marți, 30 aprilie 2013

SOCIOLOGIA COMUNITATII

Autor :Tudor Pitulac
Editura Institutul European,
Colectia Academica
An aparitie :2009
ISBN  978-973-611-608-7
Nr pagini :298
Format 165 x 235
Pret : 55 lei la Editura, 49,50 lei la elefant ,44 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU

Descrierea editurii:
Sociologia comunitatii este o lucrare singulara in peisajul publicisticii sociologice romanesti. In pofida utilizarii deosebit de intense a termenului "comunitate" sau a unor sintagme cum ar fi "dezvoltare comunitara", lipsesc prezentarea amanuntita a dimensiunilor conceptului, analiza extinsa a directiilor de cercetare, conturarea cuprinzatoare a curentului comunitarist cu diversele sale forme s.a.m.d. Familiarizarea relativa cu reprezentarea comunitatii ii face pe multi sa considere foarte usor ca pot trece la un nivel superior de prezentare si/sau interpretare. Pe de o parte, lucrarea de fata acopera acel prim nivel fundamental printr-o incursiune in profunzime in literatura dedicata comunitatii. Pe de alta parte, si ca pregatire pentru o prezentare ulterioara a unei analize in curs a societatii romanesti din perspectiva comunitarista, cartea include o incursiune in istoria ideilor despre comunitate in gandirea romanesca. In contextul integrarii europene, care nu este altceva decat cea mai recenta dintre incercarile pe care noi ca popor le-am facut pentru sincronizarea europeana, demersul este neindoielnic de o actualitate acuta. Lucrarea se adreseaza cu precadere specialistilor si studentilor, masteranzilor si doctoranzilor din domenii cum ar fi sociologia, asistenta sociala, stiintele politice s.a., precum si tuturor celor care doresc sa utilizeze in mod corespunzator conceptul "comunitate".
Cuprins:


Introducere /13

PARTEA ÎNTÂI / 17

Capitolul I. Importanţa ideii de comunitate în istoria gândirii /19
1. Reîntoarcerea eternă /19
    1.1. Relevanţa ideii de comunitate /19
    1.2. Complexitate şi ambiguitate conceptuală/ 20
2. înger şi demon / 22
    2.1. Comunitatea ca înger / 22
    2.2. Demonizarea comunităţii / 26
3 . Despre funcţionalitatea comunităţii / 27

Capitolul II. Definirea comunităţii / 31
1. Dificultatea demersului / 31
2. Definiţii şi strategii de definire a comunităţii / 33
    2.1. Speculanţii de ambiguitate / 34
    2.2. Comunitate şi comunitate / 35
    2.3. Comunitate şi asociaţie / 35
    2.4. Ideologiile politice şi comunitatea / 38
    2.5. Relaţia de comunitate / 39
    2.6. Conştiinţa de comunitate / 40
    2.7. Social şi spiritual / 41
    2.8. Incluziunea fară rest sau comunitatea ca sferă / 42
    2.9. Comunitatea drept comuniune / 42
    2.10. Abordarea triadică a lui Michael Taylor / 43
    2.11. Comunitatea „mică” / 45
    2.12. Utilizare şi definire / 47
    2.13. Către „Ideea” de comunitate / 48
    2.14. Normativ şi descriptiv / 48
    2.15. Comunitar / non-comunitar / 49
    2.16. Calea „helvetă” / 49
3. Dimensiuni ale comunităţii / 50
    3.1. Localizare şi spaţiu / 50
    3.2. Graniţe simbolice / 52
    3.3. interacţiune şi manifestare / 53
4. Indexul variabilelor / 56
    4.1. Structură şi relaţie / 56
    4.2. Localism şi subsidiaritate / 57
    4.3. Analiza multivariată / 59
    4.4. Povestea comunităţii / 60
    4.5. Cătunul global / 61
    4.6. „European Union” Countiy Club / 62
    4.7. Un vis într-un alt vis / 63
    4.8. Pe alte trepte ale evoluţiei / 64
    4.9. Biologie şi ecologie / 66
    4.10. Spre o definiţie operaţională / 67
    4.11. Comunitatea imaginată / 69

Capitolul III. Comunitatea Morgana / 71
1. Definiţie operaţională / 71
2. Markerii comunităţii / 72
3. Trepte şi grade ale comunităţii / 77
4. Comunitatea calpă. Imitarea sau falsificarea principiului comunităţii / 79
5. Despre forţa comunităţilor / 80

Capitolul IV. Forme pseudo-comunitare de asociere / 83
1. Familia, breslele / 83
2. Communitas-communitas, comună, comuniune / 84
3. Masă, Comunitate, Comuniune / 85
4. Comunitate şi societate / 87

Capitolul V. Mobilitatea intercomunitară / 89
1. Comunitate / întreprindere / stat / organizaţie / instituţie / 89
2. Relaţii asociative / relaţii cow«mtare / 91
    2.1. A'emy-ul comunitar / 96
    2.2. Multi-culturalism şi ghetoizare / 96
    2.3. Comunitatea - „instrucţiuni” de „asamblare” şi „depanare” / 97
    2.4. Segregare şi congregare în societate / 98

Capitolul VI. Tipologii ale comunităţilor /101
1. Comunitatea etică şi comunitatea estetică /101
2. Comunităţi anarhice şi comunităţi intenţionale /102
3. Comunitatea iluzorie /103
4. „Calea” americană /105
5. Comunitatea ca tipologie /105
6. Petre Andrei şi tipologia comunitară / 107
7. Tipologia comunitară clasică rural-urban /108
8. Comunităţile ocupaţionale /109
8.1. Ghildele /110
9. Abordare macro şi abordare micro /111
10. Este familia o comunitate? /113
    10.1. Familia în istorie / 113
    10.2. Nepotism şi reciprocitate / 115

Capitolul VII. Dinamică socială /117
1. Trecerea sat - oraş /117
2. Libertate sau securitate? / 122
3. Autonomie şi interdependenţă / 124
4. Comunitate şi egalitate / 129
5. Comunitate şi ordine socială / 131
6. Dialecte şi comunitate /132

Capitolul VIII. „Autopsia” comunităţii /135
1. Trepte şi mecanisme ale disoluţiei comunităţii / 135
    1.1. Eclipsa comunităţii / 140
2. Forme contemporane de comunitate / 141
    2.1. Comunităţi urbane / 144
    2.2. Cazul Americii / 145
    2.3. Arhitectură şi comunitate - Europa urbană /150

Capitolul IX. Comunitarismul sau: Comunitatea a murit! Trăiască comunitatea! /155
1. Forme ale comunitarismului / 156
    1.1. In vechime / 156
    1.2. Comunitarism vemacular, comunitarism filosofic şi comunitarism politic / 157
    1.3. Comunitarismul „nou” /158
2. Disputa liberalism - comunitarism /161
3. Comunitarism / individualism / 167

Capitolul X. Ferdinand Tonnies /171
1. Exegeză /171
2. Gemeinschaft und Gesellschaft /179

PARTEA A DOUA / 185

Capitolul XI. Intermezzo istoric / 187
1. Secolul al XlX-lea / 188
    1.1. Regulamentul organic /189
    1.2. Momentul 1848 / 190
    1.3. Independenţa /191
    1.4. Contextul schimbării secolului /191
    1.5. Ion Heliade Rădulescu /193
2. Perioada antebelică /195
3. Perioada interbelică / 196
4. „Demiurgul” roşu / 197
5. Perioada post-comunistă /198

Capitolul XII. Situarea noastră în lume / 201
1. Piedici în calea agregării comunitare / 202
    1.1. Dislocarea repetată a populaţiei / 202
    1.2. Situaţia grea în sine / 202
    1.3. Hazardul autorităţii şi ciuntirea prerogativelor / 203
    1.4. Absenţa ordinii sociale durabile / 204
2. Evoluţie şi schimbare / 204

Capitolul XIII. Noi (şi nu numai) despre noi / 209
1. Rurbanizarea / 209
    1.1. Satul/209
    1.2. Sat şi oraş / 211
2. Norme nescrise, norme scrise / 215
3. Scepticism şi grandomanie / 217
4. Dumnezeu (nu) învaţă limba română / 221
5. Suflete nediferenţiate / 223
6. Să ne ajute Dumnezeu? / 226
7. Corupţia noastră / 227
8. Devălmăşie sau zadruga / 227
9. Spaţiul românesc / 231
10. Următoarea tranziţie / 231
11. Fabrica(rea) ghiveciului social / 233
12. Structura etnică / 235

Capitolul XIV. Proiecte în reconstrucţia spiritului comunitar în spaţiul românesc / 237
1. Cuvântări deosebite / 237
2. Falansterul de la Scăieni / 238
3. Echilibrul antitezelor / 243
4. Pătura superpusă / 246
5. Formele în căutarea fondului / 250
6. Spre socialism via capitalism / 257
7. Dumitru Drăghicescu / 270
8. Românismul / 271
9. Mircea Vulcănescu / 275
10. Activismul cultural / 275

Capitolul XV. Imposibila comunitate? / 277

Bibliografie / 283

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu