miercuri, 17 aprilie 2013

DIDACTICA. Fundamente si dezvoltari cognitivisteAutor :  Florin Frumos               
Editura Polirom
Colectia STIINTELE EDUCATIEI.Structuri, continuturi, tehnici
An aparitie :2008
ISBN 978-973-46-1242-0
Nr pagini :216
Format 160x235
Pret : 9,99 lei la Editura, 20,21 lei la elefant ,8 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU
Descrierea editurii:
Cercetarile recente din domeniul stiintelor cognitive, in special din psihologia cognitiva, creeaza premisele unor restructurari semnificative ale conceptiilor pedagogice privind modul in care se produce invatarea. Lucrarea ofera o analiza din perspectiva cognitivista a didacticii generale, abordind teoriile invatarii vehiculate de literatura psihologica si pedagogica. Prezentarea acestora in maniera istorica si comparativa, sintetizarea paradigmelor educative pe care le genereaza contribuie la conturarea cadrului de dezvoltare teoretica a noii didactici de factura cognitivista. Profesorii vor gasi in volum indrumari atit de ordin stiintific, vizind cu precadere teoriile invatarii, cit si de ordin metodic.

Florin Frumos, lector doctor la Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iasi. Domenii de competenta: pedagogia generala, didactica, psihologia educatiei, psihopedagogia speciala, psihologia cognitiva, didactica universitara, cercetarea pedagogica. A urmat stagii de documentare pentru realizarea lucrarii de doctorat la Institutul de Psihologie Henri Pieron, Universitatea Paris V, in 2001.
A participat la numeroase stagii de pregatire profesionala in tara, la proiecte internationale Socrates si proiecte CNCSIS la nivelul facultatii si departamentului. Lucrari publicate: Antrenamentul metacognitiv si diminuarea erorilor tipice la matematica (2008), „Rezultate ale cercetarilor de psihologie cognitiva si posibile aplicatii in teoria invatarii”, Educatia: ieri – astazi – miine. Buletinul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic (2003‑2004), „Topici si preocupari actuale in psihologia invatarii si in educatie in secolul XX”, Buletinul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic, „Evaluarea formarii continue a profesorilor la Universitatea «Al.I. Cuza», Iasi – o abordare cantitativa”, Simpozionul international cu tema „Profesio­nalizarea carierei didactice din perspectiva educatiei permanente” (2008).
Cuprins:


Prefaţă (Constantin Cucoş) 9
Cuvânt înainte13

Poziţionări epistemologice preliminare 17

Capitolul I. Teoriile învăţării şi incidenţa lor asupra restructurării didacticii  21
I.1. Cunoaştere şi învăţare 23
     I.1.1. Sensurile noţiunii de învăţare 23
     I.1.2. Concepţii şi teorii despre cunoaştere şi învăţare - excurs istoric 25
I.2. Orientările majore în psihologia învăţării şi în educaţie în secolul XX: behaviorismul, constructivismul, socioconstructivismul şi teoriile cognitiviste  27
     I.2.1. Behaviorismul 27
          I.2.1.1. Behaviorismul în psihologie 27
          I.2.1.2. Teorii psihologice ale învăţării de inspiraţie behavioristă 29
          I.2.1.3. Influenţele behaviorismului asupra educaţiei: intelectualismul 31
     I.2.2. Constructivismul 32
          I.2.2.1. Constructivismul în psihologie 32
          I.2.2.2. Teoriile psihologice ale învăţării de inspiraţie constructivistă 32
          I.2.2.3. Influenţele constructivismului în educaţie - paradigma constructivistă 34
     I.2.3. Socioconstructivismul 35
          I.2.3.1. Socioconstructivismul în psihologie 35
          I.2.3.2. Teoriile psihologice ale învăţării de origine socioconstructivistă 35
          I.2.3.3. Influenţa socioconstructivismului asupra educaţiei 39
     I.2.4. Cognitivismul 40
          I.2.4.1. Cognitivismul în psihologie 40
          I.2.4.2. Conceptele şi teoriile cognitiviste semnificative pentru procesul învăţării 43
          I.2.4.3. Influenţele cognitivismului asupra educaţiei - paradigma formativistă 54

Capitolul II Modificabilitatea inteligenţei şi procesuaiitatea educaţiei 59
II. 1. Controverse asupra ideii de modificare a inteligenţei  61
II.2. Teorii psihologice partizane ale modificabilităţii inteligenţei 65
     II.2.1. Teoria inteligenţelor multiple (TIM) - Howard Gardner 65
     II.2.2. Gândirea critică 69
     II.2.3. Teoria novici/experţi 73
     II.2.4. Metacogniţia 80
II.3. Modificabilitatea inteligenţei şi educaţia cognitivă 89
     II.3.1. Modificabilitatea inteligenţei 89
     II.3.2. Educaţia cognitivă 91

Capitolul III. Redefinirea unor topici „clasice” ale didacticii din perspectivă cognitivistă 97
III.1. Consideraţii preliminare 99
     III. 1.1. Câteva elemente de istorie a didacticii 99
     III. 1.2. Didactica şi pedagogia 102
     III. 1.3. Didactică versus teorie a curriculumului - o falsă opoziţie? 103
III.2. Finalităţile educaţiei în viziunea psihologiei cognitive107
     III.2.1. Perspectiva didacticii 107
     III.2.2. Obiectivele definite în raport cu marile categorii comportamentale: taxonomiile 111
          III.2.2.1. Domeniul cognitiv 111
          III.2.2.2. Domeniul afectiv 117
     III.2.3. Operaţionalizarea obiectivelor pedagogice 120
     III.2.4. Noile ipostaze ale finalităţilor sub „lupa” psihologiei cognitive 124
III.3. Conţinutul învăţământului în viziune cognitivistă 132
     III.3.1. Perspectiva didacticii  132
          III.3.1.1. Conceptul de conţinut al învăţământului 132
          III.3.1.2. Sursele şi criteriile de selecţie a conţinuturilor 134
          III.3.1.3. Criteriile de organizare şi structurare a conţinuturilor 136
          III.3.1.4. Resemnificarea dialecticii cultură generală-cultură profesională în configurarea conţinutului 138
     III.3.2. Concepţia curriculară asupra conţinuturilor: o analiză cognitivistă 141
          III.3.2.1. Sensurile noţiunilor de conţinut al învăţământului şi conţinut al curriculumului 141
          III.3.2.2. Principiile de organizare a conţinuturilor curriculare, în „lectură” cognitivistă 142
          III.3.2.3. Modalităţile de organizare a conţinuturilor curriculare 144
III.4. Metodologia instruirii în perspectivă cognitivistă 149
     III.4.1. Consideraţii preliminare 149
          III.4.1.1. Metodologia didactică: concepte de bază 150
          III.4.1.2. Fundamentele metodelor didactice   152
III.5. Principiile didactice - o analiză cognitivistă 163
     III.5.1. Problema normativităţii activităţii didactice 163
     III.5.2. Caracterizarea principiilor didactice -o perspectivă cognitivistă166
     III.5.3. Alte principii didactice 174
III.6.Regândirea strategiilor de evaluare sub influenţa achiziţiilor psihologiei cognitive 176
     III.6.1. Evaluarea - consideraţii preliminare.176
     III.6.2. Formele evaluării 180
     III.6.3. Evaluarea formativă şi perspectiva cognitivistă asupra învăţării 184
          III.6.3.1. Autoevaluarea şi regularizarea învăţării 185
          III.6.3.2. Regularizarea învăţării - reflex al influenţelor psihologiei cognitive asupra evaluării 188
          III.6.3.3. Rolul metacogniţiei în evaluarea şi regularizarea învăţării 189
          III.6.3.4. Rolul motivaţiei elevului în regularizarea învăţării 192
          III.6.3.5. Sentimentul eficacităţii personale a elevului, profesorului şi părinţilor 195
          III.6.3.6. Sugestii şi concluzii: de la logica retroacţiunii la o logică proactivă în învăţare şi evaluare 197

Capitolul IV. Concluzii şi sugestii pentru beneficiari 199
IV. 1. Decidenţii în materie de politică educaţională, conceptorii de planuri, programe şi manuale şcolare 202
IV.2. Cercetătorii/teoreticienii din domeniul ştiinţelor educaţiei, metodicienii (pedagogii) 203
IV.3. Cadrele didactice: profesori şi învăţători 205
IV.4. Studenţi, elevi 205
IV.5. Publicul larg: specialişti din alte domenii,     mass-media, părinţi etc 206
IV.6. Consideraţii finale 206

Bibliografie 209

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu