vineri, 19 aprilie 2013

CONSILIEREA ALTERNATIVA PRIN REALIZARE DE FILMEAutor :Madalina Negret                 
Editura SPER
Colectia Doctoralia
An aparitie :2010
ISBN  978-973-8383-62-3
Nr pagini :173
Format 130 x 200
Pret : 22 lei la Editura ,22 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU
Cuprins:
Introducere 8

Capitolul 1: Adaptarea şi dezadaptarea în adolescenţă 16
1.1. Adolescenţii adaptaţi perfect 16
1.2. Adolescenţii adaptaţi normal 18
1.3. Adolescenţii cu reacţii dezadaptative 21
       1.3.1. Adolescenţii inadaptaţi 23
       1.3.2. Adolescenţii supraadaptaţi 27
       1.3.3. Adolescenţii cu reacţii de dezadaptare atipică sau oscilantă 29
1.4.Experienţa nonacceptării în familie şi reacţiile dezadaptative la adolescenţi 32

Capitolul 2: Metodologia cercetării 36
2.1. Obiectivele cercetării 36
2.2. Ipotezele cercetării 36
2.3. Variabilele cercetării 38
2.4. Instrumente 39
2.5. Participanţi 45

Capitolul 3: Un program de consiliere alternativă adaptat la caracteristicile adolescenţilor carenţaţi afectiv 48
3.1. Caracteristici generale ale adolescenţilor din grupul şcolar şi ale mediului şcolar din care aceştia fac parte 49
3.2. Principalele dificultăţi şi câteva resurse în terapia adolescenţilor 54
3.3. Un proiect de grup adaptat la caracteristicile adolescenţilor asistaţi 59
3.4. Plan de consiliere experienţială de grup bazat pe exprimarea alternativă creativă a propriilor nevoi 63
3.5. Descrierea unui prim grup 65
       3.5.1. Adolescenţii care au participat la acest prim proiect de grup  65
       3.5.2. Desfăşurarea propriu-zisă a grupului 68
       3.5.3. Beneficii şi limite ale proiectului 74
       3.5.4. Utilizarea practică a filmului realizat de adolescenţi 77

Capitolul 4: Consilierea de grup la preadolescenţii din medii defavorizate 80
4.1. Caracteristici generale ale mediului şcolar şi ale preadolescenţilor asistaţi 81
4.2.Specificul grupurilor de preadolescenţi -consideraţii generale  88
4.3. Plan de consiliere experienţială de grup a preadolescenţilor bazat pe exprimarea alternativă creativă a propriilor nevoi 93
4.4. Desfăşurarea grupului A de preadolescenţi 95
       4.4.1. Caracteristicile participanţilor la grupul A  96
       4.4.2. Desfăşurarea propriu-zisă a grupului A 99
       4.4.3. Beneficii şi limite ale grupului 110
4.5. Desfăşurarea grupului B de consiliere alternativă a preadolescenţilor 112
       4.5.1. Caracteristicile participanţilor la grupul B  113
       4.5.2. Desfăşurarea propriu-zisă a grupului B 114
       4.5.3. Beneficii şi limite ale grupului 126

Capitolul 5: Consilierea alternativă desfăşurată într-un cadrul informai şi suportiv 129
5.1. Caracteristicile generale ale mediului oferit de Clubul Copiilor şi ale beneficiarilor acestuia 130
5.2. Descrierea grupului de consiliere alternativă desfăşurat în cadrul Clubului Copiilor 134
       5.2.1. Caracteristicile participanţilor la grup 136
       5.2.2. Desfăşurarea propriu-zisă a grupului 137
       5.2.3. Beneficii şi limite ale grupului 142

Capiţolul 6: Analiza statistică a datelor 147
6.1. Diferenţele apărute la nivelul întregului eşantion 148
6.2. Modificările care apar după grup la participanţii cu potenţial de inadaptare 149
6.3. Schimbări care au apărut în cazul participanţilor cu potenţial de supraadaptare 151
6.4. Concluzii 152

Capitolul 7: Concluzii finale şi implicaţii 155

Bibliografie  167
Anexe 173

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu