duminică, 7 aprilie 2013

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA. Baze teoretice si sugestii practice

Autor : Ion Al. Dumitru              

Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM.Stiintele educatiei
An aparitie :2008
Editia a II-a revizuita si adaugita    
ISBN  978-973-46-0869-0
Nr pagini :336
Format 160 x 235
Pret : 36,95 lei la Editura, 31,41 lei la elefant , 24 lei la librarie.net
Disponibilitate BCUDescrierea editurii:
Structurata ca un suport de curs pentru consilierea psihopedagogica, lucrarea ofera o privire de ansamblu asupra intregii tematici a disciplinei, de la tipurile de consiliere la formarea consilierilor si aspectele deontologice ale profesiei. Abordarea managementului carierei din perspectiva consilierii conduce la sugestii utile in ceea ce priveste atit orientarea profesionala, cit si sprijiinul acordat elevilor supradotati, cu parinti divortati sau cu tulburari de comportament. Sint prezentate de asemenea 12 studii de caz, fiecare analizind o serie de aspecte critice cu care se confrunta consilierul in activitatea sa cu clientii privitor la abuzul de droguri, abuzul sexual, parintii dominatori etc.
Ion Al. Dumitru este psiholog si profesor universitar doctor in cadrul Facultatii de Sociologie si Psihologie a Universitatii de Vest din Timisoara. Conduce un program de studii masterale, intitulat „Consiliere psihope­dagogica si integrare educationala”, si este reprezentantul Universitatii de Vest din Timisoara in EUCEN (European University Continuing Education Network). A participat la numeroase programe postuniversitare de formare profesionala si de spe­cializare. Domenii de competenta: psihologia educatiei, psihologia personalitatii, consiliere psihopedagogica, metode si tehnici de invatare eficienta, educatia adultilor. Este redactorul‑sef al Revistei de Stiinte ale Educatiei, publicatie bianuala editata de Universitatea de Vest din Timisoara in colaborare cu Institutul Roman de Educatie a Adultilor. A publicat peste 45 de studii si articole in volume colective si in reviste de specialitate din tara si din stra­inatate.
 
Cuprins:


Secţiunea I
Fundamentări teoretice ale consilierii psihopedagogice

Capitolul 1. Consilierea psihopedagogică şi formarea personalităţii umane /11
1.1. Asistenţa psihopedagogica şi consilierea psihopedagogică /11
1.2. Psihoterapie, consiliere psihologică şi consiliere psihopedagogică /13
1.3. Consilierea psihopedagogică - componentă esenţială a formării personalităţii umane /15
Capitolul 2. Principalele tipuri de abordare a consilierii şi psihoterapiei /17
2.1. Introducere /17
2.2. Consilierea şi psihoterapiile de orientare psihodinamică /18
2.3. Consilierea şi psihoterapiile de orientare comportamentală /24
2.4. Consilierea şi psihoterapiile de orientare experenţială /29
2.5. Abordări de tip eclectic-integrativ în consilierea psihopedagogică /36
2.5.1. Eclectismul tehnic /37
2.5.2. Factorii comuni / 39
2.5.3. Integrarea teoretică /43
2.5.4. Integrarea transteoretică /44
2.6. Consilierea psihopedagogică focalizată pe obiective şi soluţii /46

Secţiunea a Il-a
Consilierea psihopedagogică. Conţinut şi specific

Capitolul 3. Specificul consilierii psihopcdagogice /53
3.1. Dimensiunile consilierii psihopedagogice /53
3.2. Caracteristicile esenţiale ale consilierii psihopedagogice /55
3.3. Scopurile consilierii psihopedagogice /56
3.4. Consilierea psihopedagogică: o abordare integralivă /60
Capitolul 4. Relaţia - fundament al activităţilor de consiliere psihopedagogică /62
4.1. Relaţia de consiliere psihopedagogică /62
4.2. Clientul şi lumea sa /63
4.3. Consilierul şi eficienţa activităţii sale /65
4.3.1. Consilierul eficient: un profesionist sau o persoană cu calităţi deosebite ? /65
4.3.2. Cunoaşterea de sine a consilierului /67
4.3.3. Consilier, cunoaşte-te pe tine însuţi! Câteva sugestii practic-aplicative pentru consilieri /69
4.3.4. Înţelegerea clienţilor şi a problemelor lor  /72
4.3.5. Relaţionarea şi comunicarea dintre consilier şi client /75
4.4. Caracteristicile esenţiale ale relaţiei de consiliere psihopedagogică /77
Capitolul 5. Procesul consilierii psihopedagogia. Spirala schimbării evolutive a persoanei  /80
5.1. Fazele procesului de consiliere psihopedagogică  /80
5.2. Spirala schimbării evolutive a persoanei  /86
Capitolul 6. Consilierea psihopedagogică în situaţii de criză /88
6.1. Ce este o situaţie de criză în viaţa unei persoane /88
6.2. Fazele procesului de criză /90
6.3. Abordarea de tip preventiv a situaţiilor de criză /91
6.4. Intervenţia consilierului în situaţiile de criză ale clienţilor /93
Capitolul 7. Consilierea psihopedagogică remediată /96
7.1. Consilierea remedială: conţinut, obiective, beneficiari /96
7.2. Consilierea pentru convieţuire comunitară  /98
Capitolul 8. Consilierea psihopedagogică preventivă /102
8.1. Consilierea preventivă a copiilor şi adolescenţilor  /103
8.2. Consilierea preventivă a adulţilor /104
8.2.1. Autocontrolul emoţiilor şi managementul stresului /105
8.2.2. Managementul stresului /108
8.3. Inteligenţa emoţională şi reuşita în viaţă /117
Capitolul 9. Consilierea psihopedagogică pentru dezvoltare  /123
9.1. Coordonatele esenţiale ale dezvoltării umane /123
9.2. Perspectiva ecologică asupra dezvoltării psihice umane /125
9.3. Modelul structural-sistemic şi relaţional-dinamic de abordare a personalităţii umane /127
9.4. Dezvoltarea umană optimă /128
9.4.1. Funcţionalitatea cognitivă adecvată şi eficientă a persoanei /128
9.4.2. Dezvoltarea armonioasă a personalităţii  /129
9.4.3. Valorificarea maximală a potenţialului psihoindividual al persoanei / 131
9.4.4. Conceptul de Sine şi dezvoltarea optimă a personalităţii umane /132
9.4.5. Stilul de viaţă sănătos şi starea generală de bine  /133
9.5. Medii şi contexte de învăţare favorabile dezvoltării umane optime /135
9.6. Consilierea psihopedagogică - un mod de potenţare a dezvoltării optime a personalităţii umane /137
Capitolul 10. Realizarea consilierii psihopcdagogice. Sfaturi şi sugestii pentru consilieri  /140
10.1. O abordare a procesului de consiliere psihopedagogică /140
10.2. Modalităţi şi tehnici de asistare şi îndrumare a clienţilor în realizarea cunoaşterii de sine /145
10.3. Câteva aspecte de ordin pragmatic ale realizării consilierii psihopedagogice /150
10.4. Precauţii in activitatea de consiliere psihopedagogică /152
Capitolul 11. Consilierea psihopedagogică a grupurilor /157
11.1. Trebuinţa de altul /157
11.2. Grupul de consiliere psihopedagogică /157
11.3. Constituirea grupului de consiliere psihopcdagogică /159
11.4. Funcţionarea grupului de consiliere psihopcdagogică /162
11.5. Procese privind dinamica de grup /163
11.6. Procese psihologice in grupurile de consiliere psihopedagogică /166
11.7. întrebări ale clienţilor referitoare la grupul de consiliere psihopedagogică /166
11.8. Specificul consilierii psihopedagogice a grupului /169
11.9. Consilierea psihopedagogică în grup a copiilor şi adolescenţilor /170
Capitolul 12. Consilierea psihopedagogică privind învăţarea eficientă /173
12.1. Eficienţă şi eficacitate în realizarea învăţării /173
12.2. Consilierea psihopedagogică şi învăţarea eficientă /175
12.2.1. Resursele psihologice aie persoanei şi capacitatea ei de învăţare /176
12.2.2. Managementulinvăţârii  /178

Secţiunea a Ill-a
Managementul carierei

Capitolul 13. Consilierea pentru formarea deprinderilor de viaţă /195
13.1. Formarea deprinderilor de viaţă /195
13.2. Eficienţa personală în viziunea programării neurolingvistice /197
Capitolul 14. Consilierea privind cariera /202
14.1. Muncă, ocupaţie, profesie, carieră /202
14.2. De la orientarea şcolară şi profesională la consilierea şi orientarea carierei /204
14.3. Conţinutul şi specificul consilierii privind cariera /206
14.4. Fundamentări teoretice ale procesului de consiliere a carierei /213
14.4.1. Teorii nepsihologice privind alegerea profesiei  /213
14 4.2. Teorii psihologice privind alegerea profesiei  /214
14.5. Sugestii de acţiune practică /225
14.6. Educaţia pentru carieră /234
Capitolul 15. Consilierea psihopedagogică şi vârsta clienţilor /236
15.1. Consilierea psihopcdagogică a copiilor /236
15.2. Consilierea psihopedagogică a adulţilor /237

Secţiunea a IV-a
Probleme speciale ale consilierii psihopedagogice

Capitolul 16. Consilierea psihopedagogică a supradotaţilor /249
16.1. Supradotarca - atribut multidimensional al persoanei  /249
16.2. Aspecte privind consilierea psihopedagogică a supradotaţilor /252
16.3. Formarea profesorilor care lucrează cu elevi supradotaţi şi talentaţi /256
Capitolul 17. Consilierea psihopcdagogică a copiilor cu părinţi divorţaţi  /261
17.1. Divorţul părinţilor - o provocare pentru copil /261
17.2. Copiii din familiile vitrege /262
17.3. Obiectivele consilierii psihopedagogice a copiilor cu părinţi divorţaţi /266
Capitolul 18. Consilierea psihopedagogică u elevilor cu tulburări de comportament  /270
18.1. Dcvianţa comportamentală şi tulburarea dc comportament /270
18.2. Hiperactivitatea cu deficit de atenţie /271
18.3. Elevii cu comportament inadecvat care deranjează lecţiile /274

Secţiunea a V-a
Aspecte dc ordin etic şi deontologic ale consilierii psihopcdagogice

Capitolul 19. Formarea şi dezvoltarea profesională a consilierilor educaţionali /281
19.1. Consilierea psihopedagogică eficientă: ştiinţă sau artă? /281
19.2. Competenţe specifice şi calităţi personale ale consilierului eficient /282
19.3. Coordonatele profesionalismului în consilierea psihopedagogică /286
19.4. Procesul formării şi dezvoltării profesionale a consilierilor /287
Capitolul 20. Aspecte deontologice şi eticc ale consilierii psihopedagogice  /292
20.1. Atribuţii şi responsabilităţi ale consilierilor şcolari /292
20.2. Aspecte deontologice în activitatea de consiliere psihopedagogică/ 294
20.3. Principii şi standarde de etică profesională /296

Anexă. Prezentări de cazuri /303
Bibliografie /327

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu