duminică, 17 martie 2013

TERAPIE FAMILIALA SISTEMICAAutor : Zoltan Konya, Agnes Konya                
Editura Polirom
Colectia PSIHOLOGIE CLINICA SI PSIHOTERAPIE
An aparitie :2012
Editia a  a II‑a revazuta si adaugita     

ISBN  978-973-46-3075-2
Nr pagini :296
Format 130 x 200
Pret : 29,95 lei la Editura, 25,46 lei la elefant,19,50 lei la librarie.net

Descrierea editurii:
Terapia familiala sistemica, o ramura relativ recenta a psihoterapiei, descrie si intelege problemele umane in contextul relatiilor interpersonale, in centrul atentiei terapeutului aflindu-se sistemul uman. Autorii propun o introducere in terapia familiala sistemica si in diversele scoli de terapie familiala (terapia sistemica Milano, terapia colaborativa, terapia centrata pe solutie, terapia narativa, echipa de reflectie etc.). Lucrarea constituie un ghid util celor care doresc sa practice aceasta forma de terapie, descriind intregul proces terapeutic si prezentind teoriile de utilitate practica, precum si principalele tehnici folosite. Volumul are la baza cursul pe care Zoltan Konya si Agnes Konya il sustin in calitate de formatori acreditati in domeniul terapiei familiale sistemice si se adreseaza absolventilor de la facultatile de psihologie, medicina si asistenta sociala care se specializeaza in domeniu, psihoterapeutilor si psihologilor.
Zoltan Konya, medic, psihoterapeut formator si supervizor in terapie familiala sistemica atestat de Federatia Romana de Psihoterapie si Colegiul Psihologilor din Romania, detinator al Certificatului European de Psihoterapeut (CEP). Practica terapia sistemica din 1996 si lucreaza ca formator din 2004, activitate pe care o desfasoara in cadrul Fundatiei AGAPE pentru Ocrotirea Vietii din Cluj‑Napoca si al Asociatiei de Terapie Familiala Sistemica Cluj.
A prezentat impreuna cu Agnes Konya numeroase workshopuri in domeniul terapiei sistemice, atit in tara, cit si in strainatate.
Agnes Konya, medic, psihoterapeut formator si supervizor in terapie familiala sistemica atestat de Federatia Romana de Psihoterapie si Colegiul Psihologilor din Romania, detinator al Certificatului European de Psihoterapeut (CEP). Practica terapia sistemica din 1996 si lucreaza ca formator din 2004, activitate pe care o desfasoara in cadrul Fundatiei AGAPE pentru Ocrotirea Vietii din Cluj‑Napoca si al Asociatiei de Terapie Familiala Sistemica Cluj.
A prezentat impreuna cu Zoltan Konya numeroase workshopuri in domeniul terapiei sistemice, atit in tara, cit si in strainatate.

Cuprins:

Introducere 9

Capitolul 1. Definiţii 13
„Terapie” 13
„Familială” 14
„Sistemică” 15

Capitolul 2. Scurt istoric al terapiei familiale sistemice 17
2.1. Contextul naşterii terapiei familiale 18
Gregory Bateson (1904-1980) 21
2.2. Dezvoltarea diferitelor şcoli 23
Virginia Satir (1916-1988) 25

Capitolul 3. Gândirea sistemică 29
3.1. Sisteme 29
3.2. Cibernetica sau familia ca maşină 30
3.3. Metafore biologice 32
3.4. Familia ca grup de povestitori 33
3.5. Epistemologie 35
3.6. Cibernetica de ordinul doi  37
3.7. Comunicare, context şi semnificaţie 40
3.8. Dialog 41
3.9. Viziunea sistemică asupra self-ului 44
3.10. Locul emoţiilor în perspectiva sistemică 46
3. 11. Problematica puterii 48
3.12. Teoria schimbării 50
3.13. Principiul epigenetic 53

Capitolul 4. Şcoli de terapie familială 55
4.1. Terapia sistemică Milano 56
4.1.1. Ipotetizarea 59
4.1.2. Circularitatea   62
4.1.3. Neutralitatea 63
Gianfranco Cecchin (1932-2004) 66
4.2. Terapia centrată pe soluţie 67
Steve de Shazer (1940-2005) 73
4.3. Terapia colaborativă 74
     4.3.1. Poziţia neştiutoare (not-knowing) 77
4.4. Echipa de reflecţie 78
Tom Andersen (1936-2007) 82
4.5. Terapia narativă 83
Michael White (1948-2008) 86
4.6. Terapia familială structurală 88
Salvador Minuchin (1921-)  91
4.7. Terapia familială strategică 93
Jay Haley (1923-2007)  97
4.8. Integrarea ideilor 98

Capitolul 5. Teorii de utilitate practică 103
5.1. Ciclul vieţii familiale 104
5.2. Genul 105
     5.2.1. Bărbaţi, taţi şi soţi la terapie 108
5.3. Ataşamentele  111
John Bowlby (1907-1990) 113
5.4. Teoria dublei legături 116
5.5. Teorii despre intimitate 117
5.6. Rezilienţă 118
5.7. Cercetări referitoare la diferite procese familiale 120

Capitolul 6. Tehnici  123
6.1. Întrebările  124
     6.1.1. Întrebări circulare  124
     6.1.2. Întrebări reflexive  125
     6.1.3. Întrebările specifice terapiei narative 127
     6.1.4. Despre utilizarea întrebărilor  128
6.2. Genograma  129
6.3. Externalizarea  133
6.4. Reîncadrarea, conotaţia pozitivă şi tehnicile paradoxale  135
6.5. Intervievarea celuilalt internalizat   137
6.6. Punerea în scenă   140
6.7. Sarcinile   142
6.8. Scrisori terapeutice   146

Capitolul 7. Elementele unei conversaţii terapeutice 151
7.1. Arta ascultării  152
7.2. Conversaţia internă a terapeutului  154
7.3. Răspunsuri din partea terapeutului   156
7.4. Utilizarea metaforelor  164

Capitolul 8. Procesul terapeutic  167
8.1. Actorii sistemului terapeutic  167
8.2. Pregătirea pentru şedinţă  170
8.3. Definirea unui context terapeutic 171
8.4. Cadrul temporal al terapiei  173
8.5. Prima şedinţă  174
8.6. Structura şedinţei  176
8.7. Intervenţia  177
8.8. Etapele procesului terapeutic  179
8.9. Monitorizarea şi îngrijirea relaţiei terapeutice 180
8.10. Munca în echipă  183
8.11. Consultaţii la domiciliul clientului  186
8.12. Documentarea procesului terapeutic  188
8.13. Încheierea terapiei  192
8.14. Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor 195
8.15. Supervizarea  198

Capitolul 9. Capcane 201
9.1. Capcane în recrutarea membrilor sistemului terapeutic .... 201
9.2. Capcanele conversaţiei terapeutice 203
9.3. Rezistenţa   208
9.4. Secretele 211
9.5. Capcane specifice utilizării echipei de terapeuţi 214
9.6. Eşecul 215
9.7. Burnout 218

Capitolul 10. Grupuri de clienţi 221
10.1. Implicarea copiilor în procesul terapeutic 221
10.2. Terapia în cazul unor forme speciale de familii 225
10.3. Terapia individuală sistemică 227
10.4. Terapia de cuplu 229
10.5. Consultanţă pentru organizaţii 235
10.6. Diferenţe culturale, religioase şi de orientare sexuală 235

Capitolul 11. Aplicaţiile terapiei familiale sistemice 241
11.1. Eficienţa TFS în oglinda cercetărilor 242
11.2. Utilizarea terapiei sistemice în diferite contexte profesionale   244
11.3. Rolul terapiei familiale în tratamentul anorexiei 248
11.4. Terapia de cuplu sistemică şi depresia 250
11.5. Rezistenţa nonviolentă şi problemele comportamentale acute la adolescenţi   252
11.6. Terapia familială multidimensională în abordarea consumului de droguri la adolescenţi  256
11.7. Abordarea Open Dialogue în terapia psihozelor acute .... 258

Capitolul 12. Dileme etice 261
12.1. Dileme, reguli, principii şi teorii 262
12.2. Etică şi postmodernism   264

Glosar de termeni tehnici 267
Resurse pentru studierea şi practicarea terapiei familiale 281
     Cărţi 281
     Reviste de specialitate   282
     Organizaţii naţionale şi internaţionale 283
     Pagini web 285
Referinţe bibliografice 287


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu