marți, 16 aprilie 2013

MANUAL DE TEHNICI SI ABILITATI ACADEMICEAutor : Zoltan Bogathy, Coralia Sulea                 
Editura Universitatii de Vest
An aparitie :2008
Editia a II-a revizuita si adaugita  

ISBN  978-973-125-188-2
Nr pagini :399

Anticariat
Disponibilitate BCUCuprins:

Capitol introductiv / XI
Despre autori / XIX

Capitolul 1 Cum sa învăţăm eficient (lldikoErdei) \ 1
1.1. Autodiagnoză privind învăţarea / 2
1.2. Stilul de învăţare / 5
1.3. Elemente ale unui training de învăţare / 9
1.4. Exemple de programe, straregii de învăţare / 17
1.5. Ghid de pregătire pentru examen/ 24

Capitolul 2 Eficientizarea activităţii in mediul academic (Ramona Paloş) /29
2.1. Parcurgerea literaturii (bibliografiei) de specialitate/ 30
2.2. Pregătirea pentru cursuri şi luarea de notiţe /41
2.3. Pregătirea pentru examen şi examenul propriu-zis /47

Capitolul 3 Abilitâti academice rnetacognitive (Irina Macsinga /51
3.1. Tipologia sarcinilor academice şi mecanismul implicat al învăţării / 52
3.2. Metacogniţia ca abilitate academică / 53
3.3. Circumscrierea sferei aplicative a problematicii rnetacognitive / 55

Capitolul 4 Managementul timpului de studiu (Amelia Marian) /59
4.1. Ce presupune managementul timpului de studiu  /60
4.2. Principii de bază ale managementului timpului de studiu / 62
4.3. Tehnici de organizare si geslionare a timpului de studiu / 63
4.4. Abilitaţi de utilizare eficientă a resurselor de limp / 65
4.5. Ulaborarea calendarului de activităţi săptămânale /67
4.6. Recomandări  /69

Capitolul 5 Instrucţiuni pentru realiza rea prezentării la seminar (Coralia Sulea şi Cataiina Zaborila)/ 71
5.1. Pregătirea prezentarii /72
5.2. Părţile prezentarii / 73
5.3. Recomandări referitoare ia prezentarea orală / 74
5.5. Marerialul de suport pentru prezentarea orala / 75
5.4. Cum sa răspundeţi la întrebări /75
5.7. Lista de verificare /76
5.6. Evaluarea prezentării la seminar /76
5.8. Exemplu de prezentare a unui articol sau a unei sinteze de articole / 77

Capitolul 6 Recenzia de carte (Amelia Marian) \ 79
6.1. Ce este o recenzie de carte /80
6.2. Structura unei recenzii de carte/ 81
6.3. Pasi in redactarea unei recenzii /85

Capitolul 7 Cum sa citeşti critic un articol (Florin Sava) \ 89
7.1. Scopul citirii critice a unui articol /90
7.2. Evaluarea sintetică a unui articol / 92
7.3. Evaluarea analitica a unui articol /93
7.4. Câteva remarci finale privind evaluarea unui articol / 98

Capitolul 8 Revizuirea literaturii de specialitate (Laurenţiu P. Maricuţoiu) / 101
8.1. Introducere   101
8.2. Etape în documentarea pentru revizuirea literaturii de specialitate  102
8.3. Structura lucrării  107

Capitolul 9 Ghid pentu realizarea unui eseu (Coralia Sulea) /111
9.1. Introducere in problematica eseului / 111
9.2. Pasi în elaborarea unui eseu  /113

Capitolul 10 Studiul de caz (Amelia Marian, Ioana Duma, Catalina Zaborila) \ 123
10.1. Studiul de caz ca metodă de cercetare şi invaţare in psihologie / 124
10.2. Studiul de caz educaţional (AmeliaMarian)/ 132
10.3. Studiul de caz clinic (loana Duma) /145
10.4. Studiul de caz organizaţionai (Catalina Zaborila) /166

Capitolul 11 Cercetarea psihologică (Delia Virga) \ 185
11.1. Introducere / 186
11.2. Etapele cercetării ştiinţifice / 187
11.3. Caracteristicile cercetării ştiinţifice / 189
11.4. Tipuri de cercetări /191
11.5. Raportul de cercetare /197

Capitolul 12 Cum se construieşte un proiect de cercetare (Delia Vlrga) / 213
12.1. Cadru general /214
12.2. Structura proiectului de cercetare / 216
12.3. Recomandări generale /224

Capitolul 13 Raportarea unor cercetări calitative (Delia Virga) /225
13.1. Ce este cercetarea calitativă / 225
13.2. Raportul cercetării calitative / 228

Capitolul 14 Repere generale in elaborarea unei lucrarii de licenţă (Irina Macsinga) / 233
14.1. Principii de start /234
14.2. Structura lucrării de licenţă / 236

Capitolul 15 Susţinerea lucrării de licenţă şi a disertaţiei (Mona Vintila şi Delia Vlrga) /249
15.1. Relaţia profesor-studenti in contexiul pregătirii lucrarii de licenţă/disertaţie/ 249
15.2. Susţinerea lucrării de licenla /251
15.3. Elaborarea şi susţinerea disertaţiei / 253

Capitolul 16 Realizarea si prezentarea unei lucrări la o manifestare ştiinţifica (Mona Vintila) /255
16.1. Rezumate pentru un congres /255
16.2. Tipuri de prezentări  /261

Capitolul 17 Linii directoare pentru activitatea in grup (lldiko Erdei şi Coralia Sulea) /271
17.1. Activitatea grupului /272
17.2. Stadiile dezvoltării grupului / 273

Capitolul 18 Managementul activităţilor academice in grup (Rodica Pantelie şi Andreea Ionescu)/ 287
18.1. Introducere în problematica activităţii in grup /288
18.2. Principii de bază ale organizării activităţii in grup de catre profesor /291
18.3. Aspecte ale desfăşurării muncii in grup din punctul de vedere al studentului /296

Capitolul 19 Cum se pregăteşte şi desfăşoară un atelier (loana Duma şi Andreea lonescu) /313
19.1. Etape de lucru in pregătirea şi desfăşurarea unui atelier /314

Capitolul 20 Strategii de pregătire pentru obţinerea unei burse de studii in străinătate (AdinaDumitru) /335
20.1. Unde căutăm? /336
20.2. Documentarea/338
20.3. Pregătirea documentelor necesare/ 339
20.4. Criterii de selecţie ale candidaţilor / 343
20.5. Strategii prealabile de obţinere a informaţiilor/ 345

Capitolul 21 Managementul proiectelor (Corina llin) /347
21.1. Introducere / 348
21.2. Ce este un proiect? De ce avem nevoie de proiecte? /349
21.3. Elaborarea proiectelor /352
21.4. Lecţiile experienţei/ 356

Bibliografie /356

Anexa 1 : Standarde internaţionale de redactare şi citare/ 369
Anexa 2  : Standardele etice in cercetarea psihologică /375
Anexa 3 : Exemplu de citire critică a unui articol / 381
Anexa 4 : Cerere de finanţare pentru proiect de cercetare exploratorie / 397

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu