marți, 16 aprilie 2013

MASTERAT. PSIHOLOGIE JUDICIARA. VICTIMOLOGIE.CompendiuAutor :  Tudorel Badea Butoi,Alexandra Ioana Butoi,Alexandru Butoi            
Editura Solaris Print

An aparitie :2011
ISBN 978-606-92201-9-1 
Nr pagini :348
Format 170 x 240
Pret : 40 lei la librariaeminescu, 43,60 la 5carti, 47,60 lei la librarie.net 
Disponibilitate BCU
Descriere:
Prezentul curs masteral este la data actuala singurul in materia ,, psihologiei judiciare - victimologiei" cu posibilitatea valorificarii nuantate a cuprinsului problematicilor abordate pe terenul ,,probatiunii penale" si ,,stiintelor penale", intr-o ampla abordare interdisciplinara.
Elaborat intr-o conceptie academica si europeana moderna - vezi ideile pivot cu trimitere imediata la bibliografia de stricta specialitate, analiza de spete si exemplificari cu acoperire practica imediata, plaja larga a provocarilr din care masteranzii selectioneaza optiuni pentru opinii personale, argumentari pro si contra, recenzii de specialitate etc. Curs de master in materie valorifica experienta obiectiva in arhiva personala a autorului.
Prezentul curs de master se caracterizeaza prin accesibilitatea prelucrarilor moderne ,,on line" - sectiunile sale, ideile pivot, modulele, spetele exemplificarile documentate etc. putand fi transpuse cu usurinta in sistemele virtuale, link-uri si partajari - exemplificativ vezi sistemul ,,Platforma Black-Board" aflat in faza de aplicare la Univeristatea ,,Spiru Haret" unde autorul este profesor titular al specialitatii ,,Psihologie Judiciara"

Cuprins:


Obiectivele masteratului  17
Continut tematic: DESCRIPTORII  19


Psihologie judiciară 1
Sem. I - Modulul 1

Actul infracţional din perspectiva „exploratorie" (experienţa anglosaxonă în materia criminalilor în serie) - exemplificări pe cazuistică specifică infracţiunilor cu mobil sexual  27
A. Ideile pivot în materie 27
     Crima în serie - ideile pivot în materie 28
B. Teme de aprofundat - referate 28
C. Probleme de drept comparat  28

Asociaţia criminaliştilor din România - Investigaţia criminalistică a locului faptei - Profiling-ul criminal în investigaţiile criminalistice  31
1. Consideraţi introductive  31
     1.1. Privire asupra valorii probante  31
     1.2. Precizări de ordin terminologic 32
2. Metode ştiinţifice de elaborare a profilului infractorului  33
     2.1. Metoda FBI: Analiza locului infractiunii (Crime Scene Analysis)  33
          Metoda Canter: Investigative Psychology-IP (Psihologie investigativă) 34
          Metoda Turvey. Behavioural Evidence Analysis - BEA (Analiza probelor comportamentale) 35
3. Forme logice de raţionament în elaborarea profilului infractorului  36
     3.1. Profilul inductiv 36
     3.2. Profilul deductiv  36

Sinoptic operativ-explicativ în identificarea, capturarea şi probarea faptelor comise de psihopaţii sexuali - criminali în serie  39
1. Explicaţii etiologice de natură psihanalitică în motivaţia criminală la serial killer 39
2. Profil de personalitate şi mod de operare Ia serial killer-ul de tip organizat (de regulă psihopat sexual - crime comise cu premeditare) 40
3. Profil de personalitate şi mod de operare Ia serial killer-ul de tip dezorganizat ,de regulă psihotic (crime comise spontan, imprevizibile, cu atac surpriză) 41
4. Identificarea. Capturarea. Probaţiunea. (De unde poate proveni?!)  42
     Tipul organizat - indici orientativi 42
     Tipul dezorganizat - indici orientativi 43
     Identificarea şi probaţiunea 43

Acţiunea 7 T - analiză explicativă - metoda americană F.B.1 43

Sem I, Modulul II

Personalitatea infractorului - particularităţi psihologice - factori conjuncturali -situaţie declanşatorie - cuplul penal „victimă-agresor” - trecerea la act 55
A. Ideile pivot în materie 55
B. Ideile pivot - Cuplul penal victimă-agresor (identificarea si autoprotecţia victimală) 57
C. Idei pivot 58

Victima din perspectiva tratamentelor penale  59

Victimele infracţiunilor de drept comun. Scurt istoric. Actualitatea în materie 59
     Perioada ajuridică   59
     Infracţiuni contra persoanei  61
     Victima şi urmărirea penală  63

Perspectiva exploratorie asupra psihologiei victimei (victima sursă de informaţii - versiuni, ipoteze şi piste de lucru în direcţia identificării agresorilor) 66
Tratamentul psihologic al victimei în timpul urmăririi penale 67
Victima şi judecata 74
Tratamentul psihologic al victimei în timpul judecăţii  75
Victima ulterior judecăţii  78
Dezdăunarea victimelor 78
Tratamentul psihologic al victimei ulterior rezolvării judiciare a urmărilor victimizării 80
Exemplificări în materia aplicativ-pragmatică a victimologiei pe terenul răspunderii penale 83
     Victimele accidentelor de muncă 83
     Aprecieri victimologice 83
     Aspecte juridice - Noţiune   83
     Iniţierea măsurilor de prevenire a altor accidente 84
     Aprecieri victimologice cu privire la accidentele de muncă produse în domeniul petrochimic 85
     Aprecieri victimologice cu privire la accidentele de muncă din domeniul construcţiilor 87
Victimele accidentelor de circulaţie  87
     Aprecieri victimologice 87
     1 - accidentele datorate factorului uman 88
     2 - accidente datorate factorilor tehnici 88
     3 - accidente datorate factorilor rutieri  89
     Prevenirea accidentelor de circulaţie 89

Tipologia victimală. Comportamente definitorii, conotaţii specifice 91

     Sistematizări. Definiri tipologice. Categorii de victime 91

     Categorii de victime. Particularităţi specifice  96
     A. Victimizarea femeii  96
     B. Victimizarea copilului 102
          Acţiuni agresive 105
          Inacţiuni agresive 106
     C. Victimizarea persoanelor în vârstă 109
     D. Victimizarea străinilor 110

PSIHOLOGIE VICTIMALĂ

DEMERS CAUZAL-ETIOLOGIC PE TERENUL VICTIMIZĂRII
Cauze, efecte şi consecinţe (implicaţii psihologice ale actului agresional privind victima)

Secţiunea A

Efecte şi implicaţii psihologice ale actului agresional privind victima  115
Problematica "situaţiei conflictuale" în algoritmul victimă - agresor  120
Cauze individuale 122
Cauze sociale 124
Cauze de mediu 126
Cauze culturale  128

Secţiunea B

Efectele şi consecinţele psihologice ale victimizării  128
     Efecte individuale 134
     Efectele sociale 135

Secţiunea C

Consecinţe strict psihologice ale victimizării 137
Consecinţe individuale 137
     1. tulburări ale percepţiei 137
     2. tulburări de memorie 137
     3. tulburări de gândire 138
     4. tulburările afectivitătii 139
     5. tulburările de voinţă 139
     6. apariţia unor complexe 140
     7. apariţia frustrării 140
     8. tulburări de comportament. 141
     9. introspectarea exagerată şi repetată. 141
     10. hiperemotivitatea   141
     11. trăirea continuă a propriilor amintiri defavorabile 141
Consecinţe sociale 141

Sem I - Modulul III

Mărturia şi martorul sub exigenţele psihologiei judiciare, (algoritmul identificării, aprecierii, coroborării şi evaluării forţei probante în materie testimonială)  143
     A. Ideile pivot în materie 143
     B. Repere orientative ale magistratului asupra evaluării şi aprecierii forţei probante a mărturie 144

Psihologie judiciară 2
Sem. II - Modulul I

Analiza psihologică a interogatoriului judiciar (strategii psihotactice de interogare) 147
Exigenţe teoretice şi practice în materie 147
     1. De ce fascinaţia interogatoriului?! 147

Siguranţă şi nesiguranţă pe terenul interogatoriului  150
Sarcinile psihologului criminalist 150
Cunoaşterea celuilalt 150
     a. Potenţialul de permisivitate sub aspectul binomului simpatic-antipatic          151
     b. Disfuncţia nesiguranţei şi insecurizării 151
     c. Protecţia - conservarea imaginii proprii 151
     d. Gestionarea autorităţii 152

Duplicitate - simulare (minciună versus adevăr) 154
     Mecanisme defensive    155
     Proiecţia 156
     Semnele falsităţii  156
     Semne verbale 156
     Semne nonverbale 157
     Semne psihologice 157
     Falsitatea şi dereglările psihologice  158

Interviul investigativ - Strategii, tactici şi atitudini  158
Adaptarea psihologului criminalist abordării de tip interviu, în interogatoriu - investigaţia psihologică exploratorie a persoanei  158

Pregătirea pentru interviu 159
     1. Importanţa atitudinii pozitive 159
          A. Elementele atitudinii pozitive 159
          B. Efectele pozitive asupra atitudinii altor persoane 160
     2. Creând atitudinea pozitivă 160
          A. Toleranţa prejudecăţii 160
          B. Curiozitate - suspiciune  161
          C. încăpăţânare - judecată 162
          D. Detaşare – dezgust 163
          E. Flexibilitate – rigiditate 163
          F. Intuiţie - realitate 164
     3. Schimbări de atitudine şi comportament 165

Elemente de psihotactică - ghid orientativ de exigenţe standard în interogarea investigativă  165
Concepte tactice 167
     1. Ascultarea activă  167
          A. Cooperarea celui intervievat  168
          B. Concentrarea  168
          C. Detaşarea 169
          D. Răbdarea  169
     2. Ascultarea activă nonverbală  170
          A. Limbajul corpului  170
          B. Mişcarea şi poziţia corpului 170
          C. Gestica 171
          D. Expresiile feţei şi tonul vocii  171
          E. Tăcerea pozitivă 171
          F. Contactul vizual   172
     3. Stabilirea raportului 173
          A. Constituirea raportului 173
          B. Diminuarea raportului 174
     4. Concluzii 174

INTERIOGATORIUL JUDICIAR 174
Intre manipulare şi coerciţie  174
Surse de eroare în cadrul interogatoriului   178
Probe invalide şi vulnerabilitatea psihologică 179
Interogatorii inadmisibile 180
Subminarea încrederii publice   181
Mărturii obţinute prin coerciţie, generatoare de resentimente  181
Efectul bumerang 181
Tulburări de stress post-traumatic  182
De ce mărturisesc suspecţii?  182
Concluzii  182

TEHNICI INVASIVE, MANIPULARE - COERCIŢIE (SUGERAREA MĂRTURISIRII)  183
Tehnici „non-violente"  184
Tortura 184
Filiera ştiinţifică  185
FOIA 185

INTEROGATORIUL PSIHANALITIC   186
Interpretări psihanalitice  186
Noţiuni generale 186
Definirea interogatoriului psihanalitic 187
Caracteristici şi mecanisme ale interogatoriului psihanalitic 187
Perspectiva viitorului 188

INTERPRETĂRI PSIHANALITICE ŞI REPERE ORIENTATIVE ALE PSIHANALIZEI ÎN INTEROGATORIUL JUDICIAR  189
Sediul conflictului  189
     Lăsarea obiectelor 190
     Revenirea la locul faptei 190
Comentarii asupra interogatoriului judiciar de tip psihanalitic  190

PSIHANALIZA MEDICALA - psihanaliza criminală (similitudini şi deosebiri)  192
Lapsus-ul 194
Fenomenele de „UITARE"  195
Erorile de lectură şi de scris 196
Actele simptomatice 196
Asociaţiile de idei   197

Supra eul, supra ego - stratul cenzurii  198
     Eul, conştientul, stratul conştient  198

Interogatoriul psihanalitic pe terenul pragmatismului, mizei şi riscului, - psihanaliza judiciară (speţă exemplicativă)  199
     Scurt istoric  199
     A. Analiza şi interpretarea psihanalitică a conduitelor femeii bănuite  199
     B. Derularea interogatoriului de sorginte psihanalitică  201
     C. Interpretarea psihanalitică  202
     D. Exploatarea interpretării psihanalitice în planul probaţiunii judiciare 202
 A. Ideile pivot în materie 204
Comunicarea non-verbală: reguli tactice specifice raporturilor interpersonale de opozabilitate şi confruntare  205
Etape şi strategii de interogare (elemente tactice şi metodologice)   206
Coordonatele psihologice ale instituţiilor confruntării, prezentării pentru recunoaştere şi reconstituire ca activităţi ale urmăririi penale   206

Sem II - Modulul II

A. Psihologia judecăţii (psihologia contradictorialităţii din perspectiva aflării adevărului) 209
Ideile pivot în materie 209
Definiţia intimei convingeri 210
Problematica psihologică a deliberării şi opiniei separate  210
Apărarea - avocatul personalitate în templul justiţiei . 211
Personalitatea avocatului - profesionist şi strateg 211

Sem. II - Modulul III

Psihologia comportamentului simulat (matricea infracţională versus matricea morală, tehnica „lie detector" etc.) 213
Ideile pivot în materie  213
Indicatorii fiziologici 214
Ideile pivot în materie: tehnica investigaţiei „lie detector" 215

Poligraful în România   216
Ce este poligraful  216
Examinarea 217
Subiecţi pasibili de a fi supuşi testului poligraf 218
Subiecţi ce nu pot fi testaţi 218
Sarcinile anchetatorilor înainte de examinare  218
Procedura poligraf   219
Valoarea probantă a testării de tip poligraf din perspectiva psihologică  221
Concluzii  224

Sem. II - Modului IV

Psihologia detenţiei penitenciare  225
Ideile pivot în materie  225
Fenomene psihsociologice ale mediului privativ de libertate  226
Şocul depunerii (încarcerării) 226
Fenomenul de prizonizare şi deprizonizare 226
Ierarhia şi statutul   227
Agresivitate şi violenţă 228
Frustrarea 228
Problema frustrare-agresiune  229
Teritorialitatea  230
Stresul 231
Violenta colectivă 232
Panica 233
Automutilările. Refuzul de hrană. Tatuajele 234
Tulburări psihice  235
Suicidul  236
Homosexualitatea  237
Zvonul 238
Grup. Relaţii interumane   239
Comportamentele structurale ale grupurilor de deţinuţi 241

Sem II, - Modulul IV
se conservă în biblioteca virtuală - link

Potenţialul justiţiei restaurative în sistemul penitenciar  243
Conceptul de Justiţie Restaurativă 244
Paradigmele justiţiei 253
Justiţia retributivă  253
Justiţia Restaurativă  253
Justiţia Restaurativă în sistemul penitenciar 259

Sem. III - Modulul I

EROAREA JUDICIARĂ  265

Victimologie modernă şi victimizări de tip special. - disfuncţii de interpretare şi evaluare - victimele justiţiei  265
Ideile pivot în materie - „eroarea judiciară - mecanism psihologic" 265

Problematica erorii judiciare în drept. Problematica psihologică a intimei convingeri   269
Izvoare şi surse de eroare în demersul judiciar  277
Motivul probaţiunii ca sursă de eroare. Expertiza criminalistică (posibilităţi, limite, surse de eroare)  277
I. La nivelul organelor de cercetare (organe de poliţie şi organe ale parchetului)  277
     1. Erori produse ca urmare a ridicării necorespunzătoare a urmelor sau corpurilor delicte 278
     2. Erori produse prin neexaminarea probelor în aceleaşi condiţii 278
     3. Erori produse prin neexaminarea originalului 278
     4. Erori produse prin compararea urmei cu obiectul creator de urmă 279
     5. Erori produse ca urmare a nefolosirii tuturor mijloacelor şi metodelor de expertiză 279
     6. Erori produse în procesul constatării şi interpretării caracteristicilor identificatoare 279
     7. Erori produse din cauza aprecierii necorespunzătoare a detaliilor nesemnificative 279
     8. Erori de măsurare sau de calcul 279
     9. Erori de logică   280
     10. Erori produse prin aprecieri subiective 280
     11. Erori produse prin examinarea unui scris sau a unei voci în limbi străine 280
     12. Erori produse prin neefectuarea experimentelor  280
     13. Erori produse ca urmare a imperfecţiunii unor metode de expertiză criminalistică 280
II. La nivelul instanţelor judecătoreşti 281

Motivul cercetării judecătoreşti ca sursă de eroare.(Instanţa vis-â-vis de eroarea judiciara) 284

Sem III  - Modulul II

Victime, victimizari şi victimizatori pe terenul disfuncţionalităţilor psihice. Conduite disfuncţional dizarmonice psihic (suicid, agresivitate, responsabilitate, discernământ etc.)  287
Ideile pivot în materie  287
Conduite dizarmonice din perspectiva expertului psiholog şi a psihologiei judiciare 287
Problematica simulării-disimulării 287
     Simularea  287
     Disimularea  288
     Problematica psihologică a conduitelor autodistructive (actul suicidar) 289
     Problematica psihologică a conduitelor heteroagresive (conduite agresive) 291
     Modele explicative ale conduitei agresive 293
          a) Tulburările de perceptie 295
          b) Tulburări de memorie 296
          c) Tulburările de gândire 297
          d) Tulburările afectivităţii  298
          e) Tulburările de voinţă 299
Efectele produselor psihofarmacologiei în tratamentele psihopatologice 299
Expertiza medico-Iegală psihiatrică 299
Influenţa personalităţii asupra actului infracţional 300
Investigaţia psihologică 302
Posibilităţi, limite şi obiective ale investigaţiei psihologice pe terenul psihologiei judiciare 303
Instrumentar de psihodiagnoză - testul standardizat  305
     Metoda RORSCHACH 305
     Testul SZONDI  307
     Testul LUCHER . 309
     M.M.P.I. 310
     T.A.T.  312
     Testul ROSENZWEIG 313
Investigaţia psihologică în expertiza şi psihlogia judiciară  314
Consideraţii psihologice asupra problematicii discernământului   316
Aportul instrumental de investigaţie psihologica în expertiza psihiatrică 318
Examinări paraclinice în expertiza psihiatrică  318
Cercetări asupra potenţialului delicvent în incidenţa judiciară  320

Fotografii (link-uri) exemplificativ - demonstrative (suport aplicativ - pragmatic) în materia interdisciplinităţii masteratului de psihologie judiciară - victimologie 323

Bibliografie 347


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu