miercuri, 24 aprilie 2013

SOCIOBIOLOGIAAutor : Edward O. Wilson                
Editura Trei
Colectia In afara colectiilor
An aparitie :2003     
Editia straina 1975
Traducerea Louis Ulrich
ISBN  973-8291-08-9
Nr pagini :512
Format 130 x 200
Pret : 18,90 lei la Editura, 12,94 lei la elefant ,29,30 lei la librarie.netDescrierea editurii:
In 1975, cand a fost publicata Sociobiologia, John Piper a scris in New York Times Book Reviews: Un eveniment revolutionar anuntat pentru toti aceia care vor sa afle ca omenirea e pe cale sa faca un important pas inainte in intelegerea locului pe care-l ocupa in natura. Pretuita de multi si osandita de unii, Sociobiologia a oferit cadrul unei noi stiinte - studiul fundamentelor biologice ale comportamentului social la toate speciile, de la coloniile inferioare de amoebe pana la moderna societate umana. In aceasta noua editie prescurtata, Edward O. Wilson isi reduce monumentala opera la motivele esentiale si la cele mai elocvente exemple. Desi elimina toate discutiile tehnice si rezumatele informative, el pastreaza structura de baza a cartii originale. Datorita neobisnuitului interes si nenumaratelor comentarii pe care le-a suscitat, capitolul final despre comportamentul social uman a ramas aproape intact. Atat viitorii specialisti, dar si cititorul obisnuit pot descoperi singuri ce este pana la urma sociobiologia si de ce se face atata valva in jurul ei. Edward O. Wilson este profesor in stiinte si curator in entomologie la Universitatea Harvard. Numeroasele sale contributii la viziunea contemporana asupra lumii biologice includ cateva carti publicate la Harvard: The Diversity of Life, On Human Nature, care au castigat Premiul Pulitzer, The Insect Societies si Biophilia.
 
Cuprins:
Prefaţă 11
Prefaţa la ediţui prescurtată 17

Partea I Evoluţia socială

1 Moralitatea genei 25

2 Conceptele elementare ale sociobiologiei 31
      Definiţii fundamentale 31
      Efectul multiplicator 34
      Deschizătorul evolutionar de drumuri şi deriva socială 35
      Conceptul de demografie adaptativă 36
      Calităţile socialităţii   39
      Conceptul de scalare comportamentală 42
      Dualităţile biologiei evoluţioniste 43

3 Iniţiatorii evoluţiei sociale 50
      Inerţia filogenetică 50
      Presiunea ecologică 54
      Apărarea împotriva prădătorilor 55
      Sporirea capacităţii competitive 59
      Creşterea eficienţei hrănirii 60
      Penetrarea unor noi zone adaptative 62
      Sporirea eficienţei reproductive   63
      Sporirea supravieţuirii la naştere 63
      Sporirea stabilităţii 64
      Modificarea mediului 64
      Reversibilitatea evoluţiei sociale 66

4 Principiile relevante ale biologici populaţiei 67
      Microevoluţia 67
      Fenodevianţi şi asimilare genetică 70
      Consangvinizarea şi înrudirea 72
      Împerecherea asortantă şi împerecherea dezasortantă 78
      Creşterea populaţiei 79
      Dependenţa de densitate 82
      Emigraţia 83
      Stress-ul şi epuizarea endocrină 83
      Reducerea fertilităţii 83
      Infanticid şi canibalism 84
      Competiţia 84
      Prădare şi boală 85
      Convenţie socială şi manifestări epideictice 85
      Intercompensarea 86
      Ciclurile populaţionale ale mamiferelor 86
      Tabele de viaţă 87
      Distribuţia stabilă de vârstă 90
      Efortul reproductiv 91
      Selecţia r şi K 92

5 Selecţia de grup şi altruismul 96
      Selecţia de grup 96
      Selecţia interdemică (interpopulaţională) 97
      Selecţia de rudenie 104
      Altruismul reciproc 108
      Comportamentul altruist 109
      Respingerea prădătorilor 109
      Cooperarea în vederea reproducerii 111
      Împărţirea hranei  113
      Comportamente ritualizate de luptă, predare, cruţare 113
      Câmpia Dreptăţii     114

Partea a ll-a Mecanismele sociale

6 Mărimea grupului şi reproducerea 119
     Determinanţii mărimii grupului 121
     Mărimea ajustabilă a grupului  125
     Multiplicarea şi reconstituirea societăţilor 126

7 Dezvoltarea şi modificarea comportamentului social 129
     Adecvarca la mediu prin schimb evoluţionar 131
     Ierarhia răspunsurilor organismice 132
     Adecvarea ia mediu prin schimbare morfogenetică   134
     Hormonii şi comportamentul   134
     Învăţarea 136
     Direcţionarea învăţării 136
     Ontogenia cântecului la păsări 138
     Importanţa relativă a învăţării 139
     Socializarea 140
     Jocul 145
     Tradiţie, cultură şi invenţie   148

8 Comunicarea: principii fundamentale 152
     Comunicare umană versus comunicare animală 152
     Semnale discrete versus semnale gradate  154
     Specificitatea semnalului 156
     Economia semnalului 157
     Sporirea informaţiei 158
     Controlul momentului de încetare a acţiunii semnalului 159
     Creşterea distanţei semnalului 159
     Creşterea duratei semnalului 160
     Gradarea 160
     Semnale compozite 161
     Sintaxa 162
     Metacomunicarea 163
     Contextul  165
     Comunicarea de masă 165

9 Comunicarea: funcţii şi sisteme complexe 167
     Funcţiile comunicării 168
     Facilitare şi imitaţie 168
     Monitorizarea 169
     Contactul 169
     Recunoaştere individuală şi recunoaştere de clasă 169
     Semnalizarea statusului 171
     Cerşirea şi oferirea hranei 171
     Toaletarea 172
     Alarma 174
     Suferinţa   175
     Adunarea şi recrutarea 175
     Direcţionarea deplasărilor 176
     Sincronizarea eclozării (Comunicarea între embrioni) 176
     Invitaţia la joacă 177
     Ameninţarea, supunerea şi împăcarea 177
     Ceremonia de „schimbare a gărzii“ la cuib 177
     Comportamentul sexual 177
     Inhibiţia de castă 178
     Sisteme complexe 178
     Reproducerea la porumbelul sălbatic 178
     Comportamente de curtare de complexitate extremă la insecte şi vertebrale . 179
     Cântecele balenelor   180
     Manifestările gorilei şi cimpanzeului 181

10 Comunicarea: origini şi evoluţie 183
     Canalele senzoriale   187
     Comunicarea chimică        188
     Comunicarea auditivă 191
     Comunicarea tactilă   192
     Comunicarea vizuală 192
     Comunicarea electrică    193
     Competiţia evoluţionară între canalele senzoriale 193

11 Agresiunea 195
      Agresiune şi competiţie    196
      Mecanismele competiţiei 198
      Agresiunea directă 198
      Respingerea reciprocă 200
      Limitele agresiunii 200
      Cauzele proxime ale agresiunii 201
      Contingenţele din mediul extern 202
      Învăţarea şi modificările endocrine 203
      Agresiunea umană 207

12 Distanţa socială, inclusiv teritoriul 209
      O specie teritorială „tipică" 210
      Multiplicitatea formelor de teritoriu 212
      Teoria evoluţiei teritoriale 215
      Proprietăţile speciale ale teritoriului 220
      Discul elastic 220
       „Centrul invincibil" 220
      Schimbări în funcţie de anotimp şi de stadiile de dezvoltare   221
      Teritoriile de cuibărit 221
      Fenomenul „duşmanului drag“ 222
      Teritoriile şi reglarea populaţiei 222

13 Sistemele de dominanţă 224
      Exemple de ordine de dominare 225
      Găina domestică (Gallus gallus) 226
      Viespile de hârtie (Polistes) 227
      Maimuţele păianjen (Ateles geoffroyi) 228
      Proprietăţi speciale ale ordinilor de dominare 229
      Principiul xenofobiei 229
      Pacea asigurată printr-o conducere fermă 229
      Voinţa de putere 229
      Ierarhiile de cuibărire 229
      Avantajele de a fi dominant 230
      Compensaţiile subordonării 231
      Determinanţii dominanţei 232
      Dominanţa intergrupală 235
      Scalarea în comportamentul agresiv 235

14 Roluri şi caste 237
      Semnificaţia adaptativă a rolurilor 238
      Optimizarea sistemelor de castă 240
      Roluri în societăţile de vertebrate 245
      Conducerea 248
      Controlul 248
      Rolurile în societăţile umane 249

15 Sex şi societate 251
      Semnificaţia sexului    252
      Evoluţia raportului sexelor 253
      Selecţia sexuală 255
      Teoria investiţiei parentale 260
      Originile poligamiei, monogamiei şi legăturii de pereche 264
      Manifestări sexuale în grup 266
      Alte cauze majore ale dimorfismului sexual 267

16 Îngrijirea parentală 270
      Ecologia îngrijirii parentale 270
      Conflictul părinţi-pui 274
      Îngrijirea parentală şi evoluţia socială la insecte şi mamifere 278
      Îngrijirea aloparentală 279
      Adopţia 281

Partea a III-a Speciile sociale

17 Cele patru culmi ale evoluţiei sociale   285

18 Nevertebratele coloniale 291
      Bazele adaptative ale colonialităţii 293
      Tendinţe evoluţionare generale în colonialilate 294
      Celenteralele 296
      Ectoproctele   297

19 Insectele sociale 299
      Ce este o insectă socială? 300
      Organizarea societăţilor de insecte 302
      Factorii determinanţi ai evoluţiei sociale superioare la insecte 305
      Viespile sociale 310
      Furnicile  313
      Albinele sociale   316
      Termitele   319

20 Vertebratele cu sânge rece 323
      Bancurile de peşti 323
      Comportamentul social al broaştelor 326
      Comportamentul social al reptilelor 327

21 Păsările 331
      Evoluţia creşterii cooperante a puilor 332
      Gaiţele 336

22 Tendinţe evoluţionare la mamifere 339
      Modele generale 340
      Cangurul lui Parry (Macropus porryi) 342
      Delfinii 343

23 Copitatele şi elefanţii 350
      Cerbii-pitici (Tragulkiae) 351
      Vicuna (Vicugna vicugna) 352
      Gnuul albastru (Connochaeles taurinus) 356
      Elefantul african (Loxodonta africana)

24 Carnivorele 363
      Ursul negru (Ursus americcmus) 364
      Leul (Panthera leo) 365
      Lupii şi câinii sălbatici africani (Canidae) 368

25 Primatele nonumane 374
      Trăsăturile sociale distinctive al primatelor 374
      Ecologia comportamentului social la primate 378
      Makiul şoarece (Microcebus murinus) 381
      Urangutanul (Pongo pygmaeus) 382
      Gibonul cu mâini albe (Hylobates Iar) 383
      Kata - lemurul cu coadă inelată (Lemur cana) 384
      Babuinul hamadryas (Papio hamadryas) 386
      Gorila răsăriteană de munte (Gorilla gorilla beringei) 390
      Cimpanzeul (Pan troglodytes) 394

26 Omul: de la sociobiologie la sociologie 398
      Plasticitatea organizării sociale 400
      Troc şi altruism reciproc 404
      Legături, sex şi diviziunea muncii 407
      Jucarea rolului şi polietismul 408
      Comunicarea 411
      Cultură, ritual şi religie   .416
      Etica 421
      Estetica 423
      Teritorialitate şi tribalism 424
      Evoluţia socială timpurie 426
      Evoluţia socială ulterioară 434
      Selecţia sexuală 435
      Efectele amplificatoare ale inovaţiei culturale şi extinderi ale contactelor 435
      Densitatea crescută a populaţiei şi agricultura 436
      Starea de război 436
      Sisteme multifactoriale  438
      Viitorul   438

Glosar    441
Bibliografie 469


                                               


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu