luni, 11 martie 2013

TRATAT DE PEDAGOGIEAutor :   Ioan Bontas             
Editura All
Colectia ALL PEDAGOGIC
An aparitie :2008
Editia a VI-a revizuita si adaugita    
ISBN  978-973-571-738-4
Nr pagini :416
Format ?
Pret : 59,90 lei la Editura
Disponibilitate BCUDescrierea editurii:
Conceputa ca un manual universitar, care abordeaza problemele fundamentale ale pedagogiei, ale didacticii si ale sistemului institutional de educatie, precum si unele probleme pedagogice complementare de interes major, cum ar fi orientarea scolara si profesionala, educatia permanenta, creativitatea, cercetarea pedagogica si managementul educational, lucrarea profesorului Bontas se constituie intr-o sursa de informare stiintifico-didactica si este dedicata atat pregatirii pedagogice a studentilor din toate profilurile invatamantului superior, care doresc sa devina cadre didactice, cat si perfectionarii pedagogice a cadrelor didactice de toate specialitatile din invatamantul romanesc de toate gradele si profilurile. Tratatul imbina traditia pozitiva cu inovatia, atat in ceea ce priveste demersurile pedagogiei romanesti, cat si cu privire la cele ale pedagogiei universitare, iar cunoasterea si aplicarea datelor din cuprinsul sau ofera posibilitatea manifestarii initiativei pedagogice ideatice si a celei practice, creative a profesorilor si a altor factori educativi interesati, astfel ca ele sa poata fi adaptate si sa satisfaca indeplinirea in conditii cat mai bune si eficiente a obiectivelor specifice fiecarei situatii concrete, relativ stabile sau aleatoare, a procesului instructiv-educativ si sa asigure o perfectionare continua a educatiei si invatamantului.Lucrarea se adreseaza studentilor din toate profilurile invatamantului superior, care doresc sa devina cadre didactice, cat si perfectionarii pedagogice a cadrelor didactice de toate specialitatile din invatamantul romanesc de toate gradele si profilurile.

Ioan Bontas a fost profesor de pedagogie la Universitatea Politehnica Bucuresti, remarcandu-se ca distins si valoros cadru didactic, educator, publicist autor a circa 100 de lucrari: cursuri, manuale, indrumare de metodica si practica pedagogica, lucrari, articole si studii de specialitate, comunicari stiintifice si sustineri de referate si conferinte pedagogico-metodice si educative si manager, fiind o perioada indelungata sef al disciplinei Pedagogie si sef al catedrei omonime .

Cuprins:


Prefaţă /9

I.Introducere în pedagogie (Fundamentele pedagogiei) /11

1.Pedagogia - ştiinţa educaţiei /11
2.Educabilitatea. Factorii dezvoltării personalităţii /34
3.Stadiile dezvoltării ontogenetice a personalităţii. Particularităţile de vârstă şi individuale. Implicaţiile lor psihopedagogice /49
4.Finalitatea, idealul şi laturile educaţiei /72

II.Teoria şi metodologia curriculumului /101

5.Teoria generală a curriculumului /101
6.Curriculumul educaţional (conţinutul învăţământului)/104

III.Teoria şi metodologia instruirii (Didactica) /121

7.Procesul de învăţământ /122
8.Principiile instruirii (didacticii) /133
9.Mijloacele de învăţământ /151
10.Metodele de învăţământ şi de educaţie morală /159
11.Formele de organizare a procesului de învăţământ. Proiectarea didactică /212

IV.Teoria şi metodologia evaluării /252

12.Evaluarea cunoştinţelor. Docimologia. Sistemul de credite transferabile /252
13.Randamentul şcolar. Succesul şi insuccesul şcolar269

V.Sistemul instituţional de educaţie /278

14.Sistemul de învăţământ în România /278
15.Profesorul - factor educativ. Personalitatea profesorului  /296
16.Familia - factor educativ /305
17.Societăţile economico-industriale şi comerciale, organizaţiile nonguvernamentale - ONG-urile, fundaţiile diverse etc. - factor educativ /310
18.Mass-media  -  factor educativ /313
19.Conţinutul educaţiei morale - factor al formării profilului etic /317
20.Grupul şcolar - factor socio-educativ /329

VI.Complementele pedagogiei /343

21.Orientarea şcolară şi profesională /343
22.Educaţia permanentă (formare continuă) /352
23.Creativitatea. Cunoaşterea şi stimularea ei /359
24.Cercetarea pedagogică /370
25.Managementul educaţional /377

Bibliografie /391


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu