. Cunoaştere şi cunoaştere ştiinţifică (Lazăr Vlăsceanu)  /536
        Sociologia şi cunoaşterea ştiinţifică  /537
        Abordări şi consacrări sociologice /540
        Sociologia cunoaşterii  /546
        Publicul şi ştiinţa /552
  închideri şi deschideri ale relaţiei tradiţionale dintre public şi ştiinţă /557
        Enunţuri esenţiale /561
  întrebări şi sugestii pentru continuarea reflecţiei /563
        Bibliografie /563
14.   Religie (Mălina Voicu) /566
        Perspectiva sociologică asupra religiei /566
        Religia ca fenomen social /567
        Organizaţiile religioase (biserici, secte, denominaţii, culte) /571
 Teorii clasice despre relaţia dintre religie şi societate (Durkheim, Weber, Marx) /575
        Religia în epoca modernă /579
        Religia în societatea postmodernă /583
        Religia în România /586
        Enunţuri esenţiale /593
  întrebări şi sugestii pentru continuarea reflecţiei /593
        Bibliografie /593
15.   Educaţie (Adrian Hatos) /596
        învăţământul modern : explicaţii pentru un model instituţional universal /597
        Şcoala ca aparat de reproducere a inegalităţilor sociale : Pierre Bourdieu /606
        Educaţia şi inegalitatea socială /610
        Cât de meritocratică este educaţia în societăţile moderne?  /614
        Evoluţii recente în învăţământul românesc /632
        Concluzii/Enunţuri esenţiale /638
        întrebări şi sugestii pentru continuarea reflecţiei /639
        Bibliografie /640
16.   Familii şi relaţii de rudenie (Lazăr Vlăsceanu) /645
        Familia între sociologie şi antropologie  /646
        Familia ca instituţie /650
        Structura familiei /651
        Norme şi valori familiale : permanenţe şi variaţii /652
        Familia şi dragostea romantică /659
        Familia şi structura socială. Traiectorii ale schimbărilor /661
        Familia, statul şi politicile publice /664
        Enunţuri esenţiale /672
        întrebări şi sugestii pentru continuarea reflecţiei /673
        Bibliografie selectivă /674

Partea a IV-a Configurări
17.   Mass-media, public şi societate (Camelia Beciu)  /679
        Mass-media ca actor organizaţional  /680
        Mass-media ca discurs: o poziţionare faţă de eveniment şi public  / /682
  Efectele comunicării mediatice.
        Media, practicile de receptare şi noile publicuri /684
        Mass-media influenţează publicul. Teoriile „agendei publice”  /689
  Teoriile receptării. De la „efectele” şi „influenţa” mass-media la „tacticile” publicului  /695
        Noile tehnologii de comunicare şi diversificarea publicului /699
        Mass-media, opinia publică şi formarea spaţiului public  /704
        Televiziune şi viaţă cotidiană : conversaţia mediatică  /719
        Globalizarea şi construcţia televizuală a realităţii  /723
        Mass-media, audienţa globală şi „lumile posibile”  /725
        Comunicarea politică şi „democraţiile televizuale”  /729
        Enunţuri esenţiale /733
  întrebări şi sugestii pentru continuarea reflecţiei /735
        Bibliografie  /736
18.   Oraşe (Liviu Chelcea) /739
        Introducere /739
        Teorii sociologice despre oraşe /740
        Morfologia oraşelor /750
        Suburbanizarea /762
  Dezindustrializarea: tranziţia de la oraşele industriale la oraşele cu economie de servicii /767
        Gentrificarea /772
        Oraşele postindustriale şi industriile creative /775
        Enunţuri esenţiale /782
  întrebări şi sugestii pentru continuarea reflecţiei /783
        Cărţi recomandate /783
        Bibliografie  / / /783
19.   Migraţie (Monica Şerban)  /786
        Introducere /786
        Migraţia actuală la nivel global: volum şi forme /787
        Periodizări în migraţia internaţională  /800
        Teorii ale migraţiei /803
        Efecte ale migraţiei  /815
        Rolul statului în migraţia internaţională  /825
  Migraţia internaţională în România după 1989: o prezentare succintă /830
        Enunţuri esenţiale /834
  întrebări şi sugestii pentru continuarea reflecţiei /835
  Repere pentru lectură: periodice în domeniul migraţiei internaţionale (selectiv) /836
        Bibliografie /836
20.   Prin modernizare spre modernitate In România (Constanţa Vintilă-Ghilulescu)  /840
        Premise ale modernizării  /840
        De la statul patriarhal la statul birocratic  /842
        Formarea slujbaşului şi organizarea învăţământului /849
        Aproprierea spaţiului public /850
        Biserica şi familia: de la autoritate la mediere /860
        Enunţuri esenţiale /871
  întrebări şi sugestii pentru continuarea reflecţiei /873
        Bibliografie selectivă /874
21.   O analiză demografică: speranţa de viaţă a persoanelor pensionate în anul 2009 (Vasile Gheţău) /876
        Vârsta medie la pensionare în anul 2009 /876
        Nevoia demersului longitudinal /878
        Concluzii /884
        Enunţuri esenţiale /884
        Bibliografie /886
        Anexe /887
Glosar /901

Index de autori /927

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu