duminică, 21 aprilie 2013

REPREZENTARI SOCIALEAutor :  Mihai Curelaru               
Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM.Psihologie
An aparitie :2006
Editia a  II-a , revizuita     
ISBN 973-46-0302-7
Nr pagini :240
Format 135 x 200
Pret : 19,95 lei la Editura,25,46 lei la elefant ,24 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU
Download pdf  pe scribd


Descrierea editurii:
Lucrarea este o prezentare monografica a teoriei reprezentarilor sociale (domeniu al psihologiei sociale inca putin cunoscut in tara noastra, dar care tinde astazi sa ocupe o pozitie centrala in stiintele umane), ce va deschide si mai mult interesul cercetatorilor si studentilor din Romania pentru acest tip de abordare a socialului. Autorul prezinta trasaturile esentiale ale reprezentarilor sociale, analizeaza evolutia lor prin diferitele mecanisme de transformare si descrie principalele teorii si directii de dezvoltare stiintifica, precum si majoritatea cercetarilor romanesti in acest domeniu.

Mihai Curelaru este doctor in psihologie, lector universitar la Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iasi, unde preda cursuri in domeniile psihologiei sociale si metodologiei de cercetare. A urmat stagii de perfectionare la Universitatea din Lausanne (2002-2003) si Maison des Sciences de l’Homme din Paris (2005). Implicat in mai multe programe de cercetare, romanesti si internationale, este autorul a numeroase studii aparute in reviste de specialitate si volume colective; dintre lucrarile publicate, amintim: Reprezentarile sociale. Teorie si metoda (coord., 2001); Reprezentari sociale (ed. I, 2005) si Reprezentari sociale (ed. a II­a, 2006).
Cuprins:


Prefaţă (Adrian Necuiau) 11

Capitolul I. Privire generală asupra teoriei reprezentărilor sociale
1. Introducere 16
2. De la reprezentări colective la reprezentări sociale 17
     2.1. „ Naturalizarea” unui concept sociologic: reprezentarea colectivă 17
     2.2. Reprezentari sociale si forme de comunicare 19
          Difuzarea 20
          Propagarea 21
          Propaganda 21
     2.3. Critica teoriei reprezentării sociale 23
3. Dezvoltări ale teoriei reprezentărilor sociale 24
Lecturi recomandate   27
Glosar 27

Capitolul 2. Obiect si procese fundamentale
1. Definirea reprezentării sociale 30
2. Obiect şi subiect, individual şi social 33
3. In căutarea obiectului: diversitate, criterii   35
     3.1. Discuţia asupra obiectului reprezentării 35
     3.2. Criterii de identificare a obiectului 36
          Polimorfismul obiectului 36
          Grupul social 37
          identitatea ţi coeziunea 37
          Interacţiunea inteigrupuri 38
          Absenta ortodoxiei 38
     3.3. Diversitatea obiectelor reprezentării 40
4. De la nefamiliar la familiar 42
     4.1. Ştiinţă,simţ comun si reprezentare socială 42
     4.2. Universuri consensuale şi universuri reificate 46
5. Procese fundamentale ale reprezentării 48
     5.1. Obiectificarea 48
     5.2. Ancorarea     50
6. Structura tripartită a reprezentării sociale 51
          Componenta cognitiva 52
          Componenta afectiva 53
          Componenta comportamentală 54
Lecturi recomandate 54
Glosar 55

Capitolul 3. Integrări conceptuale
1. Introducere 58
2. Reprezentări sociale, opinii şi atitudini 59
     2.1. Opinii 59
     2.2. O paradigntă mai cuprinzătoare 61
     2.3. Reprezentările sociale – „argumentări” pentru opinii si atitudini  63
     2.4. „Atitudini individuale" vs „atitudini sociale”  63
     2.5. Reprezentările sociale: instanţe mediatoare intre ideologii si atitudini 68
3. Ideologie şi reprezentări sociale 70
     3.1. Originea si intelesul notiunii de ideologie  70
     3.2. Reprezentările sociale: particularizări ideologice  71
     3.3. Diferente ireconciliabile intre ideologie si reprezentare  75
4. Nexus 78
5. Themata 80
6. Modele integratoare 81
Lecturi recomandate 85
Glosar 86

Capitolul 4. Structura reprezentărilor sociale
1. Teoria nucleului central  88
     1. 1. Teoria structurală a reprezentărilor sociale 88
          Originile teoriei nucleului 88
     1.2. Sistemul central (nucleul central) 89
          Caracteristici principale 89
          Funcţiile principale ale nucleului 91
     1.3. Sistemul periferic 91
          Caracteristici principale 91
          Functiile sistemului periferic 92
          Observaţii asupra structurii duale a reprezentării sociale 93
     1.4. Abordarea empirică a nucleului central si a sistemului periferic   94
     1.5. Diferenţieri  interne 95
          Elemente prioritare, elemente auxiliare 95
          Elemente funcţionale, elemente normaiive 97
          Elemente descriptive, elemente evaluative 98
     1.6. Functionarea nucleului central 101
     1.7. Verificarea centralitatii 103
          Proprietăţile nucleului central  103
          Tehnica punerii in discuţie a nucleutui centrai (MEC) (Moliner, 1988, 1996)  105
          Tehnica inducerii prin scenariu ambiguu (ISA) (Moliner, 1993a) 109
          Tehnica prototipic-categorială (Verges, 1992, 1994) 111
     1.8. Ilustrări empirice 116
          Reprezentări sociale ale economiei 116
          Reprezentări sociale ale ştiinţei: consumatori şi nonconsumatori de vulgarizare ştiinţifici 118
          Reprezentări sociale ale şomajului 119
          Sărăcia şi reprezentarea sa socială  120
2. Dezvoltări ale teoriei nucleului central (modelul SCB)  124
     2.1. Subiect ideal vs subiect efectiv  124
     2.2. Premise  125
     2.3. Schemele cognitiv de bază  126
     2.4. Scheme stranii si scheme de negare  130
     2.5. Utilizarea modelului SCB in cercetare  132
3. Teoria principiilor organizatoare de luări de poziţie  137
     3.1. Consens si diferenţiere  137
     3.2. Niveluri explicative  139
          Abordarea reprezentării sociale la nivelul cunoaşterii comune (cogniţii împărtăşite de un grup)  139
          Abordarea reprezentării sociale la nivelul variaţiilor individuale (sau interindividuale)  140
          Abordarea reprezentării sociale la nivelul ancorărilor in realităţi sociopsihologice  140
     3.3. Ilustrări empirice 141
Lecturi recomandate  145
Glosar  146

Capitolal 5. Context, practici si transformare
1. Context şi reprezentare sociala 150
     1.1. Definiţii ale contextului  150
     1.2. Dificultăţi ale cercetării influentei contextului 151
          Relaţia dinamica de influenţa reciproca si complexă individ-mediu fizic şi social  153
          Context de selecţie şi context de influenţi  153
          Acelaşi context, dar efecte diferite  153
          Natura ierarhica a influentei contextului  153
     1.3. Relaţia strănsă dintre context si reprezentare  154
     1.4. Cercetarea contextului global ideologic  155
     1.5. Contextul situational si influenta sa  160
2. Reprezentări sociale şi practici 170
     2.1. Practici, cunoaştere si identitate socială 170
     2.2. Practici, ideologie si reprezentări sociale  172
     2.3. Studiul descriptiv al practicilor sociale  174
     2.4. Abordarea experimentală a practicilor sociale  178
     2.5. O taxonomie a practicilor sociale 181
     2.6. Scurta sinteza: caracteristici generale  186
3. Transformarea reprezentărilor sociale  188
     3.1. Fazele procesului de transformare  188
          Faza de emergentă  188
          Faza de stabilitate   188
          Faza de transformare   189
     3.2. Mecanisme principale de transformare  189
     3.3. Modelul structural de transformare a reprezentării 191
          Modificarea contextului social sa fie percepută ca ireversibila  193
          Implicarea actorilor sociali  193
          Situatia este perceputa ca reversibilă  193
          Situaţia este perceputa ca ireversibilia, definitiva 194
     3.4. Ilustrări empirice    195
4. Practici şi reprezentări sociale semnificative  198
     4.1. Impactul contextului: efect si lipsa de efect  198
     4.2. Ilustrări empirice  199
     4.3. Semnificaţie şi influenfa contextuală 201
     4.4. Perspective 203
Lecturi recomandate   204
Glosar 204

Referinţe bibliograflce 207

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu