duminică, 21 aprilie 2013

INVATARE EXPERIENTIALA IN EDUCATIE SI CONSILIERE. O pepiniera de idei


Autor : Carmen-Maria Mecu                

Editura SPER
Colectia CAIETE EXPERENTIALE
An aparitie :2010

ISBN  978-973-8383-58-6
Nr pagini :191
Pret : 30 lei la Editura, 28,5lei la librariepsi, 21,50lei la librarie.net

Descrierea editurii:
Am adunat aici fragmente semnificative din cercetarea-acţiune pe care o întreprind de un număr bun de ani asupra învăţării experienţiale ca învăţare-dezvoltare. Am selectat şi operaţionalizat concepte esenţiale pentru înţelegerea corectă şi rapidă a problemelor ce ţin de acest tip de învăţare, extrem de actuală şi de eficientă. Am adaptat şi inventat activităţi şi tehnici utile în educaţie şi în consiliere. Pe unele dintre ele le-am probat şi cu ajutorul masteranzilor, ei având ca sarcini de formare să înveţe să le utilizeze pentru nevoile diferitelor categorii de persoane şi să le evalueze cu ajutorul acestora. Le puteţi folosi ca atare, le puteţi modifica pentru alte obiective ori pentru alte vârste. Garantez că îşi vor dovedi utilitatea.
Autoarea

Cuprins:


În loc de introducere 8

Cap. 1. ÎNVĂŢARE EXPERIENŢIALĂ ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ                  9
Repere teoretice 9
Aspecte practice de cercetare-acţiune 16
      A. Grupul de dezvoltare personală 17
      Exemple de activităţi grupate în sesiuni 18
      B. Seminarul experienţial de psihologia educaţiei 28
      Activităţi ale seminarului 29
      De la „Eu, profesor?!” spre „Eu... profesor!”  46

Cap. 2. EU ŞI CELĂLALT - ÎNTÂLNIRI SEMNIFICATIVE ÎN GRUPUL DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 53
1. Excurs teoretic 53
2. Experienţe personale 58
„Întâlnirile semnificative” ale facilitatorului 73
Reflecţii ale studenţilor participanţi la grupuri de dezvoltare personală 74

Cap. 3. FORMARE UNIVERSITARĂ PRIN ÎNVĂŢARE EXPERIENŢIALĂ 84
1. Argument: De ce învăţare experienţială? 84
2. Învăţare experienţială şi PEU. Rolurile studentului şi profesorului 85
3. Cum? Unde? Când? Câţi? În ce cadru?  87
4. Exemple 89
      4. 1. Seminar de psihologia educaţiei 89
            4.1.1. Activitatea „Îndrum şi sunt îndrumat” 89
            4.1.2. Activitatea „Desenăm împreună”.... 92
      4.2. Curs de Psihologia Comunicării 93
            4.2.1. Activitatea „Imaginea mea” 93
            4.2.2. Activitatea „Casa” 94
      4. 3. LABORATOR de Metodologia Cercetării 97
            4.3.1. Activitatea „Observaţia curată” 97
      4. 4. Sarcini de examen la Psihologia Educaţiei ... 98
      4. 5. Sarcini de muncă independentă 99
            4.5.1. Fişa de lectură experienţială 99
            4.5.2. Portretul de comunicator  99
      4. 6. Aplicaţii experienţiale în suportul de curs pentru Consilierea în Şcoală (curs la master) 101
            4.6.1. Aplicaţie pentru Cap. II. Abilităţi/competenţe ale consilierului 101
            4.6.2. Aplicaţie pentru Cap. III. Relaţia consilier-consiliat 102
În loc de încheiere 103

Cap. 4. FORMAREA INIŢIALĂ A PROFESORILOR PRIN ÎNVĂŢARE EXPERIENŢIALĂ - studiu de caz 104
Obiectiv general. Încadrarea teoretică a studiului de caz 105
Organizarea învăţării în timpul semestrului 106
      ACTIVITĂŢI DE SEMINAR 106
Subiecţi, întrebări şi obiective ale studiului de caz 110
Metode de culegere şi de analiză a datelor 111
Rezultate. Discuţii 111
Anexă: Fişă de observare model  116

Cap. 5. METODE ACTIVE DE FORMARE A PROFESORILOR PENTRU COMUNICAREA CU PERSOANE ŞI CU TEXTE 118
Context  118
Cadru conceptual  118
Învăţare experienţială prin cursul şi seminarul de psihologia educaţiei 120
Anexe 125
      Anexa 1: Activitatea a V-a: „Eu vs. Eu” 125
      Anexa 2: Activitatea a VIII-a 126
      Anexa 3: Activitatea a XI-a 127
      Anexa 4: Jurnal de seminar al studentei X. I.  128

Cap. 6. TEHNICI EXPERIENŢIALE DE COMUNICARE ÎN CONSILIERE 130
I. Excurs teoretic (concepte esenţiale) 130
II. Prezentare de tehnici 136
      II. 1. Tehnici de comunicare cu sine 136
      II. 2. Tehnici de comunicare cu mediul 145
      II. 3. Tehnici de comunicare cu sine în mediu 146
      II. 4. Tehnici de comunicare interpersonală 147
      II. 5. Tehnici de comunicare în grup 156

Cap. 7. LABORATOR DE COMUNICARE EFICIENTĂ 162
1. Comunicare interpersonală eficientă 162
2. Activităţi de stimulare 164

Cap. 8. A CREA RELAŢIA DE CONSILIERE  179
1. Relaţia consilier-consiliat 179
2. Etica muncii de consiliere 181
3. Activităţi pentru crearea relaţiei consilierului cu sine şi cu cel consiliat, aici şi acum (pentru dezvoltarea creativităţii relaţionale) 185

Bibliografie 191

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu