sâmbătă, 13 aprilie 2013

COMUNICAREA MANAGERIALA. Metodologie si eficientaAutor : Emilian M. Dobrescu (coord)                
Editura Wolters Kluwer
Colectia Economica
An aparitie :2010
ISBN 606-8201-29-5
Nr pagini :192

Pret : 35 lei la Editura,35 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU
Descrierea editurii:
Comunicarea managerială este realizată ca o succesiune de studii de specialitate despre comunicarea managerială, scrise de autori diferiţi, care au lucrat independent unii de alţii. Acestea sunt aranjate într-o anumită ordine, pentru a fi de folos în primul rând managerilor, dar şi cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor şi altor cititori potenţiali, atraşi direct sau indirect de fascinaţia acestei forme speciale de comunicare.
Autorii studiilor prezentate în volum sunt specialişti remarcabili în domeniile lor de activitate, comunicarea managerială fiind doar un subiect comun de referinţă propus, în cadrul curriculumului didactic al unui master pe care l-au urmat cu toţii. 

Cuprins:

NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI 9

1. Introducere în comunicarea manageriala 11
1.1. Conceptul de comunicare managerială 11
1.2. Comunicarea managerială din perspectiva diferitelor stiluri de conducere 14
1.2.1.     Conducerea autocratică 14
1.2.2.     Conducerea democratică 15
1.2.3.     Conducerea situaţională 15
1.3. Tipuri de comunicare managerială 17
1.4. Funcţiile comunicării manageriale 19
1.4.1.     Funcţia de planificare 19
1.4.2.     Funcţia de organizare 20
1.4.3.     Funcţia de coordonare 20
1.4.4.     Funcţia de antrenare 21
1.4.5.     Funcţia de evaluare-control 21

2. Comunicarea În cadrul organizaţiei 23
2.1. Comunicarea organizaţională - noţiuni generale 23
2.2. Comunicarea managerială, tip special de comunicare organizaţională 25
2.3. Rolul comunicării manageriale în limitarea crizelor organizaţionale 27
2.4. Rolul comunicării în relaţia manager-angajat 33

3. Comunicarea managerială în cadrul firmei 39
3.1. Comunicarea managerială - aspecte generale 39
3.2. Obiectivele comunicării manageriale 40
3.3. Tipuri specifice de comunicare managerială în cadrul firmei 42
3.4. Stiluri de comunicare managerială 48

4. Comunicarea managerială în afara organizaţiei. Clienţii 50
4.1. Comunicarea managerială cu clienţii 50
4.2. Etapele comunicării manageriale cu clienţii 52
4.3. Asumarea răspunderii în managementul achiziţiilor publice 55

5. Comunicarea manageriala în situaţii de conflict 58
5.1. Noţiuni generale despre conflict 58
5.2. Comunicarea managerială în situaţii tensionate 59
5.3. Tactici comunicaţionale pentru managementul conflictelor 61

6. Comunicarea manageriala în situaţii de criza 65
6.1. Planificarea în cazul situaţiei de criză 66
6.2. Tipuri de criză şi managementul crizei 67
6.3. Strategii şi erori în gestionarea crizelor 69

7. Comunicarea managerială verbala şi nonverbala 72
7.1. Comunicarea managerială verbală 72
7.2. Comunicarea managerială nonverbala 77
7.3. îmbunătăţirea comunicării manageriale 80

8. Specificul comunicării şef - subordonat  85
8.1. Relaţia emiţător - receptor în comunicarea managerială 85
8.2. Cinci portrete-robot de manageri şi patru stiluri de comunicare managerială 87
8.3. Rolul aprecierilor în relaţia şef-subordonat 89

9. Etica în comunicarea managerială 99
9.1. Etica în comunicarea managerială. Concept şi caracteristici 99
9.2. Dileme de etică a comunicării manageriale 103
9.3. Spre o etică liber înţeleasă a comunicării manageriale 105

10. Strategii de comunicare manageriala 107
10.1. Specificul comunicării manageriale 107
10.2. Tipuri şi roluri în comunicarea managerială 108
10.3. Strategii de comunicare managerială 110
10.4. Tăcerea ca strategie de comunicare manageriala 114

11. Leadership şi comunicare manageriala 119
11.1. Comunicarea - calitate a liderului de succes 119
11.2. Rolul brainstorming-ului în comunicarea managerială 122
11.3. Comunicarea interculturală şi comunicarea managerială 127

12. Bariere în comunicarea managerială 134
12.1. Tabloul general al barierelor în comunicare 134
12.2. Macrobariere în comunicare 136
12.3. Microbariere în comunicare 139

13. Comunicarea manageriala la o societate comerciala cu capital de stat. Studiu de caz SC Telecomunicaţii CFR SA 150
13.1. Prezentarea societăţii şi a subunităţii analizate 150
13.2. Comunicarea managerială la SC Telecomunicaţii CFR SA 151
13.3. Comunicarea managerială în cadrul Zonei de întreţinere Oradea 157

14. Comunicarea manageriala În firmele de mici dimensiuni 166
14.1. Comunicarea obişnuită în afacerile de familie 166
14.2. Comunicarea managerială în cadrul firmei SC ABC SRL  170

15. Comunicarea manageriala Într-o întreprindere mijlocie. Studiu de caz SC XYZ SRL 173
15.1. Prezentarea SC XYZ SRL 173
15.2. Comunicarea managerială în cadrul SC XYZ SRL 174
15.3. Concluzii despre comunicarea managerială într-o întreprindere mijlocie 178

Mic  glosar de comunicare 179
Bibliografie 190


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu