vineri, 26 aprilie 2013

METODA CONFIGURATIILOR


Titlu complet:  Psihologia ordinii. Psihologia cuantica. Metoda configuratiilor. Psihodiagnostic
Autor : Corneliu Sofronie, Roxana Zubcov                 
Editura Perfect 
An aparitie : 2008 
-
ISBN  978-973-7984-33-3
Nr pagini :  697
Format ?
La BCU UNITATEA CENTRALA : 159.9/S66.S4


Descriere:
Despre lucrare si psihologia ordinii, psihologia cuantica se gasesc informatii pe POPQ

Cuprins:


PREFAŢĂ Ia cartea “Psihologia Ordinii. Măsură pentru Diavol şi bunul Dumnezeu”, Editura Fiat Lux, 2003, Prof. Univ. dr. Mihai Golu 16
STUDIU INTRODUCTIV la cartea Psihologia Ordinii. Psihologia Cuantica - teorie, metodologie, teste, psihoterapie, Prof.univ.dr. MIHAI GOLU 22
PSIHOLOGIA CUANTICĂ - O PSIHOLOGIE A TENSIUNILOR ÎNALTE .Gânduri dinspre ştiinţele exacte, Academician Gleb Drăgan 27
APRECIERI ALE METODELOR POPQ 35

PARTEA I
PSIHOLOGIA CUANTICĂ, O PSIHOLOGIE A LIBERTĂŢII ESEURI ŞTIINŢIFICE

CAPITOLUL I. POLEMICI PENTRU MAI TÂRZIU  41
PRO DOMO Psihologia consonantistă - Psihologia cibernetică - Psihologia cuantică 42
Spre o paradigmă a complexităţii 47
Despre necesitatea unei metodologii complementare de măsurare şi evaluare a produsului psihologic 52
Psihologia ordinii. Psihologia cuantică (POPQ) şi David Bohm 76
Psihologia cuantică - o psihologie a libertăţii 87
De ce este universul psihic individual un univers cuantic ? 92
Despre personalitate 109
Despre personalitate. Generalitate şi specificitate  127
Despre personalitate. Sens (generalitate) - semnificaţie (specificitate), biologie 129
Dubla structură a datului iniţial 130

CAPITOLUL II. LUMEA CUANTICĂ. ECCE HOMO 135
Modelul cuantic. Natură şi societate  136
Tipuri de psihologie cuantică 137
Penrose şi arhetipul universal 139
Pisica lui Schrodinger 143
Primii oameni... cuantici 147
Totul se leagă de totul 150
O realitate de spaţii suprapuse 153
Lumea misterului acoperă marele adevăr 154
Conştient, preconştient, inconştient - suportul cuantic al individului 156
Subconştientul sau ordinea mică. Lumea sub-cuantică a individului 158
Preconştientul sau proiectul ordinii mari. Lumea cuantică a individului 159
Conştientul sau ordinea mare. Lumea clasică a individului 161

CAPITOLUL III. LUMEA CUANTICĂ. MĂSURĂ PENTRU MĂSURĂ 165
Probabilitate, posibilitate şi un strop de filozofie 166
Măsurarea 174
Test, retest, istorii posibile, O perspectivă cuantică 191
O definiţie a inteligenţei. Inteligenţa explicată în funcţie de varietatea stimulilor 196
Pe scurt despre teoriile morfologice 200
Curba cunoaşterii. De la plus la minus cunoaştere 207
Limitele lui unu într-un sistem deschis. Unu - sistem 207
Unu ideal. Omul perfect 208
Unu real. Omul imperfect 209
Raţionalitatea şi antiraţionalitatea în contextul codului genetic 211
Conştiinţă singulară, conştiinţă plurală 214
Unu social. Omul înţeles ca individ multiplu 215
Unu multiplu. Raţionalul iraţional şi iraţionalul raţional 222
Cunoaşterea paradisiacă. Raţionalitatea relativă 225
Iraţionalitatea predominant pozitivă 230
Căderea în dualitate 231
Cunoaşterea pământeană. Iraţionalitatea predominant negativă 232
Cunoaşterea luciferică. Antiraţionalitatea relativă 234
Concluzii privind curba cunoaşterii 236
Curba cunoaşterii - reprezentare grafică 238
Logica lui Boole şi Psihologia ordinii 239
Logica dinamică a contradictoriului şi psihologia ordinii. Psihologia cuantică 246
Revoluţie în genetică 252

CAPITOLUL IV. HOMO CIBERNETICUS 255
Legătura intimă dintre sistem şi subsistemele sale, expresie a holomovementului 256
Principiul lui Odobleja şi lumea cuantică 257
Principiul cibernetic modern şi lumea subcuantică 259
Metainformaţie şi cercuri concentrice. Un principiu cuantic.Trecerea graduală de la o realitate la alta 259
Realitatea graduală a notelor 260
Posibilitate şi probabilitate. Descrierea gradualităţii 262
Mişcările de ordinul I, mişcările de ordinul al II-lea (1). înţelegere, măsurare şi interpretare în spirit cuantic 266
Individul - centrul lumii cuantice 266
Spre o cibernetică cuantică. Cuantica posibilului şi cuantica probabilului 269
Idei despre calculatorul cuantic şi despre măsurarea în psihologie 272
Creierul - un supercalculator algoritmic 275
Organizarea prin haos 277
Organizarea (autoorganizarea) prin haos şi comportamentul uman 280

PARTEA A II-A METODA CONFIGURAŢIILOR

CAPITOLUL I. EXPERIMENTUL CELOR ŞASE PUNCTE ŞI PRIMA PREMISĂ A EXPERIMENTULUI: CONCEPTUL DE ATAŞAMENT 283
Model general de familiarizare cu psihodiagnosticul MC 284
Model de aviz psihologic (I) elaborat pe baza testării cu metoda configuraţiilor (proiecţii) 288
Model de aviz psihologic (II) elaborat pe baza testării cu metoda configuraţiilor (proiecţii) 289
Metoda configuraţiilor - o metodă structural-fenomenologică de măsurare a comportamentului uman în spiritul psihologiei cuantice 291
Preambul 296
Premisele experimentului 298
Stimulul ca telefinalitate 300
O paralelă cu rezultatele unor cercetări obţinute la NIMH 300
Înţelegerea configuraţiilor ca pattern-uri ale gândului 302
Teoria Santiago a cogniţiei 305
MC şi teoria constructală. Psihologul ca inginer al sufletului 306

CAPITOLUL II. ÎN CE A CONSTAT EXPERIMENTUL? GHID PENTRU APLICAREA METODEI CONFIGURAŢIILOR 311
În ce a constat experimentul?   312

CAPITOLUL III. METODA PSIHOGRAFICĂ. REGULILE DE UNIRE A PUNCTELOR. ELEMENTE NECESARE PENTRU INTERPRETAREA PROIECŢIILOR REALIZATE DE SUBIECT 321
Metoda psihografică 322
Reguli de unire a punctelor 323
Interpretarea configuraţiilor rezultate din unirea punctelor 334

CAPITOLUL IV. REGULILE GENERALE ALE DREPTUNGHIULUI ÎNŢELES CA SPAŢIU VIRTUAL 337
Reguli generale ale dreptunghiului 338
Relaţia dintre eu şi lume 342
Punctele catastrofice 343
Reguli particulare ale dreptunghiului. Matricea zonelor de latenţă 346
Caracterizarea zonelor de latenţă 347

CAPITOLUL V. A DOUA PREMISĂ: PARADIGMA CENTRAUTĂŢU. CARACTERISTICILE CONFIGURAŢIILOR REZULTATE DIN EXPERIMENT 353
Paradigma centralităţii 354
Caracteristicile configuraţiilor 354
Modele de tip marginal 365
Alte aspecte rezultate din experiment 375
Sens şi semnificaţii. Interpretarea configuraţiilor 376
Trăsăturile definitorii ale configuraţiilor în acţiunea de procesare a informaţiilor şi erorile posibile 408
Categorii de erori. Predispoziţia configuraţiilor spre o anumită categorie de eroare posibilă (relevată de modelele iraţionale cu forme bune) 410
Tipuri de erori. Predispoziţia configuraţiilor spre un anumit tip de eroare posibilă (relevată de modelele cu forme bune) 410
Reguli (recomandări) privind interfaţa om-maşină tolerante la diferite categorii de erori, în funcţie de tipul de configuraţie (după Rasmusen) 411
Comportamentul tipurilor de personalitate în situaţii concrete 412

CAPITOLUL VI. MODELUL MORAL AL COMPORTAMENTULUI UMAN DE LA PLUS LA MINUS CUNOAŞTERE (CUNOAŞTEREA PRIN SEMN). ELEMENTE NECESARE PENTRU INTERPRETAREA RĂSPUNSURILOR PE BAZA CURBEI CUNOAŞTERII 423
Modelul moral al comportamentului uman 424
Modelele plus cunoaşterii 425
Modelul cunoaşterii incerte 428
Modelele minus cunoaşterii 429

CAPITOLUL VII. CONFIGURAŢIILE ÎNŢELESE ŞI INTERPRETATE CA METAPROGRAME. MODUL DE PROCESARE A INFORMAŢIEI DE CĂTRE CREIERUL-CONŞT11NŢĂ. TREI ORDINOGRAME 435
Modul de procesare a informaţiei de către creierul conştiinţă reflectat în ordinograme 436
Metaprograme 447
Configuraţii aferente celor 16 metaprograme 472
Despre abilitatea psihologului de a descoperi nuanţe subtile în configuraţii 476

CAPITOLUL VIII. A TREIA PREMISĂ A EXPERIMENTULUI. TENSIUNEA STRUCTURAL FENOMENOLOGICĂ COGNITIVĂ ŞI CEA EMOŢIONALĂ 477
A treia premisă: Configuraţia pune în evidenţă tensiunea structural- fenomenologicului 478
Evoluţia stărilor de tensiune cognitivă şi emoţională în funcţie de gradul de organizare a informaţiei (caracteristici de structură) 484
Reflecţii despre lumea MC 487

CAPITOLUL IX. APLICAŢII 489
Aplicarea MC în spirit cuantic în scopul elaborării diagnozei-prognozei 490
Modelul cognitiv de tip cuantic 490
Model cognitiv stimul—>optiune—>răspuns 498
Faza de opţiune şi fereastra Johari 501
Fazele opţiunii (nu sunt incluse şi fazele de pre-opţiune) 502
Aplicarea MC 504
        A. Schema de aplicare 504
        B. Instructaj 504
        C. Interpretarea 506
        D. Exemplu 507
        E. Interpretarea exemplului 508
Principiul înlănţuirii 511
Aplicaţii pe baza teoriei inteligenţelor multiple 521
Indicator general privind anumite predispoziţii rezultate în urma analizei întregului 528
Model de analiză a unei configuraţii în funcţie de un stimul concret (energetismul subiectului în ziua de luni) 529
O variantă de aplicare a MC pentru domeniul organizaţional 531
Model de aviz apt/inapt (I) 541
Model de aviz psihologic (II) elaborat pe baza testării cu metoda configuraţiilor (proiecţii) 543
Exemplu de fişă psihoprofesională pe baza unei analize test-retest 545
Aplicaţii ale metodei configuraţiilor în psihoterapie 553
Metoda arhetipurilor 553

CAPITOLUL X. GHID PENTRU INTERPRETARE ADAPTAT LA REALITATEA ŞCOLARĂ 579
Ghid pentru interpretare adaptat la realitatea şcolară 580
Despre caracteristicile modelelor 581
        Studiu de caz 1 586
        Studiu de caz 2 589
        Studiu de caz 3 594

CAPITOLUL XI. SINTEZE 597
Caracteristici generale ale configuraţiilor (caracteristici de formă şi poziţie) 598
Caracteristici cu specific organizaţional (modul de achiziţie a caracteristicilor sarcinii de muncă pentru o situaţie obişnuită) 609
Tipurile de personalitate în funcţie de verbele care le animă acţiunea şi tipul de motivaţie care le caracterizează 636
Caracteristicile energetismului conţinut în forme 639
Matricea zonelor de latenţă ale dreptunghiului 641
Relaţia dintre eu şi lume 641
Punctele catastrofice specifice zonelor 641
Caracterizarea zonelor dreptunghiului. Tipuri de latenţe 642
Caracterizările celor 8 tipuri pentru mediul familial şi cel organizaţional 646
Semnificaţii particulare referitoare la comportamentul în situaţii critice 661
Caracteristici pentru definirea comportamentului în situaţii majoritare, uneori, rar 669
Modul de evoluţie a individului de la androginul paradisiac la androginul pământean 676

Bibliografie  679

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu