vineri, 19 aprilie 2013

CONSILIEREA CENTRATA PE PERSOANA IN ACTIUNE


Autor : Dave Mearns, Brian Thorne                

Editura Trei
Colectia Psihologie-Psihoterapie
An aparitie :2010
Traducerea Monica Constantinescu, Corina Pînzaru, Mihaela Tudosie
ISBN  978-973-707-402-7
Nr pagini :376
Format 130 x 200
Pret : 37,05 lei la Editura,25,35 lei la elefant ,25,40 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU
Descrierea editurii:
Acceptarea necondiţionată îl pune pe client pe drumul său
Cum să eviţi capcana reprezentată de rolul de expert în dirijarea vieţilor oamenilor care îţi solicită ajutorul? Cum poţi fi un companion capabil să încurajeze o relaţie în care clientul poate începe, oricât de timid, să se simtă în siguranţă şi să aibă experienţa primelor semne de acceptare? Volumul de faţă îl invită pe cititor să participe la experienţa vie a consilierii centrate pe persoană, căutând să îi implice pe practicieni atât la nivelul emoţional, cât şi la cel intelectual. După ce prezintă o recapitulare contemporană a principalelor constructe teoretice specifice acestei abordări – Sine, empatie, acceptare necondiţionată – autorii prezintă caracteristicile şi solicitările specifice fiecărei faze a desfăşurării procesului de consiliere – început, mijloc, încheiere – însoţite de ilustrări clinice ale relaţiei terapeutice. Cartea se încheie cu răspunsuri la întrebările frecvente ale psihologilor, consilierilor în formare, practicienilor debutanţi sau cu experienţă, cărora li se şi adresează.
* * *
«Discutarea empatiei, acceptării şi congruenţei este centrală şi ar trebui să fie lectură obligatorie pentru toţi practicienii în formare, pentru a înţelege valoarea enormă a acestor concepte de bază… Remarcabil.» – Counselling and Psychotherapy, The Journal of the British Association for Counselling and Psychotherapy

Dave Mearns este profesor de psihoterapie, autorul a şapte cărţi între care: «Working at Relational Depth in Counselling and Psychotherapy» (împreună cu Mick Cooper) şi este co-editor al revistei internaţionale «Person-Centered and Experiential Psychotherapies».
Brian Thorne este profesor de psihoterapie la Universitatea East Anglia, Norwich. Este autorul multor cărţi care se adresează domeniilor psihoterapiei, educaţiei şi teologiei pastorale.
 
Cuprins:

11        Mulţumiri
13         Prefaţă la ediţia în limba română
17         Prefaţă la a treia ediţie în limba engleză (2007) (trad. Monica Constantinescu)
23         Introducere

31         Abordarea centrată pe persoană: o revizuire contemporană şi teoria de bază (trad. Monica Constantinescu)
31         Spiritul epocii actuale
34         Conceptul de sine
37         Condiţiile de valorizare
39         Procesul de evaluare organismică
43         Locusul evaluării
45         Crearea condiţiilor pentru creştere
48         Evoluţii recente în teoria centrată pe persoană (trad. Corina Pînzaru)
48         Procesul de actualizare
58         Procesul egosintonic
62         Principiile teoretice 1-4
65         Procesul dificil
70         Dialogurile cu sine
74         Principiile teoretice 5-8
79         O concepţie modernă centrată pe persoană privind procesul de consiliere
84         Rolul sinelui consilierului în procesul terapeutic (trad. Corina Pînzaru)
84         O disciplină riguroasă
86         Atitudinea consilierului faţă de sine însuşi
87         Ascultarea sinelui
90         Autoacceptarea
93         Dezvoltarea empatiei
95         învăţând să fii autentic
97         „Relaţia sănătoasă" dintre consilier şi client
107        Unicitatea sinelui consilierului
109        Asumarea unor riscuri ce decurg din unicitatea sinelui
112        Sinele în schimbare al consilierului
113        Trăirea profunzimii relaţionale
121        Empatia (trad. Corina Pînzaru)
126        O scală a empatiei
133        Empatia şi locusul evaluării
135        De ce şi cum este importantă empatia în consiliere?
138        Focusarea pe „limita conştientizării"
145        A nu fi nevoie să înţelegi
150        Exprimarea sensibilităţii empatice
152        Blocaje ale empatiei
159        Empatizând cu diferite părţi ale clientului
163        Acceptarea necondiţionată (trad. Mihaela Tudosie)
167        De ce este importantă acceptarea necondiţionată?
170        Clienţi care se autoprotejează
172        Limbaje personale
174        Dar ce fac când, pur şi simplu, nu-mi accept clientul?
177        Poate clientul să accepte acceptarea mea?
180        Concentrarea pe căldura afectivă
186        Concentrarea pe condiţionalitate
192        Acceptarea necondiţionată nu înseamnă „să fii amabil"
199        Congruenţa (trad. Mihaela Tudosie)
205        De ce este importantă congruenţa?
216        Rezonanţa
220        Metacomunicarea
225        Incongruenţa
230        Linii directoare pentru congruenţă
235        Cum îşi poate dezvolta consilierul congruenţa?
245        Combinarea celor trei condiţii
251        „Începutul" (trad. Monica Constantinescu)
251        Jocul de putere
252        Clientul vine cu aşteptările sale
255        Primele momente
261        Stabilirea încrederii
268        „Deghizări şi indicii”
271        Sfârşitul începutului
271        Cadrul terapeutic şi contractul
276        Aspecte financiare
278        Rezumat
278        Studiu de caz (partea I)
289        „Mijlocul" (trad. Monica Constantinescu)
289        Studiu de caz (partea a Il-a)
306        „Mijlocul” — recapitulare
323        „încheierea" (trad. Monica Constantinescu)
323        Studiu de caz (partea a Ill-a)
328        Finalul procesului de consiliere
332        încheieri pe care consilierul le consideră ca fiind „premature”
333        Pregătirea pentru încheiere
337        După încheiere

340        Anexă (trad. Mihaela Tudosie)
340        Întrebări şi răspunsuri
351        Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu