marți, 30 aprilie 2013

INTRODUCERE IN PSIHOLOGIA MUNCIIAutor :  Marian Popa               
Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM.Psihologie
An aparitie : 2008
ISBN  978-973-46-1086-0
Nr pagini : 312
Format 160 x 235
Pretul la data postarii : 9,99 lei (pret promotional) la Editura, 29,71 lei la elefant ,25 lei la carti de psihologie
Disponibilitate BCUDescrierea editurii:

      Psihologia joaca un rol important in optimizarea performantelor si a sigurantei la locul de munca, precum si in identificarea modalitatilor de crestere a nivelului de satisfactie individuala si de eficienta organizationala. Conceput ca un manual, volumul abordeaza aspectele fundamentale ale psihologiei muncii, de la metodele de evaluare a performantei, relatia om-masina-mediu si selectia personalului pina la oboseala profesionala si influentele interculturale in procesul muncii. Introducere in psihologia muncii se adreseaza studentilor la psihologie, tinerilor psihologi practicieni, dar si managerilor care doresc sa imbunatateasca performantele propriei echipe.

Marian Popa este colonel in rezerva, conferentiar la Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti, unde preda, pe linga cursul de psihologie militara, cursuri de statistica, metodologia cercetarii si evaluarea performantelor profesionale. A absolvit Facultatea de Psihologie a Universitatii „Al.I. Cuza” din Iasi, unde a obtinut si titlul de doctor in psihologie. A profesat ca psiholog in cadrul Scolii de ofiteri de aviatie „Aurel Vlaicu”, Boboc, in perioada 1976‑1990, specializindu‑se in psihologie aeronautica pe linga Laboratorul de psihologie al Centrului de Medicina Aeronautica din Bucuresti, condus de Valeriu Ceausu.
 
Cuprins:


Cuvânt înainte 9

1. Introducere 11
1.1. Delimitări curriculare   13
1.2. Obiectul şi domeniile psihologiei muncii 15
1.3. Scurt istoric al psihologiei muncii 20
      1.3.1. Psihologia muncii pe plan mondial 20
      1.3.2. Psihologia muncii în România    25
1.4. Profesia de psiholog în domeniul muncii  28
Referinţe bibliografice 32

2. Analiza psihologică a muncii 34
2.1. Definiţii  35
2.2. Utilitatea analizei muncii 36
2.3. Modalităţi de abordare a analizei muncii 37
2.4. Clasificarea ocupaţiilor 42
2.5. Tehnici de analiză a muncii 45
      2.5.1. Metode calitative 45
            2.5.1.1. Observaţia 45
            2.5.1.2. Interviul  46
            2.5.1.3. Chestionarul 47
            2.5.1.4. Documente specifice locului de muncă 47
      2.5.2. Metode cantitative  47
            2.5.2.1. Analiza funcţională a postului (Funcţional Job Anafysis - FJA) 48
            2.5.2.2. Metoda inventarului de sarcini (Task Inventory) 49
            2.5.2.3. Metoda elementelor postului (Job Element Method) 49
            2.5.2.4. Chestionarul de analiză a funcţiei (Position Anafysis Questionnaire - PAQ) 50
            2.5.2.5. Scalele abilităţilor solicitate (Ability Requirements Scales)  51
            2.5.2.6. Metoda incidentelor critice (Criticai Incident Technique)  52
            2.5.2.7. Analiza cognitivă a sarcinii (Cognitive Task Anafysis) 52
      2.5.3. Metode ilustrative 54
2.6. Concluzii 54
Referinţe bibliografice 56

3. Evaluarea performantei profesionale 58
3.1. Utilitatea evaluărilor performanţei 59
3.2. Natura performanţei 60
3.3. Dimensiuni comportamentale ale performanţei 61
3.4. Metode de evaluare a performanţei 63
      3.4.1. Evaluări obiective 63
            3.4.1.1. înregistrări documentare 63
            3.4.1.2. Evaluarea automatizată a performanţei  64
      3.4.2. Evaluări subiective 65
            3.4.2.1. Scalele grafice de evaluare 65
            3.4.2.2. Sistemele de ierarhizare comparativă 68
            3.4.2.3. Metoda „feedback 360°”  69
            3.4.2.4. Metoda „codului de punctaj” 69
3.5. Criterii de calitate şi factori de variaţie în aprecierea performanţelor 70
3.6. Concluzii 74
Referinţe bibliografice 74

4. Selecţia psihologică a personalului 76
4.1. Concepte fundamentale în selecţia psihologică 78
4.2. Predictori utilizaţi în selecţia personalului   79
      4.2.1. Numărul predictorilor 79
      4.2.2. Tipuri de predictori 82
            4.2.2.1. Predictori care se bazează pe diferenţe individuale  82
            4.2.2.2. Predictori bazaţi pe o metodă de măsurare  93
            4.2.2.3. Predictori utilizaţi pentru predicţia comportamentelor indezirabile 98
4.3. Validarea selecţiei de personal 100
      4.3.1. Alegerea criteriilor 100
      4.3.2. Măsurarea validităţii 102
      4.3.3. Restricţia de amplitudine 105
4.4. Tendinţe modeme în selecţia de personal 107
      4.4.1. Reţelele neuronale 107
      4.4.2. Testarea computerizată  110
      4.4.3. Testarea pe internet 115
4.5. Utilitatea selecţiei psihologice  116
4.6. Aspecte etice şi deontologice 117
4.7. Consideraţii finale 118
Referinţe bibliografice 119

5. Interacţiunea om-maşină-mediu  124
5.1. Evoluţia interacţiunii om-maşină în procesul muncii     125
5.2. Modele ale interacţiunii om-maşină-mediu  128
5.3. Procesarea informaţiei în sistemul om-maşină-mediu  130
      5.3.1. Sarcini elementare 131
            5.3.1.1. Detectarea şi discriminarea  132
            5.3.1.2. Integrarea vizuală  134
            5.3.1.3. Identificarea stimulilor  136
            5.3.1.4. Problematizarea  137
            5.3.1.5. Decizia  138
      5.3.2. Sarcini complexe 141
            5.3.2.1. Planificarea/anticiparea  142
            5.3.2.2. Memoria  143
            5.3.2.3. Conştientizarea situaţiei  144
            5.3.2.4. Operarea în regim de sarcină multiplă (multitasking)  146
            5.3.2.5. Comportamentul bazat pe reguli  147
      5.3.3. Interfaţa de informare  148
      v5.3.3.1. Interfaţa vizuală  148
            5.3.3.2. Interfaţa auditivă  150
            5.3.3.3. Principii de optimizare şi eficienţă a afişajelor 151
            5.3.3.4. Selecţia informaţiei  152
      5.3.4. Interfaţa de comandă  153
5.4. Interacţiunea om-computer  154
      5.4.1. Interfaţa om-computer  155
      5.4.2. Managementul proceselor computerizate  164
      5.4.3. Dimensiunea psihologică/organizaţională   166
5.5. Performanţa umană şi mediul fizic de muncă  167
      5.5.1. Ambianţa sonoră  168
      5.5.2. Ambianţa luminoasă 170
      5.5.3. Condiţiile de temperatură   172
      5.5.4. Vibraţiile  174
5.6. Performanţa şi spaţiul de muncă  175
5.7. Concluzii  178
Referinţe bibliografice  179

6. Performanţa umană şi accidentele de muncă  183
6.1. Conceptul de fiabilitate umană   185
6.2. Analiza erorii umane  186
      6.2.1. Definirea erorii  186
      6.2.2. Modele de analiză a erorilor   188
            6.2.2.1. Modelul clasificării erorilor  189
            6.2.2.2. Modelul diagramei   198
            6.2.2.3. Metoda scenariului  199
6.3. Analiza accidentelor de muncă 201
      6.3.1. Definirea şi clasificarea evenimentelor de muncă 201
      6.3.2. Accidente organizaţionale  203
            6.3.2.1. Disfuncţii ale organizaţiei  204
            6.3.2.2. Cultura de siguranţă în organizaţie 205
      6.3.3. Contribuţia factorului uman în producerea accidentelor 207
      6.3.4. Predispoziţia personală la accident  211
      6.3.5. Rolul psihologului în analiza accidentelor 214
      6.3.6. Prevenirea accidentelor 219
            6.3.6.1. Sisteme de raportare anonimă a incidentelor 219
            6.3.6.2. Managementul riscului  222
6.4. Concluzii  228
Referinţe bibliografice  228

7. Solicitarea profesională şi oboseala   232
7.1. Solicitarea profesională  232
      7.1.1. Stres şi solicitare - definiţii diferenţiale  232
      7.1.2. Evaluarea solicitărilor fizice  236
      7.1.3. Evaluarea solicitărilor mintale  237
            7.1.3.1. Metoda sarcinii primare  238
            7.1.3.2. Metoda sarcinii secundare   239
            7.1.3.3. Evaluări subiective   240
            7.1.3.4. Evaluări fiziologice  244
7.2. Oboseala  245
      7.2.1. Definiţie  245
      7.2.2. Formele oboselii  246
7.3. Sindromul de epuizare (bumout)  248
      7.3.1. Definiţie  249
      7.3.2. Diagnostic diferenţial  250
      7.3.3. Prevalenţa sindromului bumout  250
7.4. Concluzii 251
Referinţe bibliografice  252

8. Adaptarea profesională  255
8.1. Adaptarea profesională   255
8.2. Teoria adaptării la muncă  256
      8.2.1. Dimensiunile procesului de adaptare  258
            8.2.1.1. Dimensiunea organizaţională (managerială)  259
            8.2.1.2. Dimensiunea psihologică  259
            8.2.1.3. Dimensiunea psihiatrică  260
      8.2.2. Evaluarea adaptabilităţii    261
8.3. Comportamente contraproductive în muncă  263
      8.3.1. Definirea comportamentelor contraproductive 263
      8.3.2. Evaluarea comportamentelor contraproductive  265
      8.3.3. Comportamentele contraproductive şi performanţa de muncă  266
      8.3.4. Predictorii comportamentelor contraproductive  267
            8.3.4.1. Variabile de personalitate  267
            8.3.4.2. Caracteristicile postului   269
            8.3.4.3. Caracteristicile de grup  269
            8.3.4.4. Cultura organizaţională 270
            8.3.4.5. Sistemele de control 270
            8.3.4.6. Injustiţia (inechitatea) 270
8.4. Concluzii 271
Referinţe bibliografice 271

9. Instruirea în mediul profesional  274
9.1. Proiectarea programelor de instruire  276
      9.1.1. Modelarea posturilor şi obiectivele organizaţiei  276
      9.1.2. Determinarea nevoilor de instruire  276
      9.1.3. Specificarea obiectivelor instruirii 277
      9.1.4. Specificarea conţinutului instruirii 279
      9.1.5. Alegerea mijloacelor de instruire  283
      9.1.6. Eficienţa instruirii  286
            9.1.6.1. Condiţii de eficienţă a instruirii  286
            9.1.6.2. Transferul instruirii în spaţiul de lucru  288
            9.1.6.3. Interacţiunea aptitudine-tratament  289
            9.1.6.4. Evaluarea eficienţei  290
9.2. Concluzii 291
Referinţe bibliografice 291

10. Aspecte interculturale în psihologia muncii   293
10.1. Definirea culturii în spaţiul de muncă 293
10.2. Obiectivele abordărilor interculturale în psihologia muncii  299
10.3. Aspecte teoretice ale cercetărilor interculturale în mediul organizaţional  300
10.4. Probleme metodologice ale cercetărilor interculturale 301
10.5. Implicaţii interculturale ale relaţiei om-maşină  302
10.6. Personalul expatriat  303
10.7. Concluzii  308
Referinţe bibliografice  308

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu