luni, 29 aprilie 2013

FAMILIA CONTEMPORANA INTRE TRADITIONAL SI MODERNAutor :  Olga Gagauz               
Editura Academia de Stiinte a Republicii Moldova
An aparitie :2012

ISBN 978-9975-57-021-3 
Nr pagini :280
Format ?
Pret : 19 lei la Kubon
Disponibilitate BCUCuprins:


CUVÂNT ÎNAINTE  5
INTRODUCERE  8

CAPITOLUL I.
BAZELE TEORETICO-METODOLOGICE ALE STUDIERII FAMILIEI DIN PERSPECTIVA SOCIODEMOGRAFICĂ
1.1. Gradul de investigare ştiinţifică a aspectelor sociodemograficc ale familiei 12
1.2. Fundamente teoretico-metodologice ale cercetării sociodemografice a familiei 29
1.3. Transformarea familiei - parte componentă a tranziţiei sociale şi economice 54

CAPITOLUL II.
EVOLUŢIA FAMILIEI Sl CĂSĂTORIEI
2.1. Nuclearizarea familiei, evoluţia dimensiunilor şi structurii ei 66
2.2. Dinamica nupţialităţii 83
2.3. Analiza comportamentului matrimonial în baza tabelelor de nupţialitate 107
2.4. Modele alternative: uniuni non-maritale 119
2.5. Stabilitatea căsătoriei 129

CAPITOLUL III.
TRANZIŢIA DEMOGRAFICA SI TENDINŢELE DE LUNGA DURATĂ ALE NATALITĂŢII
3.1. Dinamica natalităţii: viziunea transversală 151
3.2. Schimbările structurale ale natalităţii 166
3.3. Analiza longitudinală a dinamicii şi structurii natalităţii 190
3.4. Natalitatea extraconjugală: caracteristici structurale şi cauzele răspândirii 202

CAPITOLUL IV.
FAMILIA CA OBIECT Şl SUBIECT AL POLITICILOR DEMOGRAFICE
4.1. Factorii determinanţi ai transformării familiei şi căsătoriei 214
4.2. Analiza comparată a politicilor familiale în ţările cu natalitatea scăzută 228
4.3. Politicile familiale în Republica Moldova: de la teorie la practică 243

CONCLUZII 255
BIBLIOGRAFIA 258
SUMMARY 275
AHHOTAЦИЯ 278

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu