vineri, 19 aprilie 2013

CUM GESTIONAM AGRESIVITATEA ADOLESCENTILOR?.Interventie experentiala unificatoare (pentru consilieri, terapeuti, cadre didactice si parinti)Autor :  Ramona-Elena Stemate               
Editura SPER
Colectia Doctoralia
An aparitie :2010
ISBN 978-973-8383-61-6
Nr pagini :196
Format 145 x 200
Anticariat
Disponibilitate BCU
Descrierea editurii:

Agresivitatea este un comportament comun atât normalului cât si patologicului si delincventei, iar în adolescenta trecerea de la un pol la celalalt se face de multe ori fara ca adultii sa o poata anticipa. Este foarte necesara cunoasterea detaliata a mecanismelor psihologice care influenteaza modul în care adolescentii îsi gestioneaza energia agresiva, pentru a se putea astfel construi programele necesare de interventie terapeutica eficienta si de preventie a consecintelor nedorite.

RAMONA-ELENA STEMATE este psihoterapeut si consilier P.E.U., doctor în psihologie, profesor consilier în cadrul Centrului Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala, cu experienta în consilierea adolescentilor.Cuprins:

Introducere 7

Capitolul I - Repere teoretice 9
1. Agresivitatea umană - delimitări conceptuale 9
2. Formele agresivităţii umane 20
       2.1. Formele agresivităţii manifestate la vârsta adolescenţei 30
3. Factorii favorizanţi ai agresivităţii umane 37
       3.1. Factorii de ordin psihofiziologic 38
       3.2. Factorii de ordin psihic 42
       3.3. Factorii de mediu 50
              3.3.1. Factori de mediu fizic 51
              3.3.2. Factori de mediu social 51
                     3.3.2.1. Factori de mediu familial 52
                     3.3.2.2. Mediul de prieteni şi grupul celor de aceeaşi vârstă 63
                     3.3.2.3. Mediul valoric, cultural şi informaţional 65
4. Specificul agresivităţii în adolescenţă  67
       4.1. Mediile de manifestare a agresivităţii în adolescenţă 73
              4.1.1. în familie 73
              4.1.2. în mediul şcolar  76
              4.1.3. în anturajul de egali 79
5. Consilierea psihologică şi psihoterapia adolescenţilor cu agresivitate ridicată 79
       5.1. Metode experienţiale de consiliere şi psihoterapie a adolescenţilor cu agresivitate ridicată 82
       5.2. Caracteristicile lucrului terapeutic cu adolescenţii 91

Capitolul II - Un modul experienţial centrat pe dezvoltarea abilităţilor de gestionare a agresivităţii la adolescenţi   96
1. Introducere 96
2. Obiectivele şi ipotezele cercetării 99
3. Subiecţii  100
4. Metodologia cercetării 102
5. Organizarea şi desfăşurarea modulului 103
       5.1. Etapele modulului 105
       5.2. Planificarea şedinţelor şi secvenţe ilustrative pentru maniera de lucru   108
6. Evaluarea modulului   160
       6.1. Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor cantitative  160
       6.2. Interpretarea rezultatelor calitative 165
7. Concluzii   174

Bibliografie selectivă 177

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu