marți, 16 aprilie 2013

PSIHOSOCIOLOGIE. Teorii, cercetari, aplicatiiAutor : Septimiu Chelcea (coord)                
Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM.Psihologie
An aparitie :2008
Editia a a II-a revazuta si adaugita      
ISBN  978-973-46-0868-3
Nr pagini :424
Format 165x235
Pret : 39,95 lei la Editura, 36,51 lei la elefant , 34,40 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU


Descrierea editurii:
Cele douazeci de studii cuprinse in volum prezinta temele fundamentale ale oricarui curs de psihosociologie moderna, cum sint comportamentul colectiv, memoria sociala, opinia publica, relatiile interpersonale, grupurile sociale, comportamentul agresiv si cel prosocial, influenta si atitudinile sociale, stereotipurile sau emotiile. Analiza concisa si ilustrata cu numeroase exemple din cadrul fiecarui capitol e insotita de rezultate ale investigatiilor autorilor ce trimit la realitatile romanesti, in vederea familiarizarii cu modul concret de cercetare stiintifica in cadrul psihosociologiei. Lucrarea se adreseaza studentilor de la psihologie, dar si celor de la facultatile de stiinte socioumane in general, oferindu-le o privire de ansamblu asupra unui domeniu aflat intr-o continua evolutie.

Septimiu Chelcea (n. 1940) este profesor la Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala a Universitatii din Bucuresti. Preda cursurile de Psihologie sociala, Metodologia cercetarii sociologice si Sociologia opiniei publice. A absolvit in 1967 Facultatea de Filosofie (Sectia Psihologie) din cadrul Universitatii din Bucuresti. In 1974 a primit titlul stiintific de doctor in filosofie, specialitatea sociologie. Academia Romana i-a decernat Premiul „P.S. Aurelian” (1980). In 2004, i s-a acordat Premiul „Opera Omnia” pentru intreaga activitate de cercetare stiintifica. Este membru fondator al Institutului Social Roman. Face parte din consiliul stiintific al revistei Psihologia Sociala si din colegiul director al revistei Sociologie Romaneasca, al carei director a fost in perioada 2002-2005. A publicat numeroase articole, studii si monografii (ca unic autor, in colaborare sau coordonator). De acelasi autor, la Editura Polirom a aparut Un secol de cercetari psihosociologice. 1897‑1997 (2002).
Cuprins:


Cuvânt înainte (Septimiu Chelcea)9

Partea I
Psihosociologia: domeniu de studiu, istoric

Capitolul 1 - Psihosociologia - domeniu de studiu interdisciplinar (Septimiu Chelcea) 15
        Definiţiile psihosociologici 17
        Psihosociologia azi 24
        Psihosociologia aplicată 29
        Bibliografie selectivă 32

Capitolul 2 - Constituirea şi evoluţia psihosociologici pe plan mondial şi in România (Septimiu Chelcea) 35
        Psihosociologia în lume 35
        Psihosociologia în România 44
        Psihosociologia românească în noul context european 50
        Bibliografie selectivă 52

Capitolul 3 - Orientări teoretice şi teorii ale psihosociologici (Septimiu Chelcea) 53
        Teoriile apartenenţei: rol-statusurile sociale 55
        Teoriile trebuinţei de înţelegere a sinelui şi a altora: teoriile gestaltiste şi cognitiviste 60
        Teoriile controlului: teoriile întăririi 65
        Teoriile îmbunătăţirii imaginii de sine: teoriile psihanalitice şi ale seifului 69
        Teoriile încrederii 71
        Bibliografie selectivă 75

Partea a Il-a
Comportamentul colectiv: teorii şi forme de manifestare

Capitolul 4 - Comportamentul colectiv (Septimiu Chelcea)  81
        Ce este comportamentul colectiv ?  81
        Dimensiunile comportamentului colectiv 82
        Procesele psihosociale ale comportamentului colectiv 83
        Psihosociologia mulţimilor 87
        Cauzele comportamentelor colective 89
        Teorii despre dinamica mulţimilor 90
        Bibliografie selectivă 92

Capitolul 5 - Zvonurile şi rezistenţa la zvonuri (Septimiu Chelcea)  93
        Elemente de teorie a zvonurilor 93
        Zvonurile revoluţiei 98
        „Şoaptele” de altădată 104
        Se non e vero, e una (bella) storia 106
        Bibliografie selectivă 106

Capitolul 6 - Moda şi teribilismele (Alina Duduciuc)109
        Ce este moda ? 110
        Teorii explicative ale modei 112
        Bibliografie selectivă 126

Capitolul 7 - Memoria socială (Septimiu Chelcea) 129
        Memoria - un proces psihic încă neelucidat ştiinţific 129
        Ce este memoria socială?  131
        Organizarea şi reorganizarea socială a memoriei 134
        Reorganizarea memoriei sociale în tranziţia postcomunistă din România 136
        Bibliografie selectivă 144

Capitolul 8 - Opinia publică (Septimiu Chelcea) 145
        Precizări terminologice 145
        Ce se înţelege prin termenul „opinie publică” ? 147
        Modelul tridimensional al opiniei publice 148
        Cercetarea experimentală a efectului bandwagon versus efectul underdog în România  156
        Bibliografie selectivă 159

Partea a IlI-a
Relaţiile interpersonale şi intergrupale

Capitolul 9 - Relaţiile interpersonale: comunicare, conflict, încredere (Octavian Rujoiu) 163
        Comunicarea interpersonală 163
        Conflictul interpersonal  172
        Conflictul interpersonal şi emoţiile sociale 174
        Încrederea interpersonală 175
        Bibliografie selectivă 180

Capitolul 10 - Grupurile sociale (Septimiu Chelcea) 183
        Ce este un grup social?  183
        Natura grupurilor 185
        Tipuri de grupuri sociale 186
        Structura şi funcţiile grupurilor 191
        Gândirea de grup 194
        Leadershipul în grupurile mici 198
        Liderii în cadrul grupurilor 199
        Bibliografie selectivă 205

Capitolul 11 - Comportamentul agresiv (Gabriel Jderu) 207
        Ce este agresivitatea ?  208
        Modelele explicative ale comportamentului agresiv 211
        Bibliografie selectivă 223

Capitolul 12 - Comportamentul prosocial (Septimiu Chelcea) 225
        Ce este comportamentul prosocial ? 227
        Teorii explicative ale comportamentului prosocial  228
        Emergenţa comportamentului prosocial  236
        Spre o teorie integralistă a comportamentului prosocial  239
        Bibliografie selectivă 242

Capitolul 13 - Atracţia interpersonală: afilierea, iubirea şi gelozia (Loredana Ivan) 245
        Afilierea 245
        Iubirea 247
        Teorii explicative ale iubirii 251
        Gelozia 252
        Proximitatea şi atracţia interpersonală  254
        Caracteristicile individuale - determinanţi ai atracţiei interpersonale 257
        Similaritatea şi atracţia interpersonală  260
        Complementaritatea şi atracţia interpersonală 263
        Bibliografie selectivă 265

Capitolul 14 - Influenţa socială (Septimiu Chelcea) 269
        Normalizarea sau formarea normelor de grup 270
        Conformarea 271
        Obedienţa 274
        Manipularea 277
        Bibliografie selectivă 285

Capitolul 15 - Fenomenul atribuirii (Andreea Moldoveanu) 287
        Cauzalitatea fenomenologică  287
        Inferenţa corespondenţei  290
        Covarianţa  292
        Motivaţie şi emoţie 293
        Erori de atribuire 294
        Bibliografie selectivă 297

Capitolul 16 - Atitudinile sociale (Septimiu Chelcea)  299
        Ce sunt atitudinile?  299
        Elementele componente ale atitudinilor 302
        Structura verticală şi orizontală a atitudinilor 304
        Formarea atitudinilor  305
        Funcţiile atitudinilor 307
        Atitudinile prezic comportamentele ? 307
        Bibliografie selectivă 311

Capitolul 17 - Schimbarea atitudinilor (Septimiu Chelcea) 313
        Teoria stimul-răspuns 313
        Efectul de aţipire  320
        Teoria procesului dual  322
        Teoria judecăţii sociale  322
        Teoria echilibrului 327
        Teoria disonanţei cognitive 329
        Teoria reactanţei  332
        Teoria contextualizării situaţiei 334
        Bibliografie selectivă 335

Capitolul 18 - Stereotipuri, prejudecăţi, discriminare socială (Loredana Ivan) 337
        Repere conceptuale şi metodologice 337
        Originea termenului „stereotip”  339
        Cum apar stereotipurile ? 341
        Prejudecăţile 344
        Discriminarea 349
        Controlul stereotipurilor şi combaterea discriminării 351
        Bibliografie selectivă 353

Capitolul 19 - Emoţiile - o construcţie socială (Septimiu Chelcea şi Alexandru Zodieru)  355
        Emoţiile şi elementele lor structurale  355
        Teoriile emoţiilor 356
        Clasificarea emoţiilor 359
        Emoţiile şi cogniţia 365
        Conceptualizarea sociologică a emoţiilor 367
        Natura socială a emoţiilor 369
        Bibliografie selectivă 374

Capitolul 20 - Seiful. Cu referire la seiful românesc în tranziţie (Septimiu Chelcea) 377
        Ce se înţelege prin „seif” ?  377
        Din istoricul concepţiilor despre seif 380
        Dezvoltări actuale ale teoriei despre seif 383
        Reprezentarea mintală a seifului 391
        Verificarea „efectului Muhammad Aii” în România 393
        Bibliografie selectivă  399

În loc de încheiere (Septimiu Chelcea) 403

Anexă. Zece teste de competenţă psihosociologică (Septimiu Chelcea)407

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu