marți, 16 aprilie 2013

DECIZIE SI SCHIMBARE ORGANIZATIONALA
Autor : Delia Virga                 
Editura Universitatii de Vest
An aparitie :2007

ISBN 978-973-125-117-2 
Nr pagini :216
Anticariat
Disponibilitate BCU


Cuprins:

Introducere 7
       Sfera psihologiei muncii şi organizaţională 7
       Rolul psihologului organizational 12
       Argument pentru cercetare 14

Capitolul 1. Mediul organizational şi structura organizaţionala 19
       Mediul organizaţiilor şi complexitatea organizaţionala 22
       Organizaţia ca sistem deschis 27
              Componentele sistemului organizational 29
              Aplicarea modelului sistemelor deschise 31
       Structura organizaţionala 35
              Tipuri de structurări organizaţionale 37
              Organizaţia virtuală 40

Capitolul 2. Schimbarea organizaţionala 43
       Structuri manageriale de cunoaştere si inertie cognitivă 49
              Schimbarea organizaţionalâ-între inovaţie şi inertie 51
              Diagnoza organizaţionala 53
       Contextul organizational studiat 57

Capitolul3. Problematica luării deciziei 61
       Modele tradiţionale ale luării deciziilor 61
       Modelele prescriptive in luarea deciziilor 62
              Critica modelelor prescriptive 63
       Modelele descriptive în luarea deciziilor 69
              Abordarea procesării informaţiei in cercetarea luarii deciziei 69
       Aspecte comportamentale / organizaţionale in luarea deciziei 70
              Teoria comportamentală in luarea deciziei 70
              Teoria organizaţionala in luarea deciziei 72
              Decizia la nivel individual şi organizational din perspectiva psihologiei cognitive 74
              Capacităţile cognitive şi luarea deciziilor 75
              Incertitudinea şi asumarea riscului 83
              Valori ţintă şi atenţia 87
              Preferinţele constructive 89
       Decizia in mediul organizational 90
              Modele de proces (pregătitoare) 93
              Modelele tipologice 100
              O orientare generală în problema deciziilor naturaliste 105
       Decizia si schimbarca organizaţionala 106
       Complexitatea cognitivă in context organizational 108
       Mecanisme de control al stresului decizional 110
       Stil decizional 114
       Un model posibil al luarii deciziei 117

Capitolul 4. Obiectivele cercetării 121

Capitolul 5. Studiul influenţei variabilelor individuale asupra performanţei decizionale din sarcini in schimbare 125
       Introducere 125
       Obiectivul studiului 130
       Metoda 131
              Sarcina de lucru 132
              Măsurarea 134
       Rezultate şi discuţii 135
              Analiza dimensiunilor de personalitate 139
       Concluzii 142

Capitolul 6. Studiu privind implicaţiile factorilor cognitivi si de personalitate in luarea deciziilor - discutarea modelului propus 145
       Introducere 145
       Obiectivul studiului 147
       Metoda 148
       Procedura 152
       Rezultale şi discuţii 152
       Concluzii 159

Capitolul 7. Studiu comparativ intre subiecţii cu performanţe decizionale diferite 161
       Introducere 161
       Obiectivul studiului 162
       Metoda 163
       Rezultale şi discuţii 164
       Concluzii 171

Capitolul 8. Studiu  privind identificarea  profilului modal al angajatului performant 172
       Introducere 172
              Practici de recrutare şi selecţie 172
              Omul potrivit la locul polrivit ? o schimbare de paradigmă 175
              Direcţii noi in domeniul selecţiei de personal  177
              Importanţa trăsăturilor de personalitate in potrivirea persoana – organizaţie 178
       Motive pentru realizarea cercetării 179
       Obiectivul studiului 180
       Metoda 180
       Rezultate şi discutii 182
       Concluzii 188

Capitolui9. Concluzii generale 189

Bibliografie 203

Anexa 1 - Statistici descriptive pentru variabilele sludiate 213
Anexa 2 - Corelaţii intre variabilele cognitive, de personalitate si criteriu de performanţă la nivel executiv 215


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu