marți, 16 aprilie 2013

PSIHOLOGIE UMANA SI PARADOXURI ALE EXISTENTEIAutor :  Tiberiu Rudica               
Editura Polirom
Colectia PSIHOLOGIE APLICATA
An aparitie :2006

ISBN 973-46-0149-0
Nr pagini :288
Format 160x235
Pret : 24,90 lei la Editura,24,90 lei la bookiseala
Disponibilitate BCUDescrierea editurii:
Imbinind observatia exterioara cu introspectia, autorul raspunde numeroaselor paradoxuri cu care omul de astazi – realist si, totodata, animat de iluzii – se confrunta pe drumul anevoios al spiritualizarii continue a vietii lui psihice, oferind in acelasi timp noi valori si modele spirituale.

Tiberiu Rudica este profesor doctor la Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei a Universitatii „Petre Andrei” din Iasi. De acelasi autor, la Editura Polirom au aparut: Aspecte psihologice in mituri, legende si credinte populare (in colab. cu Daniela Costea, 2003), Psihologia omului in proverbe (in colab. cu Daniela Costea, 2004), Psihologie umana si paradoxuri ale existentei (2006), Psihologia frustratiei (ed. a II‑a revazuta si adaugita, 2006), Aforismele din perspectiva psihologica (2008), Din psihologia contrariilor si a paradoxurilor (2009).
Cuprins:


Argument 11

Partea întîi
Reflecţii privind diferite aspecte ale psihologiei umane  13

Ce este un fapt psihic? Complexitatea realităţii psihice  15
Frumosul şi urîtul. Virtutea şi păcatul 21
Logică, coerenţă, realism - ilogism, nerealism 23
Conduita duplicitară (simularea şi disimularea)26
Comportamentul în situaţii-limită: suicidul, riscul mortal, sadismul 29
Metamorfoze ale eului. Dinamica vieţii afective 30
Binele şi răul. Bunătatea – răutatea 33
Autoiluzionarea sau maladiile autoestimării 39
Arta de a trăi 42
Libertatea - o problemă psihologică ? 47
Rîsul, comicul 49
Puterea imitaţiei 50
Psihologie feminină - psihologie masculină 51
Funcţia şi nivelurile conştiinţei - instinctul şi laboratoarele subconştientului 52
Imitaţia, flerul, spiritul de observaţie 57
Sensul vieţii. Nevoia de ideal 58
Disponibilităţi parapsihologice 59
Frumuseţea adevărului şi sentimentul acut al dreptăţii 60
Suferinţa - factor de reînnoire psihospirituală 61
Implicarea în opinie - condiţie a realizării comunicării 64
Psihologie umană - psihologie animală 65
Imaginea de sine - percepţia celuilalt  68
Moartea - condiţie a transfigurării sufletului ? 70
Conduita demnităţii sau a bunului-simţ - obrăznicia, aroganţa, insolenţa 71
Comportamentul antisocial: ostilitatea, agresiunea, crima 76
Pasiunea ca absolutizare a sentimentului şi a preocupărilor 77
Sugestie, autosugestie 80
Sentimentul şi credinţa religioasă 81
Inteligenţă – prostie 88
Implicarea socială - condiţie a împlinirii personalităţii 89
Iluzii, resentimente,, prejudecăţi - simţul realităţii 90
Vîrstele omului şi înţelepciunea 93
Competenţa morală a conştiinţei, a eului spiritual 97
Există tipare psihologice? 103
Stilul persoanei; stilul personalităţii; specific psihologic naţional 104
Alienarea condiţiei umane; depresia, anxietatea - aspecte ale depersonalizării 108
Egocentrismul psihologic - capacitatea empatică 110
Dimensiunea culturală a persoanei  117
Responsabilitate - iresponsabilitate comportamentală 118
Valoarea artei, a esteticului, în viaţa omului. Sensibilitatea artistică  120
Remuşcarea şi căinţa („lacrimi” ale eului moral) 126
Prudenţă, anticipare, simţul măsurii - grabă, precipitare, excese 128
Persoana şi universul valorilor 130
Iubirea - domeniul „logicii afective” 135
Egoismul - altruismul atitudinal 146
Actualitatea psihoterapiei 148
Memoria, devenirea, timpul  152
Sentimentul sau umanizarea gîndirii, a existenţei  160
Virtuţi ale iertării 169
Ce înseamnă a fi om? Atribute .psihologice ale fiinţei umane 169
Autenticitatea emoţiei  170
Inechitatea/nedreptatea 172
Fericirea, împlinirea sufletească - nefericirea 173
Sens şi semnificaţie. Farmecul lumii înţelesurilor  175
Conformism şi oportunism atitudinal  179
Exigenţe şi riscuri ale educaţiei 180
Spirit critic, obiectiv - apreciere şi autoapreciere subiectivă 187
Importanţa propriilor fapte şi experienţe de viaţă  192
Sentimentul frustrării, generator de revoltă sau de complexe de inferioritate  194
Simbolurile şi capacitatea de reprezentare. Curiozitatea faţă de oracole, prevestiri, preziceri 195
Respectul faţă de sine însuşi - deprecierea de sine, culpabilitatea, umilinţa 197
Efecte inhibitive/paralizante ale fricii, obsesiilor, fobiilor, nenorocirilor 200
Voinţă, curaj, determinare în viaţă - abandon, laşitate 201
Excelenţa psihică: capacităţi, aptitudini superioare  202
Limite ale învăţării unora. Limite ale competenţelor psihice 204
Conduite compensatorii 205
Cinstea, sinceritatea, recunoştinţa - falsitatea, ipocrizia, viclenia, trădarea 206
Puterea deprinderilor şi a obişnuinţelor 211
Interes, curiozitate, pasiune, vocaţie - indiferenţă, pasivitate, blazare 212
Consecvenţă – inconsecvenţă 216
Atitudini de apărare a eului. Rezistenţa Ia stres şi frustrare 217
Virtuţi şi păcate ale cuvintelor, ale dialogului 219
Dimensiunea imaginativă şi creativă a psihicului -rigiditatea, rutina, stereotipul 225
Exigenţa faţă de sine - comoditatea, superficialitatea 230
Importanţa jocului şi a copilăriei în viaţa omului 231
Conduita optimistă - conduita pesimistă  232
Autocontrolul conduitei - excese ale trăirilor; personalitatea impulsivă, primară  234
Destin - liber arbitru, spontaneitatea imprevizibilului, şansă/noroc  237
Modelele - inductoare de atitudini 242
Ecuaţia psihologică individuală. Subiectivitatea psihică  242
Dialogul – tăcerea 253
Psihologia ca perspectivă umanistă asupra existenţei 254

Partea a doua
Paradoxuri ale existenţei omeneşti 257

Referinţe bibliografice 285

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu