joi, 25 aprilie 2013

PERCEPTIA PERSOANELOR CU DEFICIENTE DE VEDEREAutor :  Filip Guttman               
Editura Lumen
An aparitie : 2000
ISBN  ?
Nr pagini : 107
Format 130 x 200
Pret :12,24 lei la elefant

Download pdf


 
Descrierea editurii:

Aceasta lucrare a urmarit identificarea perceptiei pe care o au persoanele cu deficiente de vedere asupra accesibilitatii fizice si informationale precum si asupra integrarii sociale a acestora, prin comparatie   cu   perceptia   persoanelor   fara   dizabilitati   asupra acelorasi aspecte. Prin   identificarea   problemelor   pe   care   o   persoana   cu deficiente de vedere le intampina in ariile mai sus mentionate, se doreste diminuarea sau chiar eliminarea lor prin rolul important pe care il joaca asistenta sociala in interventia asupra acestora. Asistenta sociala a persoanelor cu dizabilitati trebuie sa tina cont  de  aceste  aspecte  desprinse  in  urma  cercetarii,  deoarece, numai in felul acesta se vor putea atinge dezideratele unei asistari calitative,   precum   si   cresterea   calitatii   vietii   persoanelor   cu deficiente   de   vedere   si   nu   numai. Considerand   rezultatele cercetarii   se   poate   afirma   ca,   in   accesul   la   mediul   fizic   si informational trebuiesc facute restructurari majore, loc in care un rol  important  il  joaca  asistentul  social.  Insuficienta  materialelor accesibilizate   in   mediul   universitar,   insuficienta   accesibilizarii infrastructurii  stradale  si  a  mijloacelor  de  transport  etc.  Sunt probleme   ce  pot   fi  rezolvate   prin  colaborarea  unor   echipe, realizarea de programe si proiecte la nivel national. In  urma  problemelor  ridicate  de  rezultatele  cercetarii,  am dorit   realizarea   unei   interventii   pe   grupul   “persoanelor   fara dizabilitati”.  Aceasta  interventie  am  considerat  ca  fiind  necesara din doua motive: - deoarece   rezultatele   cercetarii   au   evidentiat   faptul   ca acestia nu cunosc tehnologiile de acces, modalitatile de scriere si citire “Braille”, precum si diferitele aspecte ce tin de problemele pe care o persoana cu deficiente de vedere le intampina in societate; - al doilea motiv pe care il consider important este dat de natura profesiei in care acestia vor activa. Activitatile realizate in cadrul interventiei sunt de informare si  generare  de  solutii  la  anumite  probleme,  activitati  realizate  in urma  identificarii  nevoilor  si  problemelor  acestui  grup.  Finalul interventiei  a  adus  cu  sine  rezultatele  scontate,  reusind  sa  ofer informatii intr-un mod placut, unidirectional si chiar si bidirectional prin utilizarea metodei brain storming-ului. In   final   pot   sa   afirm   ca,   cercetarea   cat   si   realizarea interventiei,   mi-au   dat   oportunitatea   sa   acumulez   anumite cunostinte, cat si sa ofer informatii despre persoana cu dizabilitati si asupra functionalitatii acesteia in sistemul social.

Cuprins:

Introducere 9
 1. Individul şi dizabilitatea 11
1.1. Problematică handicapului şi lanţul cauzal 11
1.2. Deficienţe de vedere 16
1.3. Percepţia socială a persoanei cu dizabilitate 20
1.4. Integrarea socială a persoanelor cu dizabilităţi 22
1.5. Retrospectivă asupra politicilor sociale ale persoanelor cu dizabilităţi 26

2. Percepţii comparate în accesibilitatea şi integrarea socială 33
2.1. Premisele şi argumentarea cercetării 33
2.2. Scopul şi obiectivele cercetării 35
2.3. Expunerea metodologiei cercetării 36
2.4. Rezultate şi discuţii 40
        2.4.1. Accesibilitatea fizică 40
        2.4.2. Accesul la informaţii 45
        2.4.3. Integrarea socială 52
        2.4.3. Stigmatizare şi funcţionalitate socială 58
2.5. Concluziile cercetării 62

3. Informare pentru dezvoltare personală şi profesională 69
3.1. Problemele şi nevoile identificate 69
3.2. Formularea diagnosticului social 71
3.3. Scop, obiective şi rezultate scontate 72
3.4. Metode folosite în intervenţia de grup 74
3.5. Descrierea activităţilor de grup 75
        3.5.1. Familiarizarea şi informarea cu metodele de scriere braille 75
        3.5.2. Tehnologiile de acces informaţional  77
        3.5.3. Probleme în accesibilitatea fizică şi informaţională 79
        3.5.4. Integrare socială şi profesională 80
        3.5.5. Formularea şi oferirea de soluţii la problemele întâmpinate de către o persoană cu deficienţe de vedere 82
3.6. Evaluarea finală a grupului 84
3.7. Sinteza asupra intervenţiei 86

4. Consideraţii finale 87

Bibliografie 89
Anexă 95Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu