vineri, 12 aprilie 2013

ABILITATI PSIHOLOGICE. Ghid pentru profesor si studentAutor :  Ramona Palos (coord)               
Editura Universitatii de Vest
Colectia
An aparitie :2009

ISBN  978-973-125-241-4
Nr pagini :140

Pret :  19 lei la librarie.net
Disponibilitate BCUCuprins:

Prefaţă  /7
Cuvânt introductiv /11

Capitolul 1. Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea celuilalt — Rainona Paloş /17
1.1. Cunoaşterea de sine (eu - mine) /18
1.1.1. Precizări conceptuale /18
1.1.2. Surse şi mecanisme ale cunoaşterii de sine /20
1.1.3. Imagine de sine. Stimă de sine. Respect de sine /23
1.1.4. Activităţi practice pentru facilitarea cunoaşterii de sine /29
1.2. Cunoaşterea celuilalt (eu-ceilalţi) /31
1.2.1. Precizări conceptuale /31
1.2.2. Surse şi modalităţi ale percepţiei celuilalt /32
1.2.3. Atribute ale unui bun judecător /40
1.2.4. Erori în percepţia celuilalt /42
1.2.5. Activităţi practice pentru facilitarea cunoaşterii de sine şi a cunoaşterii celuilalt /43
1.3. Managementul impresiilor (auto-prezentarea) /44
1.3.1. Precizări conceptuale /44
1.3.2. Tactici de promovare a propriei persoane44
1.4. Modalităţi de cunoaştere sistematică (ştiinţifică) a persoanei /46
Fişă de observaţie /50
Autoevaluare /51

Capitolul 2. Managementul emoţiilor — Roxana Sârbu /55
2.1. Precizări conceptuale /56
2.2. Dimensiuni ale emoţiilor /57
2.3. Polaritatea şi funcţionalitatea emoţiilor /58
2.4. Tipuri de emoţii /59
2.4.1. Frica /59
2.4.2. Furia /61
2.4.3. Tristeţea /63
2.4.4. Bucuria şi fericirea /66
2.4.5. Invidia /68
2.4.6. Ruşinea /70
2.4.7. Gelozia72
2.5. Inteligenţa emoţională /75
2.6. Managementul emoţiilor /77
2.7. Emoţiile şi cultura /78
2.8. Activităţi practice pentru facilitarea cunoaşterii propriilor emoţii şi a emoţiilor celorlalţi /79
Fişă de observaţie /80
Autoevaluare /81

Capitolul 3. Comunicarea interpersonală — Ildiko Erdei /85
3.1. Precizări conceptuale /86
3.2. Funcţiile comunicării /88
3.3. Comunicarea verbală şi nonverbală /89
3.3.1. Formele comunicării verbale /91
3.3.2. Stiluri de comunicare /92
3.4. Modalităţi de eficientizare a procesului de comunicare /96
3.4.1. Ascultarea activă /96
3.4.2. Feedback constructiv /102
3.5. Activităţi practice pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare /105
Fişă de observaţie /108
Autoevaluare /109

Capitolul 4. Lucrul în grup — Ildiko Erdei /113
4.1. Precizări conceptuale /114
4.2. Formarea şi dezvoltarea grupului /114
4.3. Roluri specifice în grup /120
4.4. Cooperare şi conflict la nivel de grup /124
4.4.1. Cooperare la nivel de grup /124
4.4.2. Conflict la nivel de grup /125
4.4.2.1. Soluţionarea conflictelor /126
4.5. Decizii în grup /128
4.6. Activităţi practice pentru facilitarea dinamicii de grup /131
Fişă de observaţie /133
Autoevaluare/134

Referinţe bibliografice /135

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu