duminică, 21 aprilie 2013

SCHEME COGNITIVE IN DEPRESIE SI ALCOOLISM


Autor : Camelia Dindelegan                

Editura SPER
Colectia ALMA MATER
An aparitie :2012

ISBN  978-606-8429-14-4
Nr pagini :224

Pret : 40 lei la Editura, 38 lei la librariepsi, 40 lei la librarie.net
Descriereaediturii:


O tânără cercetătoare şi, totodată, un foarte bun cadru didactic de la Universitatea din Oradea ne oferă o lucrare de o incontestabilă utilitate pentru specialiştii în Psihologie clinică şi Psihoterapie. Obiectivul de bază al acesteia îl constituie precizarea locului şi rolului pe care îl au schemele cognitive disfuncţionale în declanşarea şi menţinerea tulburărilor depresive. Primele patru capitole sunt dedicate fundamentării teoretice a problemelor investigate. Ele urmează o anumită logică, începând, după cum era şi firesc, cu câteva delimitări conceptuale. Făcând o trecere în revistă a mai multor surse în cadrul cărora se încearcă evidenţierea principalelor coordonate de definire a depresiei, autoarea constată că „deşi depresia a fost cunoscută de aproape 3655 de ani, nici până acum cercetătorii nu au ajuns la un consesns privind etiologia bolii, fapt pentru care orice sinteză care poate aduce o sublinire relevantă în plus, orice pas oricât de mic poate avea un rol complet la cunoaşterea acestei tulburări psihice”.

Problematica depresiei este abordată în paradigmele psihologiei contemporane. Sunt prezentate şi analizate mai multe teorii, precum: teoria biologică, teoria psihanalitică, teoriile comportamentale, teoria autocontrolului, teoria neajutorării învăţate, teoria deznădejdii, teoria cognitivă. Opţiunea autoarei, care dovedeşte a fi o foarte bună cunoscătoare a surselor din literatura de specialitate, este îndreptată către teoria cognitivă, la baza căreia regăsim supoziţia conform căreia disfuncţiile din această sferă apar şi se dezvoltă datorită interpretărilor pe care le dau indivizii umani evenimentelor externe. Şi, în felul acesta, se intră într-un cerc vicios, în sensul că răspunsurile comportamentale ce rezultă în urma interpretărilor au un rol în menţinerea depresiei. Printre cogniţiile „vinovate” de menţinerea comportamentelor dezadaptative şi a tulburărilor emoţionale se înscriu: convingerile iraţionale, inferenţele arbitrare, raţionamentul dihotomizat, suprageneralizarea. ( Profesor univ. dr. Nicolae Mitrofan)

Cuprins:


PREFAŢĂ 11
INTRODUCERE   15

CAPITOLUL 1: ASPECTE GENERALE PRIVIND DEPRESIA     17

CAPITOLUL 2: MODELE TEORETICE ALE DEPRESIEI
2.1. Teorii biologice 27
2.2. Teoria psihanalitică 38
2.3. Modele cognitiv-comportamentale asupra depresiei 39
      2.3.1. Teoria întăririi 40
      2.3.2. Teoria autocontrolului 41
2.4. Modele social-cognitive asupra depresiei 42
      2.4.1. Teoria neajutorării învăţate 42
      2.4.2. Teoria neajutorării reformulată atribuţional 43
      2.4.3. Teoria deznădejdii sau a disperării 44
2.5. Modelul procesării informaţiei 45
      2.5.1. Teoria cognitivă asupra depresiei - Aaron Beck 45
            2.5.1.1. Modelul cognitiv al relaţiei dintre cogniţie şi emoţie 48
            2.5.1.2. Triada cognitivă sau stilul cognitiv negativ şi depresia 49
            2.5.1.3. Rolul schemelor cognitive în depresie 53
            2.5.1.4. Influenţa gândurilor negative automate în declanşarea şi  menţinerea depresiei 54
            2.5.1.5. Disfuncţiile cognitive ca nucleu al depresiei 54
            2.5.1.6. Teorii psihologice despre sinucidere 57
      2.5.2. Studii anterioare modelului cognitiv al depresiei a lui A.T. Beck 62

CAPITOLUL 3: DEPRESIA DIN PERSPECTIVA PROCESĂRII INFORMAŢIEI
3.1. Istoricul conceptului de schemă 65
3.2. Schemele cognitive dezadaptative 65
3.3. Modalităţi de operare cu schemele cognitive 72
3.4. Suportul empiric al schemelor congnitive dezadaptative 74
3.5. Comparaţie între terapia schemei cognitive şi alte modele teoretice 75

CAPITOLUL 4: BAZELE TEORETICE ÎN ALCOOLISM
4.1. Delimitare conceptuală a alcoolismului 89
4.2. Natura consumului, abuzului şi dependenţei de alcool 91
4.3. Personalitatea alcoolicului
4.4. Alcoolismul ca formă a depresiei
4.5. Stilul cognitiv al alcoolicului

CAPITOLUL 5: STUDIUL SCHEMELOR COGNITIVE ASUPRA DEPRESIEI
5.1. Metodologia cercetării 105
      5.1.1. Studiu de validare a instrumentelor 105
            5.1.1.1. Subiecţi 105
            5.1.1.2. Materiale 105
            5.1.1.3. Rezultate şi interpretarea lor 109
      5.1.2. Cercetarea propriu-zisă 112
            5.1.2.1. Studiu corelaţional 112
                  5.1.2.1.1. Ipoteze şi variabile 112
                  5.1.2.1.2. Subiecţi, instrumente şi procedură 113
                  5.1.2.1.3. Rezultate şi interpretarea lor 117
            5.1.2.2. Studiu comparativ 135
                  5.1.2.2.1. Ipoteze şi variabile 135
                  5.1.2.2.2. Subiecţi, instrumente şi procedură 137
                  5.1.2.2.3. Rezultate şi interpretarea lor 138
            5.1.2.3. Corelaţii parţiale 151
                  5.1.2.3.1. Ipoteze şi variabile 152
                  5.1.2.3.2. Subiecţi, instrumente 152
                  5.1.2.3.3. Rezultate şi interpretarea lor 153
5.2. Consideraţii finale 161

CAPITOLUL 6: STUDIUL PERSONALITĂŢII ŞI AL FACTORILOR SOCIALI ÎN CONSUMUL DE ALCOOL
6.1. Rolul factorilor de personalitate şi al perceperii stresului în consumul de alcool 177
      6.1.1. Scopul şi obiectivele studiului 177
      6.1.2. Ipoteze, variabile 178
      6.1.3. Eşantionare - subiecţii 179
      6.1.4. Instrumente utilizate 179
      6.1.5. Metodă 183
      6.1.6. Rolul factorilor de personalitate şi a mediului social în consumul de alcool în rândul elevilor din oraşul Beiuş 183
      6.1.7. Concluzii 198
6.2. Program psihoterapeutic privind prevenirea recăderilor în tulburările  legate de alcool 202
      6.2.1. Metodologia cercetării, obiective 202
      6.2.2. Subiecţii din studiu 203
6.3. Concluzii 209

BIBLIOGRAFIE 211

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu