sâmbătă, 13 aprilie 2013

COMUNICARE ETICA SI RESPONSABILITATE SOCIALAAutor : Sandu Frunza                 
Editura Tritonic
Colectia Comunicare media
An aparitie :2011
ISBN  978-606-8139-90-6
Nr pagini :208
Format 130 x 200
Pret : 20 lei la Editura, 23,40 lei la elefant (23,40 lei ebook-ul), 18,50 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU
Cuprins:

Introducere 9

Partea I
Comunicare şi deontologie 15

Etica, deontologia şi binele public 17
- Etică, morală şi deontologie 17
- O problemă deschisă dezbaterii publice: instituţionalizarea eticii în Legea educaţiei naţionale  24
- În căutarea binelui public 30

Un instrument pentru construcţia etică a spaţiului public 43
- Codurile deontologice în practicile profesionale 43
- Codul deontologic al profesioniştilor în PR 49
- Etica şi instituţionalizarea ei 58

Partea II
Etica relaţiilor publice. Două perspective despre Etică şi PR 65

Preambul. Perspective asupra Relaţiilor Publice 67

Etica şi Relaţiile Publice ca factor de modernizare în context global 84

Introducere 84
- Relaţiile publice şi filosofia modernizării 86
- Etica - element definitoriu al Relaţiilor Publice în noua societate 90
- O etică utilitaristă 99

Despre moartea Relaţiilor Publice şi modelul integrat al PR  106
- O voce puternică în PR  106
- Relaţiile publice ca artă a consensului 109
- Cercetarea ca instrument al dezvoltării relaţiilor publice 111
- Codul etic şi profesionalizarea relaţiilor publice 113
- Relaţiile publice ca disciplină novatoare 115
- Deconstrucţia relaţiilor publice - un imbold pentru dezvoltarea viitoare a disciplinei 119

Partea III
Responsabilitatea socială a organizaţiilor 127

Responsabilitatea socială a mass-media 127
- Responsabilitatea socială  133
- Aspecte privind responsabilitatea socială a jurnalistului 133
- Economie, politică şi responsabilitatea socială a mass-media 136
- Globalizarea comunicării şi responsabilitatea socială 142

Responsabilitate etică şi responsabilitatea socială a organizaţiilor implicate în sistemul de sănătate publică 149
- Responsabilitate etică şi acţiune publică 149
- Responsabilitatea între determinism şi acţiune voluntară  152
- Expertiză etică şi responsabilitate în sistemul de sănătate 157
- Responsabilitatea etică şi responsabilitatea socială a organizaţiilor implicate în sistemul medical 162
- în loc de concluzii

Note 175


Despre autor  193

Aknowledgement 197


Index autori 198


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu