vineri, 19 aprilie 2013

CULTURA ORGANIZATIONALA UNIVERSITARA. O abordare etnograficaAutor :  Georgeta Ion                
Editura Universitatii din Bucuresti

An aparitie :2008
ISBN  978-973-737-511-7
Nr pagini :201
Format 130 x 200
Pret : 24,52 lei la Editura
Disponibilitate BCU
Descrierea editurii:
Relaţiile internaţionale, schimbările tehnologice, diversitatea culturală şi cerinţele societăţii îşi pun amprenta asupra mediului universitar actual şi solicită din partea acestuia o capacitate de adaptare şi de inovaţie constante. Importanţa cercetării şi a formării alături de schimbările accelerate ale societăţii se traduc în flexibilitate în sistemul educaţional şi în acelaşi timp în învăţământ de calitate. Învăţământul superior este nivelul instituţional la care schimbarea şi ameliorarea dobândesc maxima eficienţă şi dinamizează celelalte nivele educative.
Cuprins:

INTRODUCERE 9
1. UNIVERSITATEA - CADRU GENERAL 13
1.1. Universitatea ca organizaţie care învaţă 13
2. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ - ELEMENT CHEIE ÎN ORGANIZAŢIILE CARE ÎNVAŢĂ 24
2.1. Definirea şi structura culturii organizaţionale 25
       2.1.1. Nivele ale culturii organizaţionale 32
       2.1.2. Cultură organizaţională versus cultură şcolară 40
2.2. Caracteristicile culturii organizaţionale 42
       2.2.1. Vizibilitatea şi tangibilitatea culturii 43
       2.2.2. Ethosul universitar 44
       2.2.3. Culturi puternice şi culturi slabe sau Sunt toate culturile la fel? 46
2.3. Culturi şi subculturi 48
       2.3.1. Cum se menţine vie o cultură? 51
       2.3.2. Tipologia subculturilor organizaţionale 55
2.4. Culturile didactice şi caracteristicile lor 65
       2.4.1. Individualism şi singurătate 67
       2.4.2. Colaborare şi colegialitate artificială 69
       2.4.3. Cultura de colaborare 72
       2.4.4. Cultura balcanizată 74
       2.4.5. Cultura universitară între colegialitate şi individualism 77
2.5. Funcţiile culturii organizaţionale 78
       2.5.1. Cultura ca dezavantaj  81
       2.5.2. Cultură şi identitate în universităţi 83

METODOLOGIA CERCETĂRII 87
1. CERCETAREA EDUCAŢIONALĂ ŞI PARADIGMA CALITATIVĂ: FUNDAMENTE TEORETICE 87
1.1. Cercetarea calitativă. Concept şi justificare 89
1.2. De ce metodologie calitativă în studiul culturii organizaţionale? 94
2. DEMERSUL METODOLOGIC 100
2.1. Etnografia educativă 100
2.2. Tehnicile de culegere a datelor 104
       2.2.1. Observaţia participativă 104
       2.2.2. Interviu] în profunzime   110
       2.2.3. Analiza de documente 114
       2.2.4. Jurnalul de teren 117
2.3. Informatorii cheie 118
2.4. Criterii de rigoare a cercetării 122
       2.4.1. Criterii etice ale cercetării 123

CONCLUZIILE STUDIULUI 125
1. PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA UNIVERSITĂŢII ACTUALE 125
1.1. Universitatea - privire din interior 125
2. ASPECTE ORGANIZAŢIONALE ŞI CONSECINŢELE LOR ASUPRA CULTURII  131
2.2. Democraţie, autonomie şi identitate instituţională 131
2.2. Dileme ale identităţii profesionale a cadrelor didactice şi repercusiunile lor  132
       2.2.1. Identitate /coordonare  133
       2.2.2. Izolare / colaborare 134
       2.2.3. Cercetarea şi predarea: două feţe ale aceleiaşi monede 136
       2.2.4. Academic /specialist  138
3. CONCEPTUL DE CULTURĂ DEPARTAMENTALĂ ŞI APLICAREA LA CONTEXTUL DE STUDIU 140
3.2. Cultura departamentală versus sub-culturi departamentale 140
       3.1.1. Cultura pedagogică versus cultura de ,,colegiu" sau legea celor mai puternici, elitele 144
       3.1.2. Subcultura grupurilor de cercetare 152
       3.1.3. Libertate, izolare şi colegialitate 155
4. LEADERSHIPUL ŞI PUTEREA CA SIMBOLURI CULTURALE DEPARTAMENTALE 161
4.2. Simbolismul în DOE 262
       4.1.1. Spaţiul ca simbol  163
       4.1.2. Comunicarea ca simbol 164

IDEI PENTRU VIITOR  169
1.2. Cultura organizaţională sursă a schimbării şi ameliorării instituţionale  269
1.2. Ameliorarea ca schimbare culturală dirijată 173
2.3. Coordonarea şi lucrul în echipă la nivel departamental 276
2.4. Dincolo de individualism şi fragmentare 280

BIBLIOGRAFIA 185


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu