sâmbătă, 20 aprilie 2013

FUNDAMENTELE COMUNICARII INTERPERSONALEAutor :Mihai Dinu                 
Editura All
An aparitie :2010
ISBN  978-973-571-515-1
Nr pagini :308
Format 130 x 200
Pret : 19,90 lei la Editura (14 lei ebook-ul), 12,90 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU

Descrierea editurii:
Cei ce susţin că trăim într-o era a comunicării par să confunde dezvoltarea telecomunicaţiilor cu progresul comunicării interumane. Nu este câtuşi de puţin sigur că suntem astăzi mai capabili decât în trecut de solidaritate afectivă cu semenii, de împărtăşire de trăiri intime, de prietenie şi dragoste. Poate chiar dimpotrivă. Ceea ce ţinea în trecut de normalitatea vieţii de fiecare zi şi, ca atare, nu mobiliza în mod special atenţia celor implicaţi, a devenit astăzi obiect de analiză tocmai pentru că nu se mai produce spontan, ci necesită un efort conştient, inclusiv de natura teoretic-investigativă.

Cunoaşterea principiilor şi a mecanismelor comunicării interpersonale a devenit indispensabilă pentru ameliorarea raporturilor dintre oameni şi a încetat să mai fie numai o problemă a specialiştilor. Dacă în trecut oamenii comunicau spontan, în felul în care făcea proza "burghezul gentilom", astăzi suntem tot mai mult în situaţia unui domn Jourdain care, pentru a se apropia de semenii săi, are nevoie de un ghid. Acestui imperativ încearcă să-i răspundă, în felul său, şi lucrarea de faţă.

Mihai Dinu este licenţiat în filologie şi doctor în matematică. Profesor universitar doctor la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, este autor a circa 70 de lucrări.
Cuprins:

1. Conceptul de persoană 7
Pluralitatea perspectivelor 7
Personalismul filosofic 12
Persoană şi personalitate 17
Geneza identităţii personale 29

2. Comunicarea interpersonală 34
Obiectivele comunicării interpersonale 34
Schema generală a comunicării interpersonale 37
Condiţiile comunicării interpersonale eficiente 43
Percepţia interpersonală 49
Atracţia interpersonală.60
Credibilitatea interpersonală.66
Prejudecăţi ale interacţiunii74
Atitudini în comunicarea interpersonală80
Recepţia mesajelor şi răspunsul.83
Efectele comunicării.92
Conflictele interpersonale şi gestionarea lor 100
Stadiile relaţiilor interpersonale 105

3. Comunicare şi afectivitate 109
Geneza vieţii emoţionale 109
Emoţii, afecte, sentimente, pasiuni 114
Marile sentimente 124
Prietenia şi dragostea 124
Agresivitatea şi ura 140
Afectele cotidiene 145
Controlul afectelor 149
Afecte care scapă controlului: stările timerice. Nevoia de stimuli 155

4. Modelul dramaturgie al comunicării 164

5. Comunicarea în grupuri 185
Perspectiva lewiniană 186
Interacţionismul simbolic 192
Abordarea psihanalitică 196
Grupuri tipice 199
Grupul de diagnostic 199
Grupul centrat pe sarcină 201
Creativitatea de grup 206

6. Căile comunicării interpersonale 211
Mimica şi gestualitatea 214
Limbajul paraverbal 247
Interacţiunea verbală 254
Tăcerea 281

Bibliografie 291

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu