marți, 16 aprilie 2013

PSIHOLOGIE SOCIALA SI SOCIOPSIHOLOGIE. Teme recurente si noi viziuniAutor : Petru Ilut                
Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM.Sociologie. antropologie
An aparitie :2009
ISBN 978-973-46-1486-8
Nr pagini :632
Format 160x235
Pret : 29,95 lei la Editura, 45,01 lei la elefant (45,01 lei ebook-ul), 42,50 lei la librarie.net
Disponibilitate BCUDescrierea editurii:
Lucrarea reprezinta o sinteza a achizitiilor din cimpul psihologiei sociale, in special americane, ce constituie un reper atit prin rezultatele empirice, cit si prin deschiderile teoretice. Pe linga temele clasice tratate prin prisma noilor descoperiri, sint abordate subiecte din sociopsihologie. Autorul argumenteaza specificitatea acestui domeniu, aratind ca, asa cum psihologia sociala reprezinta interfata dintre psihologie si sociologie, sociopsihologia este interfata dintre psihologia sociala si sociologie. Miza fundamentala a sociopsihologiei este descifrarea complexului determinism reciproc dintre micro-, mezo- si macrosocial intr-o perspectiva evolutiva. Astfel, volumul prezinta teme si teorii ce figureaza si in texte de sociologie, cum ar fi schimbul social, teoria alegerii rationale etc., si are un dublu caracter, de manual si tratat, adresindu-se studentilor, cadrelor didactice si cercetatorilor, dar si tuturor persoanelor interesate de relatiile interumane si intergrupale.

Petru Ilut este profesor la Catedra de Sociologie a Universitatii „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, licentiat in filosofie, doctor in psihologie (sociala), cu stagii de specializare in SUA si, de mai scurta durata, in Franta, Germania si Suedia, implicat in prezent in mai multe programe de cercetare, masterat si doctorat, unele internationale. A mai publicat: Psihologie sociala (coautor), Editura Exe, Cluj-Napoca, 1994; Familia. Cunoastere si asistenta, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 1995; Structurile axiologice din perspectiva psihosociala, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1995; Sociologie (coordonator), Editura Mesagerul, Cluj-Napoca, 1996; Ancheta sociologica si sondajul de opinie (coautor), Editura Polirom, Iasi, 1997; Abordarea calitativa a socioumanului, Editura Polirom, Iasi, 1998; Iluzia localismului si localizarea iluziei, Editura Polirom, Iasi, 2000; Sinele si cunoasterea lui. Teme actuale de psihosociologie, Editura Polirom, Iasi, 2001; Enciclopedie de psihosociologie (coordonator), Editura Economica, Bucuresti, 2003; Valori, atitudini si comportamente sociale. Teme actuale de psihosociologie, Editura Polirom, Iasi, 2004; Sociopsihologia si antropologia familiei, Editura Polirom, Iasi, 2005; Dimensiuni ale familiei actuale din Romania (coordonator), Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2007; Stari si fenomene ale spatiului domestic in Romania (coordonator), Editura Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2008.
Cuprins:


Cuvânt înainte 13

Capitolul 1. Asumpţii şi opţiuni epistemologice 17

Capitolul 2. Psihologia socială - un domeniu deschis şi dinamic 35
2.1. Obiectul şi problematica psihologiei sociale 35
2.2. Depăşirea dualităţii în psihologia socială între aspiraţie şi realitate. Psihosociologia şi  sociopsihologia  45
2.3. Repere istorice şi tendinţe actuale 52

Capitolul 3. Coordonate teoretice şi metodologice 59
3.1. Aserţiuni fundamentale ale teoriilor clasice generale 59
3.2. Dezvoltări contemporane şi noi viziuni  71
3.3. Strategii metodologice 91
      3.3.1. Probleme taxonomice; complementaritatea calitativ-cantitativ 92
      3.3.2. Conţinutul şi calitatea anchetelor sociopsihologice 96
      3.3.3. Observaţia structurată şi cea participativă 100

Capitolul 4. Aplicarea teoriilor, conceptelor şi rezultatelor psihologiei sociale şi sociopsihologiei 111
4.1. Areale clasice ale aplicabilităţii: muncă, sănătate, domeniul juridic 111
4.2. Psihologie socială şi mediu înconjurător. Exemple aplicative (Laura Nistor)  124
      4.2.1. Atitudine şi/sau preocupare faţă de mediul înconjurător?  125
      4.2.2. Instrumente de cercetare 130
      4.2.3. Relaţia dintre atitudini şi comportamente faţă de mediul înconjurător 131
      4.2.4. Transnaţionalitatea studiilor de environmental concern şi imperativul transdisciplinarităţii 136

Capitolul 5. Cogniţia socială. Individual şi grupai în cunoaşterea cotidiană 139
5.1. Structuri mentale  140
      5.1.1. Statutul ontic 140
      5.1.2. Schemele mentale şi tipurile lor 143
            5.1.2.1. Stereotipurile şi modul lor de operare în relaţiile sociale  147
            5.1.2.2. Tipuri de scheme în funcţie de obiectul lor 156
      5.1.3. Funcţionarea schemelor 158
5.2. Mecanisme şi strategii cognitive individuale 162
      5.2.1. Procesualitatea cunoaşterii sociale; inferenţe şi euristici  162
      5.2.2. Procese şi erori atribuţionale. Schimbări de viziune  172
      5.2.3. Afectivitate, cogniţie, comportament 182
5.3. Configuraţii şi procese mentale grupale 186
      5.3.1. Natura socială a reprezentărilor 188
      5.3.2. Procesualitateareprezentărilor: tensiunea şi consonanţa familiar-nefamiliar 191
      5.3.3. Structurile mentale macrogrupale 197
5.4. Observaţii finale şi posibile deschideri. 206

Capitolul 6. Iluziile ca fenomen psihosocial. Iluzia localismului 213
6.1. Definiţii şi sensuri213
6.2. Tipuri de iluzii 215
      6.2.1. Taxonomie generală 215
      6.2.2. Iluziile de percepţie fizică 217
      6.2.3. Iluziile psihosociale 220
6.3. Rolul iluziilor în procesele psihosociale 226
6.4. Iluzia localismului şi localizarea iluziei  229

Capitolul 7. Prietenie, dragoste, căsătorie 235
7.1. Factori ai atractivităţii interpersonale 235
      7.1.1. Nevoia de afiliere  236
      7.1.2. Efectul familiarităţii  239
      7.1.3. Aparenţa personală 240
      7.1.4. Similaritatea şi reciprocitatea 244
      7.1.5. Proximitatea spaţială 248
7.2. Prietenia şi dragostea  250
      7.2.1. Prietenia şi singurătatea 251
      7.2.2. Dragostea (romantică) - diferenţe faţă de prietenie şi simpatie 254
      7.2.3. Dragostea pasională şi alte tipuri de dragoste 257
      7.2.4. Sexualitatea premaritală 262
7.3. Dragostea şi căsătoria 265
      7.3.1. Alegerea partenerului conjugal 266
      7.3.2. Satisfacţie şi insatisfacţie în viaţa cuplului marital 274
      7.3.3. Disrupţia maritală: cauze şi consecinţe  277
7.4. Trăinicia şi fragilitatea dragostei: confruntarea cu dezamăgirea 286
7.5. Noi direcţii de cercetare în problematica relaţiilor de apropiere (intime) 292

Capitolul 8. Clarificări în problematica gender (gen social): construcţie socială întemeiată ontic 297
8.1. Sex şi gender (gen) 297
8.2. Relaţia dintre stereotipuri, diferenţe şi inegalităţi: circularitate cauzală, şi nu univocitate mecanică 298
8.3. Explicaţii ale diferenţelor de gen social 306
8.4. Concluzii şi deschideri  310

Capitolul 9. Şinele şi ipostazele sale 315
9.1. Şinele şi identitatea multiplă 315
9.2. Concepţia despre sine 320
      9.2.1. Conceptul de sine 321
      9.2.2. Stima de sine: concept-cheie, dar nu panaceu universal uman 323
      9.2.3. Scara individuală de valori, autoportretul şi şinele ideal  329
9.3. Formarea şi schimbarea sinelui 334
      9.3.1. Teorii stadiale: S. Freud, E. Erikson, ontogeneza moralei (J. Piaget, L. Kohlberg) 334
      9.3.2. Interacţiuni şi comparaţii sociale 341
      9.3.3. Şinele în contextul schimbărilor macrosociale şi globalitare 345
9.4. Funcţionarea şi eficacitatea sinelui 353
      9.4.1. Reglarea şi monitorizarea de sine 353
      9.4.2. Prezentarea sinelui în viaţa socială - managementul impresiilor 355
      9.4.3. Motivaţia şi performanţele sinelui  360
            9.4.3.1. Eficacitatea de sine ca vector cognitiv-motivaţional în realizarea performanţelor. Şinele       posibil şi autodezvoltarea  360
            9.4.3.2. Motivaţia comparaţiei sociale a sinelui  363
9.5. Diversitatea culturală şi socială a sinelui 367
      9.5.1. Personalitatea şi cultura. Şinele independent şi şinele interdependent  367
      9.5.2. Identitatea etnică  373
      9.5.3. Identificarea de tip gender (cu rolurile de sex) 377
      9.5.4. Condiţia mentalitar-identitară a studenţilor  380
            9.5.4.1. Particularităţi cognitiv-axiologice ale studenţilor 380
            9.5.4.2. Tipuri de identificare şi şinele mutabil relevat prin testul W-A-Y („Cine eşti dumneata? ”)  383

Capitolul 10. Cunoaşterea de sine şi cunoaşterea celorlalţi. Percepţia socială  387
10.1. Cunoaşterea de sine 387
10.2. Cunoaşterea celorlalţi (percepţia socială)  390
      10.2.1. Rolul nonverbalului în formarea impresiilor 390
      10.2.2. Minciuna şi detectarea ei  396
      10.2.3. Integrarea impresiilor despre celălalt: formarea imaginii globale  399
10.3. Cunoaşterea sistematică (ştiinţifică) a sinelui. Avantaje şi limite 404

Capitolul 11. Modele şi mecanisme ale relaţiei valori-atitudini-comportament  409
11.1. Valorile şi dinamica lor 409
      11.1.1. Conceptul de valoare şi noţiunile conexe  409
      11.1.2. Natura şi geneza valorilor 412
      11.1.3. Fundalul sociocultural al interiorizării valorilor 417
      11.1.4. Rolul şi funcţiile structurilor axiologice în configuraţia personalităţii  424
      11.1.5. Dinamica valorilor sociale 425
11.2. Atitudine şi comportament 430
      11.2.1. Definiţii, proprietăţi, relaţii 430
            11.2.1.1. Probleme teoretico-metodologice ale ambivalenţei şi ambiguităţii (în colaborare cu Laura Nistor) 432
            11.2.1.2. Relaţia dintre atitudine şi sistemul de credinţe (beliefs) asociat acesteia 437
      11.2.2. Funcţiile 439
      11.2.3. Formarea atitudinilor 441
      11.2.4. Schimbarea atitudinală 444
            11.2.4.1. Persuasiunea şi efectele ei 444
            11.2.4.2. Schimbări atitudinale spontane. Disonanţe şi restructurări cognitive 451
      11.2.5. Structura şi procesualitatea relaţiilor valori-atitudini-comportament  456
            11.2.5.1. Convergenţa atitudine-comportament 456
            11.2.5.2. Divergenţa atitudine-comportament 457
            11.2.5.3. Modelarea relaţiei atitudine-comportament 461

Capitolul 12. Performanţe şi decizii în grupuri 469
12.1. Tipuri de grupuri 470
12.2. Parametri şi funcţii 473
12.3. Performanţa de grup  476
      12.3.1.Principalele tipuri de acţiuni şi sarcini 476
      12.3.2.Strategii de comparare a performanţelor de grup cu cele individuale 478
      12.3.3.Teorii despre facilitatea şi lenevirea socială (social loafing) 480
12.4. Structuri (reţele) şi procese grupale 484
      12.4.1.Comunicarea în grup 484
            12.4.1.1. Caracteristicile comunicării  484
            12.4.1.2. Principalele tipuri de comunicare 486
      12.4.2. Structuri şi reţele comunicaţionale grupale 489
12.5. Structuri şi relaţii socioafective : sociometria 491
      12.5.1.Relaţii de afiliere infrastructurale: prietenia şi dragostea 491
      12.5.2.Relaţii preferenţiale în grupurile mici şi mijlocii: sociometria 492
12.6. Cooperare şi competiţie  495
12.7. Percepţia echităţii în grupuri  502
12.8. Luarea deciziilor 504
12.9. Liderii şi conducerea 507
      12.9.1.Fenomenul conducerii. Tipuri de lideri şi stiluri de conducere 507
      12.9.2.Cine devine şi cum se menţine lider? 511
12.10. Analiza contextual-ecologică a grupurilor 514

Capitolul 13. Dimensiuni sociopsihologice aie comportuhii colectiv 519
13.1. Identităţi şi raportări intergrupale 519
      13.1.1. Problematica ingrbup/outgroup 519
      13.1.2.Relaţiile intergrupale  522
      13.1.3.Procese de adaptare în raporturile minoritate/majoritate  526
13.2. Opinia publică 530
      13.2.1.Definirea opiniei publice  530
      13.2.2.Opinia publică şi democraţia pluralistă 534
13.3. Utilizarea sondajelor de opinie 537
      13.3.1.Funcţiile sondajelor 537
      13.3.2.Inserţia rezultatelor sondajelor în viaţa publică 538
13.4. Dinamica opiniei publice 542
13.5. Comportamente colective şi mişcări sociale 548

Capitolul 14. Sociopsihologia capitalului social şi a emoţiilor 553
14.1. Capital social: tipuri, componente, caracteristici 553
14.2. încrederea şi caracteristicile ei 557
14.3. Locul şi rolul informaţiei în funcţionarea încrederii 566
14.4. Semnificaţia sociopsihologică a emoţiilor 568
      14.4.1. Precizări terminologice  569
      14.4.2. Fundalul emoţional-afectiv 570
      14.4.3.Relaţii şi mecanisme specifice 576
            14.4.3.1. Raportul cultură/emoţii 576
            14.4.3.2. Alte relaţii 580
            14.4.3.3. Emoţiile şi încrederea 584
      14.4.4. Capitalul social şi mobilizarea capitalului emoţional  586
14.5. Recurenţe metodologice 588

Social psychology and sociopsychology. Recurrent trends and new visions. Summary  595
Bibliografie  597

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu