vineri, 19 aprilie 2013

CONSILIERE SI ORIENTAREAutor : Nicoleta-Adriana Florea, Cosmina-Florentina Surlea                 
Editura Arves
Colectia Stiintele educatiei
An aparitie :2008
ISBN  978-973-8904-65-1
Nr pagini :254
Pret : 25 lei la Editura, 25 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU

Cuprins:
Cuvânt înainte 5

Cap. 1. ABORDĂRI TEORETICE 7
1.1. Conceptul de consiliere. Teorii ale consilierii 7
1.2. Aria curriculară Consiliere şi orientare 10
1.3. Activitatea de consiliere şi orientare în şcoală 16
Cap. 2. CONSILIEREA Şl ORIENTAREA. DIRIGENŢIA  22
2.1. Activitatea profesorului diriginte 22
      2.1.1. Sarcinile muncii dirigintelui 22
      2.1.2. Documentele dirigintelui 24
      2.1.3. Colaborări ale dirigintelui 31
2.2. Proiectarea anuală şi semestrială a activităţii 37
      Programe şcolare pentru:
      Clasa I-a 45
      Clasa a Il-a 49
      Clasa a IlI-a 53
      Clasa a IV-a 57
      Clasa a V-a 65
      Clasa a Vl-a 69
      Clasa a VIl-a 73
      Clasa a VIII-a76
      Planificarea calendaristică - clasa a Vl-a 84
      Proiectarea unităţii de învăţare - clasa a Vl-a 87
      Programe şcolare pentru:
      Clasa a IX-a 102
      Clasa a X-a 104
      Clasa a Xl-a 107
      Clasa a Xll-a110
      Planificarea calendaristică - clasa a Xl-a128
      Proiectarea unităţii de învăţare - clasa a Xl-a 132
      Proiect de lecţie - clasa a X-a 141
2.3. Comisia metodică a ariei curriculare Consiliere şi Orientare 153

Cap.3. ACTIVITATEA CONSILIERULUI PENTRU PROIECTE Şl PROGRAME EDUCATIVE ŞCOLARE Şl EXTRAŞCOLARE 159
3.1. Sarcinile consilierului educativ 159
3.2. Documentele consilierului educativ 161
3.3. Programe educative şcolare şi extraşcolare 163

Cap.4. ACTIVITATEA PROFESORULUI CONSILIER DIN CŞAP/CJAP  187
4.1. Principiile de bază ale activităţii de consiliere 187
4.2. Sarcinile profesorului consilier 200
4.3. Documentele profesorului consilier 204
4.4. Activităţi specifice 220

Bibliografie 251

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu