luni, 15 aprilie 2013

ATITUDINILE SOCIALE SI SCHIMBAREA LORAutor :Mihaela Boza                 
Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM.Psihologie
An aparitie :2010
ISBN  978-973-46-1014-3
Nr pagini :216
Format 160 x 235
Pret : 24,95 lei la Editura, 21,21 lei la elefant ,20 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU
Descrierea editurii:

Structurat ca un manual,volumul defineste atitudinile si trece in revista cele mai importante abordari clasice si moderne in studiul acestora. Cele noua capitole ofera explicatii detaliate si exemple privind stabilitatea sau maleabilitatea atitudinilor, masurarea lor si principalele modalitati in care pot fi influentate sau modificate.
Atitudinile sociale si schimbarea lor se adreseaza studentilor de la facultatile din domeniul sociouman, precum si profesionistilor interesati de studiul si schimbarea atitudinilor, cum sint cei care lucreaza in domeniul publicitatii si relatiilor publice.


Cuprins:

Cuvânt înainte (Adrian Neculau) 9

Capitolul 1. Conceptul de atitudine  13
Atitudini şi concepte conexe 14
       Atitudini şi valori  14
       Atitudini şi reprezentări sociale 15
       Atitudini şi opinii  15
       Atitudini şi convingeri 16
       Atitudini şi motivaţii    16
       Atitudini şi ideologii   16
       Atitudini politice şi ideologii 17
       Atitudini rasiale şi ideologii 18
       Atitudini şi comportament 19
Proprietăţile atitudinii 19
Funcţiile atitudinilor 20
Modele ale conceptualizării atitudinilor  21
       Modelul unidimensional şi modelul tridimensional 21
       Modelul sociocognitiv 21
       Modelul schematic  22
       Modelul reprezentării atitudinilor (Attitude Representation Theory - AHT)  23
       Modelul asociativ  24
       Modelul asociativ - integrator al atitudinilor şi variabilelor sinelui 25
Structura şi puterea atitudinilor 26
       Structura intraatitudinală26
              Polaritatea atitudinilor  26
              Dimensionalitatea atitudinilor 27
              Componentele atitudinii 28
              Consistenţa  29
       Structura interatitudinală 30
Concluzie  32

Capitolul 2. Măsurarea atitudinilor 37
Măsurarea directă a atitudinilor 38
       Scala de intervale aparent egale 38
       Metoda evaluărilor sumate 39
       Diferentiatorul semantic 39
       Scala distantei sociale 40
       Tehnica falsului dispozitiv de detectare a atitudinilor 41
       Măsurări directe ale componentei afective a atitudinilor  41
Măsurarea indirectă a atitudinilor 42
       Autoevaluările deghizate 42
       Indicatorii comportamentali ai atitudinii 43
       Măsurători fiziologice 44
       Măsurătorile implicite ale atitudinii 45
Concluzie 45

Capitolul 3. Surse externe ale formării atitudinilor 47
Natura şi cultura ca surse ale formării atitudinilor 47
Simpla expunere 51
Condiţionare şi imitare 53
       Învăţarea prin contiguitate 53
       Învăţarea prin întărire 55
       Învăţarea prin observaţie 56
Concluzie 57

Capitolul 4. Surse şi procese interne ale formării atitudinilor 59
Atitudini, convingeri, cogniţii 59
       Modelul valorii aşteptate 59
              Grupul de la Michigan 60
              Dezvoltarea de către Fishbein a modelului valorii aşteptate 61
       Teoria integrării informaţiei 62
       Avantaje şi dezavantaje ale modelelor cantitative 63
              Avantaje 63
              Critici 63
              Reactualizarea atitudinilor 64
              Evaluări categoriale vs evaluări individuale 64
              Principiul construcţiei prin aspecte 65
       Concluzie 66
Atitudini, afecte, dispoziţii 66
       Dispoziţie imediată şi deliberativă 66
       Manipulări ale atitudinii afective 70
       Concluzie 71
Cogniţie vs afect?  73
       Exemplarele categoriilor sociale 73
       Proeminenţa atributelor 74
       Profunzimea procesării 74
              Procesarea euristică 74
              Procesarea sistematică 75
Consistenţa dintre atitudini, convingeri, afecte şi comportamente 76
       Consistenţa cognitiv-evaluativă 77
              Bazele inconsistenţei cognitiv-evaluative 77
       Consistenţa evaluaţi v-comportamentală 79
       Consistenţa evaluativ-afectivă 79
Concluzie 79

Capitolul 5. Atitudinile - construcţii temporare sau entităţi stabile? 81
Influenţele contextului asupra reamintirii informaţiei în construcţia atitudinilor 81
Influenţe contextuale asupra evaluărilor 84
       Scopurile 84
       Dispoziţia 85
       Stările corporale 88
       Standarde 90
Influentele contextului asupra informaţiei utilizate 90
       Uşurinţa reactualizării 91
       Adecvarea informaţiei 92
Atitudinile - construcţii temporare vs entităţi stabile 93

Capitolul 6. Atitudinile şi procesarea informaţiei 97
Efectele atitudinii asupra atenţiei, codării şi expunerii 98
       Atenţia automată 98
       Codificarea 99
       Atenţia şi expunerea 101
Judecata şi elaborarea102
       Utilizarea unei atitudini ca euristică  102
       Reamintirea 103
       Interpretarea şi elaborarea 105
Efectele atitudinilor asupra memoriei 107
Efectele expunerii subliminale 109
       Probleme de definire 111
Concluzie 112

Capitolul 7. Atitudini şi comportament 115
Atitudinile anticipează comportamentul ?  116
Factori cognitivi în formarea şi funcţionarea atitudinilor 117
       Formarea atitudinii 117
              Accesibilitatea convingerilor 117
              Domeniul convingerilor accesibile 117
       Stocarea atitudinii 118
       Activarea atitudinii 118
              Răspunsuri afective automate 119
              Activarea voluntară a atitudinii 120
       Contextul comportamental 121
              Automaticitatea în comportament 121
              Luarea deliberată de decizii 121
Nivelul de măsură şi relaţia atitudine-comportament 122
       Principiul corespondenţei   122
       Principiul agregării 124
       Concluzie 125
Factori de influenţă 126
       Atitudinile existente 126
       Comportamentele trecute 127
       Activarea   128
       Dispoziţia 129
       Direcţionarea gândirii 130
       Scopurile şi implicarea personală 130
       Cadrajul 131
       Explicarea propriei atitudini 132
       Perspectiva temporală 133
Moderatori ai relaţiei atitudine-comportament 134
       Puterea şi stabilitatea atitudinii 134
       Efortul şi profunzimea procesării 136
       Diferenţe individuale  137
Concluzii 138

Capitolul 8. Comportament şi atitudini 141
Autopersuasiunea 142
Teoria echilibrului cognitiv  143
Teoria congruenţei  143
Disonanţa cognitivă 144
       Când sancţiunile sau recompensele se întorc împotriva celor care le-au iniţiat 145
              Reactanţa 145
              Suprajustificarea   146
              Recompense vs disonanţă cognitivă 147
              Luarea deciziilor  148
       Limite ale teoriei disonanţei cognitive 148
       Alternative ale teoriei disonanţei 149
              Teoria managementului impresiei  149
              Teoria autopercepţiei  150
              Schimbarea de atitudine indusă de comportament şi efortul de prelucrare 152
Concluzie 152

Capitolul 9. Teorii ale schimbării de atitudine   155
Procese afective simple  155
       Condiţionarea clasică 155
       Condiţionarea operantă 157
       Învăţarea prin observaţie   157
       Schimbarea atitudinilor prin expunere la stimuli subliminali  158
Persuasiunea  161
       Modelul comunicării sau al învăţării mesajului 165
              Sursa 165
              Ţinta 166
              Mesajul  166
              Canalul  167
       Două modele duale ale persuasiunii  167
              Modelul probabilităţii de elaborare 167
              Modelul euristic-sistematic 168
       Modele compuse 169
              Modele combinatorice 169
              Modele compozite 170
       Teorii contextuale  172
              Teoria nivelului de adaptare  173
              Teoria implicării     174
              Teoria perspectivei variabile 175
              Teoria congruenţei 175
              Implicarea eului 176
Relaţia atitudine-comportament 176
Rezistenţa la schimbare şi rezistenţa la persuasiune 178
       Cauzele rezistenţei la schimbare 178
              1. Bariere perceptive 179
              2. Bariere cognitive 179
              3. Bariere sociale sau determinate de mediul social 180
              4. Bariere personal-emoţionale 180
              5. Bariere culturale 181

Bibliografie 185

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu