luni, 8 aprilie 2013

DINCOLO DE PRAGUL MORTII. Elemente de escatologieAutor :  Simona Stefana Zetea                
Editura Presa Universitara Clujeana

An aparitie :2010

ISBN  978-973-595-162-7
Nr pagini :427
Pret : 28 Euro pe Kubon & Sagner
Disponibilitate BCU
Cuprins:Scurtă introducere /13
De ce o lucrare de escatologie?13
Destinatarii lucrării14
Câte ceva despre structura lucrării14

1. Ce este escatologia? Privire introductivă /17
1.1. Introducere. Scurtă definiţie17
1.2. Ce este escatologia? Privire introductivă19
       1.2.1. Câteva premise pentru studiul escatologiei19
              1.2.1.1. Tensiunea dintre viaţa de aici şi viaţa de dincolo19
              1.2.1.2. Moartea, viaţa de dincolo, învierea, mistere de proclamat21
       1.2.2. O perspectivă de ansamblu asupra escatologiei biblice22
              1.2.2.1. Escatologia biblică, o escatologie a vieţii22
              1.2.2.2. Escatologia vetereotestamentară23
              1.2.2.3. Escatologia neotestamentară.24
       1.2.3. Dincolo de imaginaţie şi nepătruns31
1.3. Perspective complementare32
       1.3.1. Câteva probleme punctuale32
              1.3.1.1. Escatologie imediată/ escatologie finală (escatologie individuală/ escatologie generală)32
              1.3.1.2. Problema timpului în viaţa de după moarte. Un timp intermediar ori veşnicia?34
       1.3.2. Dacă doriţi să ştiţi mai mult Despre o posibilă tipologie a abordărilor escatologice36
       1.3.3. Invitaţie la reflecţie şi studiu40
              1.3.3.1. Piste pentru reflecţie.40
              1.3.3.2. Teme pentru aprofundarea celor de mai sus44
              1.3.3.3. Schiţă recapitulativă.45

2. Misterul şi sensul morţii în creştinism /47
2.1. Introducere47
       2.1.1. încercare de definire  47
       2.1.2. Nemurirea sufletului, o premisă necesară.52
              2.1.2.1. Nemurirea sufletului, un adevăr accesibil raţiunii, întărit de revelaţie52
              2.1.2.2 Tradiţie şi magisteriu55
2.2. Misterul şi sensul morţii în creştinism58
       2.2.1. Scriptura despre moarte şi ce se întâmplă după aceasta58
              2.2.1.1. Moarte … şi moarte58
              2.2.1.2. Scriptura despre ce se întâmplă cu sufletul după moarte63
       2.2.2. Tradiţia şi magisteriul despre moarte şi ce se întâmplă cu sufletul după aceasta66
              2.2.2.1. Gânduri despre moarte la câţiva părinţi66
              2.2.2.2. Magisteriul despre moarte71
       2.2.3. Pentru o abordare teologică asupra morţii73
              2.2.3.1. De la plata păcatului la lumina învierii73
              2.2.3.2. Ultimul dintre actele umane  77
              2.2.3.3. Teologia despre ce se întâmplă cu sufletul după moarte83
              2.2.3.4. Continuitate şi discontinuitate între viaţa de aici şi cea de dincolo.85
              2.2.3.5. Sensul creştin al morţii86
2.3. Perspective complementare87
       2.3.1. Câteva probleme punctuale87
              2.3.1.1. Supravieţuire/ necromanţie87
              2.3.1.2. Câte ceva despre reîncarnare88
              2.3.1.3. Despre eutanasie, aşa-zisa „moarte demnă"91
       2.3.2. Dacă doriţi să ştiţi mai mult De la celebrarea creştină a morţii la tradiţii legate de moarte107
              2.3.2.1. Transformări în celebrarea morţii în lumea occidentală?107
              2.3.2.2. Credinţe şi tradiţii legate de moarte şi înmormântare în lumea tradiţională românească 109
              2.3.2.3. Celebrarea morţii şi mijlocirea Bisericii pentru cel trecut în viaţa de dincolo154
       2.3.3. Invitaţie la reflecţie şi studiu163
              2.3.3.1. Piste pentru reflecţie163
              2.3.3.2. Teme pentru aprofundarea celor de mai sus170
              2.3.3.3. Schiţă recapitulativă171

3. Judecata particulară, o perspectivă înfricoşătoare? /177
3.1. Introducere. încercare de definire177
3.2. Judecata particulară, o perspectivă înfricoşătoare?  178
       3.2.1. Judecata în Noul Testament178
       3.2.2. Judecata în tradiţie şi magisteriu179
              3.2.2.1. Părinţii Bisericii despre judecată179
              3.2.2.2. Magisteriul despre judecată181
       3.2.3. Ce este judecata particulară? Abordare teologică182
              3.2.3.1. Câte ceva despre judecată la sfântul Toma.182
              3.2.3.2. In ce ar putea consta judecata?  183
              3.2.3.3. Dincolo de teamă, sub semnul speranţei185
3.3. Perspective complementare185
       3.3.1. O problemă punctuală: judecata, o realitate care contrazice iubirea lui Dumnezeu?185
       3.3.2. Dacă doriţi să ştiţi mai mult Aspecte particulare ale învăţăturii orientale privind judecata186
       3.3.3. Invitaţie la reflecţie şi studiu188
              3.3.3.1. Piste pentru reflecţie188
              3.3.3.2. Teme pentru aprofundarea celor de mai sus189
              3.3.2.3. Schiţă recapitulativă190

4. Purgatoriul, o învăţătură conformă aspiraţiilor umane /191
4.1. Introducere191
       4.1.1. încercare de definire191
       4.1.2. Premisă. O doctrină controversată, dar conformă aspiraţiilor umane194
4.2. Purgatoriul, o învăţătură conformă aspiraţiilor umane196
       4.2.1. Posibile fundamente biblice196
       4.2.2. Tradiţia şi magisteriul despre purgatoriu.197
              4.2.2.1. Credinţa în purgatoriu în tradiţia Bisericii.197
              4.2.2.2. Formularea dogmei200
       4.2.3. Pentru o abordare teologică a chestiunii purgatoriului202
              4.2.3.1. Ce este în fapt purgatoriul?.202
              4.2.3.2. La ce bun purgatoriul?209
              4.2.3.3. O doctrină controversată. Perspective pentru dialog 212
4.3. Perspective complementare.215
       4.3.1. Câteva probleme punctuale215
              4.3.1.1. Suferinţa purgatoriului215
              4.3.1.2. Durata purgatoriului216
       4.3.2. Dacă doriţi să ştiţi mai mult217
              4.3.2.1. Controversata practică a indulgenţelor217
              4.3.2.1. Purgatoriul în viziunea unei mistice220
       4.3.3. Invitaţie la reflecţie şi studiu221
              4.3.3.1. Piste pentru reflecţie  221
              4.3.3.2. Teme pentru aprofundarea celor de mai sus225
              4.3.3.3. Schiţă recapitulativă226

5. Infernul, o realitate care ar trebui sa stârnească fiori sau să conducă la responsabilitate?
5.1. Introducere227
       5.1.1. încercare de definire227
       5.1.2. Premisă. Iadul, o realitate greu de acceptat228
5.2. Infernul, o realitate care ar trebui să stârnească fiori?230
       5.2.1. Fundamente biblice pentru învăţătura despre iad230
       5.2.2. Iadul în tradiţie şi magisteriu234
              5.2.2.1. Fundamente patristice234
              5.2.2.2. Credinţa Bisericii242
       5.2.3. Pentru o perspectivă teologică asupra infernului246
              5.2.3.1. Credem în iad?246
              5.2.3.2. Dincolo de imaginile cu care ne-am obişnuit natura pedepsei iadului.250
              5.2.3.3. Iadul în perspectiva lui Toma253
5.3. Perspective complementare.257
       5.3.1. Câteva probleme punctuale257
              5.3.1.1. întrebări posibile asupra iadului.257
              5.3.1.2. Problema limbului261
       5.3.2. Dacă doriţi să ştiţi mai mult277
              5.3.2.1. Reflecţia lui Origene asupra celor de pe urmă. Contextul teoriei apocatastazei277
              5.3.2.2. Iadul în religiozitatea populară a românilor. Credinţe de purificat280
       5.3.3. Invitaţie la reflecţie şi studiu281
              5.3.3.1. Piste pentru reflecţie281
              5.3.3.2. Teme pentru aprofundarea celor de mai sus285
              5.3.3.3. Schiţă recapitulativă286

6. Fericirea veşnică, scopul ultim al vieţii umane /297
6.1. Introducere. încercare de definire297
6.2. Fericirea veşnică, scopul ultim al vieţii umane.300
       6.2.1. Fundamente scripturistice ale învăţăturii despre viaţa veşnică 300
       6.2.2. Viaţa veşnică în tradiţie şi magisteriu304
              6.2.2.1. Fundamente patristice ale învăţăturii despre viaţa veşnică304
              6.2.2.2. Viaţa veşnică în lumina magisteriului308
       6.2.3. Viaţa veşnică, raiul - încercare de abordare teologică311
              6.2.3.1. Viaţa veşnică, împlinirea menirii umane311
              6.2.3.2. Fericirea veşnică312
              6.2.3.3. Fericirea veşnică în viziunea lui Toma.319
6.3. Perspective complementare.321
       6.3.1. Câteva probleme punctuale321
              6.3.1.1. Unde este cerul?321
              6.3.1.2. Moartea cauză a fericirii veşnice? O fericire deplină până la înviere?321
              6.3.1.3. Cine ajunge în cer?.322
       6.3.2. Dacă doriţi să ştiţi mai mult Raiul în religiozitatea populară a românilor. Credinţe de purificat322
       6.3.3. Invitaţie la reflecţie şi studiu324
              6.3.3.1. Piste pentru reflecţie324
              6.3.3.2. Teme pentru aprofundarea celor de mai sus325
              6.3.3.3. Schiţă recapitulativă326

7. Sensul ultim al lumii. Parusia /327
7.1. Introducere. încercare de definire327
7.2. Sensul ultim al lumii. Parusia328
       7.2.1. A doua venire a Domnului în Scriptură328
              7.2.1.1. Perspectiva veterotestamentară328
              7.2.1.2. Perspectiva neotestamentară asupra parusiei329
       7.2.2. Parusia în tradiţie şi magisteriu333
              7.2.2.1. Câte ceva despre ziua Domnului la părinţii Bisericii 333
              7.2.2.2. Magisteriul şi credinţa în ziua Domnului337
       7.2.3. Pentru o perspectivă teologică asupra parusiei.340
              7.2.3.1. Parusia, instaurarea împărăţiei lui Dumnezeu340
              7.2.3.2. Întârzierea şi aşteptarea Parusiei.340
              7.2.3.3. Sfârşitul lumii/ o lume nouă344
7.3. Perspective complementare.350
       7.3.1. Câteva probleme punctuale350
       7.3.2. Dacă doriţi să ştiţi mai mult Milenarismul351
       7.3.3. Invitaţie la reflecţie şi studiu353
              7.3.3.1. Piste pentru reflecţie353
              7.3.3.2. Teme pentru aprofundarea celor de mai sus355
              7.3.3.3. Schiţă recapitulativă356

8. Misterul învierii, miezul credinţei noastre /357
8.1. Introducere. încercare de definire357
8.2. Misterul învierii, miezul credinţei noastre359
       8.2.1. Fundamente biblice ale dogmei învierii359
       8.2.2. învierea în tradiţie şi magisteriu363
              8.2.2.1. Fundamente patristice363
              8.2.2.2. învăţătura Bisericii despre înviere.369
       8.2.3. Reflecţie teologică asupra învierii371
              8.2.3.1. Credinţa în înviere azi371
              8.3.3.2. învierea lui Cristos, premisă a învierii noastre373
              8.3.3.3. Cum trebuie să înţelegem învierea?378
8.3. Perspective complementare.387
       8.3.1. întrebări punctuale387
              8.3.1.1. La ce bun învierea trupurilor?387
              8.3.1.2. Unde vor încăpea trupurile înviate?387
       8.3.2. Invitaţie la reflecţie şi studiu388
              8.3.3.1. Piste pentru reflecţie388
              8.3.3.2. Teme pentru aprofundarea celor de mai sus393
              8.3.3.3. Schiţă recapitulativă394

9. Judecata universală, semnul biruinţei lui Cristos /395
9.1. Introducere. încercare de definire395
9.2. Judecata universală, semnul biruinţei lui Cristos396
       9.2.1. Scriptura despre judecată396
       9.2.2. Tradiţia şi magisteriul despre judecata de apoi398
              9.2.2.1. Câte ceva despre judecată în tradiţie398
              9.2.2.2. Judecata de apoi în magisteriu399
       9.2.3. Reflecţie teologică asupra judecăţii401
              9.2.3.1. Ce putem spune despre judecată?.401
              9.2.3.2. Judecata ca biruinţă a lui Cristos.403
              9.2.3.3. Judecata de pe urmă în gândirea lui Toma.404
9.3. Perspective complementare.405
       9.3.1. Câteva probleme punctuale405
              9.3.1.1. Cine va fi judecat?405
              9.3.1.2. Când va fi judecata?405
       9.3.2. Dacă doriţi să ştiţi mai mult…. Judecata particulară/ judecata universală.406
       9.3.3. Invitaţie la reflecţie şi studiu407
              9.3.3.1. Piste pentru reflecţie407
              9.3.3.2. Teme pentru aprofundarea celor de mai sus409
              9.3.3.3. Schiţă recapitulativă410

Existenţa sub semnul eschaton-ului. În chip de concluzii /411
Escatologia, parte integrantă a istoriei mântuirii411
Istoria şi dimensiunea escatologică413
Escatologia şi existenţa creştină416

Prescurtări şi bibliografie /421

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu