marți, 16 aprilie 2013

ANTROPOLOGIE INFORMATIONALAAutor :  Cornelia Guja               
An aparitie :2008

ISBN  978-973-27-1578-9
Nr pagini :362

Pret :25 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU

Cuprins:

CONTENTS 9
CUVÂNT ÎNAINTE 11
FOREWORD 13
PREFAŢĂ 15
PREFACE 25

Capitolul 1. PROBLEME GENERALE DE ANTROPOLOGIE
1.1. Scurta istorie a cunoaşterii 37
1.2. Antropologia - domeniu al cunoaşterii 61
1.3. Scurtă istorie a antropologiei 66
1.4. Aspecte istorice ale antropologiei in Romania 75
1.5. Despre originea şi evoluţia omului 93
Bibliografie 115

Capitolul 2. BAZELE INTERDISCIPLINARE ALE ANTROPOLOGIEI. CONCEPTUL DE INFORMAŢIE
2.1. Materie. Energie. Informaţie. Viată 119
2.2. Si stemul nervos central - sistem informaţional 132
2.3. Implicaţii antropolog ce ale gândirii informaţionale 141
Bibliografie 157

Capitolul 3. DOMENII ALE ANTROPOLOGIEI INFORMATION ALE
3.1. Antropologie generală161
     3.1.1. Antropologie ecologică 162
     3.1.2. Antropologia apei 169
     3.1.3. Antropologia cognitivă 187
     3.1.4. Antropologia religiilor 193
     3.1.5. Antropologia economică 203
3.2. Antropologia medicală - medicina antropologică 211
Planşe 217
Bibliografie 219

Capitolul 4. CERCETĂRI DE ANTROPOLOGIE INFORMAŢIONALĂ TEORETICA ŞI EXPERIMENTALĂ
4.1. Abordarea integronica a antropologiei 225
     4.1.1. Antropologia şi antropologia individului 229
     4.1.2. Obiectul de stadiu al antropologiei individului 233
     4.1.3. Teoria integronica şi antropologia individului. Bazele teoriei interfeţelor 236
4.2. Complexitate şi diversitate informaţionalăîn imagini electrografice 249
Planşe 273
Bibliografie 275

Capitolul 5. CERCETARI DE ANTROPOLOGIE INTERACTIVĂ
5.1. Introducere 281
5.2. Ghid de antropologie infomiaţională (noţiuni explicative) 284
     5.2.1. Sinteză antropologică 285
     5.2.2. Coordonate antropo-medicale 300
     5.2.3. Modele antropologice ale individului uman 304
     5.2.4. Fiinţa umană ca interfaţă informaţională 315
5.3. Proiect de biografie antropologica 321
Planşe 341
In loc de încheiere 343
Bibliografie 345

REZUMAT 349
SUMMARY 353


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu