duminică, 21 aprilie 2013

MOTIVAREA PENTRU CARIERA DIDACTICAAutor :   Ion-Ovidiu Pânisoara, Georgeta Pânisoara               

An aparitie :2010

ISBN  978-973-737-792-0
Nr pagini :169
Disponibilitate BCU
Download pdf   
Descrierea editurii:
Autorii, amândoi doctori în psihologie și profesori de specialitate la Universitatea București, anunță că prezentul studiu face parte din proiectul „Motivarea pentru carieră didactică – Centru universitar de Orientare Profesională pentru Cariera Didcatică și de Management al Carierei Didactice”. Volumul, redactat în limbile română și engleză, oferă celor interesați, pe lângă noțiunile teoretice privind motivația pentru carieră și tipurile de motivații, un ghid practic cu justificări și argumentații pentru cariera didactică.
Cuprins:
Despre autori  /9

Partea I               
Studiu privind motivarea pentru cariera didactică / 13

Partea a II-a
Ghid practic privind motivarea pentru cariera didactică /45

Bibliografie  /85


About the Authors  /91


First Part             
Study About Motivation for Didactical Career  /95

Second Part       
Practicai Guide About Motivation for Didactical Career /127

Bibliography  /167
 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu