luni, 29 aprilie 2013

SOCIOLOGIA FAMILIEIAutor :  Martine Segalen               
Editura Polirom
Colectia COLLEGIUM.Sociologie. antropologie
An aparitie :2011
Traducerea Mihai Dos, Alexandra-Maria Chescu,Giuliano Sfichi
ISBN  978-973-46-1995-5
Nr pagini :440
Format 160x235
Pret : 39,95 lei la Editura, 33,96  lei la elefant , 32 lei la librarie.net
Disponibilitate BCUDescrierea editurii:
Familia face obiectul unui discurs politic si mediatic care se reinnoieste in permanenta, fara a se epuiza, fiecare dintre noi fiind tentat sa o judece pe baza experientei personale. Volumul prezinta evolutiile de-a lungul ultimelor trei decenii ale structurii si rolului familiei in raport cu casa, scoala, locul de munca sau timpul liber, propunind o veritabila sociologie a noii familii ce pune accent pe efectele de excludere si precarizare, precum si pe repercusiunile etnicizarii raporturilor socia-le. Conceputa ca un manual interdisciplinar, Sociologia familiei contine informatii actuale, expuneri si analize detaliate care ii pot interesa in egala masura pe studentii de la facultatile de sociologie si pe sociologi.

Martine Segalen este profesor emerit la Universitatea Paris X-Nanterre. De aceeasi autoare: Ethnologie (2001), Le nouvel esprit de famille (2002), La Famille (coautoare, 2004), Rites et rituels contemporains (2005), Sociologie de l.accouchement (coautoare, 2007).
Cuprins:


Cuvânt înainte 11

Introducere . Reflecţii asupra familiei de azi 13
      Secolul al XlX-lea: a înţelege şi a corecta familia 15
            Restaurarea autorităţii pierdute a tatălui: de la Bonald la Comte  15
            Înţelegerea familiei intr-un stat democratic: Alexis de Tocqueville 17
            Diminuarea efectelor negative ale industrializării 19
      Naşterea sociologiei familiei 24
            Un precursor feminist necunoscut: Paul Lacombe (1839-1919) 24
            Fondatorul sociologiei familiei: Emile Durkheim (1858-1917)  26
            Criza socială şi morală dintre cele două războaie mondiale 29
      Sociologia familiei prin prisma schimbării sociale 30
            Influenta sociologiei americane 30
            Sociologia franceză a anilor '60 şi '70  32
      Noi perspective de analiză  37
            Ascensiunea individului şi a microsociologiei 37
            Individualizarea şi sociologia familiei 39
            De la o sociologie „socială" la una „etnică" 40
      Bibliografie orientativă  42

Partea întâi
Metamorfozele rudeniei

Capitolul 1. Familia şi rudenia între antropologie şi istorie  47
      Rudenia în viziunea antropologilor 47
            Terminologia şi descoperirea rudeniei 48
            Filiatia 49
            Alianţa şi prohibilia incestului 55
            Schimbările de paradigmă 57
      Perspectivele dimensiunii istorice 60
            Dezbaterile din jurul grupurilor domestice 61
      Familia şi rudenia în satele Europei 71
            Transmiterea patrimoniului în lumea satelor 72
            Descendentă şi înrudire în lumea satului 75
            Către o geografie europeană a familiilor ţărăneşti 77
      Bibliografie orientativă  80

Capitolul 2. Rudenia şi clasele sociale 81
      Rudenia şi industrializarea  82
            Marea familie a protoindustrializării  83
            Familia de la oraş, angajată în uzină  86
            Sfârşitul familiei muncitoreşti ? 94
      Rudenia şi familia burgheză 97
            Problema succesiunii 98
            Importanţa normelor burgheze 100
            O clasă nedefinită 104
      Bibliografie orientativă  107

Partea a doua
Metamorfozele familiei

Capitolul 3. Căsătoria, viaţa în cuplu 113
      Căsătoria modernă 114
            Vârsta de aur a nupţialităţii franceze (1930-1970)  114
            Despărţirea în anii '70 120
            Problema căsătoriilor mixte 129
            Către o căsătorie între homosexuali ? 132
      Viaţa în cuplu 136
            Teoriile anglo-saxone ale anilor '70 136
            Tipologiile familiale ale anilor '80 138
      Cuplurile şi sexualitatea  142
            Varietatea socială şi istorică a comportamentelor sociale 142
            Caracteristicile sexualităţii contemporane 144
            Un subiect tabu: violenţele conjugale  146
      Bibliografie orientativă  148

Capitolul 4. Divorful şi recompunerea familială 149
      O istorie a divorţului 150
            Familiile „fărâmiţate “ de altădată 150
            De la libertatea Revoluţiei la liberalizarea din anii '70 153
             „Noul" divorţ din 1975  153
            De la divorful din culpă la divorful amiabil  156
      Familiile monoparentale 159
            Numirea categoriei 160
            Consecinţele socioeconomice ale despărţirii 161
            Căile urmate după divorţ 164
      Recompunerea familiei 166
            Cum se numesc aceste noi forme de familie ? 167
            Legile familiei refăcute 168
      Bibliografie orientativă  170

Capitolul 5. Filiaţie şi parentalitate 171
      Filiaţia contemporană 172
            O filiaţie biliniară pe baze biologice 172
            Problemele legate de parentalitate  174
      Problema filiaţiei în familiile refăcute 175
            Creşterea numărului copiilor din familiile refăcute 175
            Conflicte şi constrângeri 177
            Categorii rezidenţiale complexe 180
      Adopţia  184
            Contribuţia antropologiei şi a istoriei 185
            Adopţia modernă şi problemele dreptului 188
      Despre legătura de sânge şi despre social  189
            Filiaţii în afara normelor 190
            Homoparentalitatea 191
            O nouă lege referitoare la nume 194
      Bibliografie orientativă  196

Capitolul 6. Noile vârste  197
      Copilăria 197
            Descoperirea copilăriei 197
            Cadrul demografic al unei sociologii a copilăriei  198
            Copilăria - abordări pluridisciplinare 205
            Socializarea copilului în familia contemporană  208
      Problema adolescenţei şi a tinereţii 211
            Preadolescenţi şi adolescenţi 211
             „ Tinereţea" 215
      Bătrâneţea 223
            Noile vârste ale bătrâneţii 223
            Adaptările conjugale  226
      Bibliografic orientativă  228

Partea a treia
Funcţiile familiei

Capitolul 7. Socializare, educare, şcolarizare 231
      Socializare şi educare  231
            Perioada preşcolară 232
            Stiluri şi strategii educative 235
      Şcolarizarea copilului  239
            Întâlnirea dintre dispozitivul şcolar şi instituţia familială 240
            Parcursul şcolar al copiilor în caz de divorţ 243
            Studenţii şi părinţii lor 245
      Inegalităţi sociale, familiale şi şcolare 246
            Producerea inegalităţilor şcolare 246
            Familiile de imigranţi şi şcoala  249
      Bibliografie orientativă  : 254

Capitolul 8. Locuinţa, rezidenţa 255
      Locuirea între sfera privată şi cea publică 256
            Emergenta unui spaţiu privat în mediile burgheze şi ţărăneşti 257
            Familiile de muncitori şi dezvoltarea habitatului la periferie 260
            Politicile publice şi apariţia „ansamblurilor de locuinţe" 264
            Locuinta familiilor de imigranţi 266
            Dinamici le rezidenţiale 268
            De la rezidenţă la „sistemul de habitat'' 270
      Locuinţa - spaţiu intim, individual şi familial 272
            Legile domesticului 273
            Construirea spaţiului propriu 275
            Rupturile familiale şi războaiele mobiliare 278
            Noile tehnologii în familie  281
      Bibliografie orientativă  286

Capitolul 9. Munca 287
      Diviziunea sexuală a muncii 288
            Teoria lui Talcott Parsons 288
            Tezele feministe : munca domestică este o muncă productivă 289
            Tezele antropologice ale dominaţiei feminine 290
            Munca şi genul 292
      Munca în spaţiul domestic  292
            Pentru bunăstarea domeniului domestic 293
            Timpul de muncă, timpul domestic 296
            Confruntarea dintre timpul părintesc şi cel profesional 298
      Bărbaţii şi femeile la locul de muncă 301
            Ascensiunea muncii femeilor 301
            Munca familiilor de imigranţi 306
            Cum consideră întreprinderea munca femeilor 306
            Femeile, mame şi cadre de conducere 309
      Concilierea vieţii familiale cu viaţa profesională 312
            Serviciul mamei şi îngrijirea copiilor 312
            Concilierea din partea bărbaţilor sau a femeilor ?  317
      Bibliografie orientativă  322

Capitolul 10. Legătura şi transmiterea familială  323
      Legătura familială, o legătură verticală 324
            Fraţii şi surorile în plan secund 324
            Importanţa relaţiei dintre mamă şi fiică 325
            Diviziunea sexuală a legăturilor de rudenie 327
            Descoperirea bunicilor 328
      Solidarităţi private şi publice  332
            Primele anchete 333
            Anchetele din anii '90: problema generaţiilor şi a mediului social 335
            Legăturile de rudenie în familiile din Europa 339
            Natura legăturilor de familie 342
      Familiile şi generaţiile 344
            Efectul generaţiei şi mobilitatea socială 345
            Transmiterea patrimoniului  347
      Memoria familială 349
            Memorii familiale şi grupuri sociale 350
            Memoriile generaţionale 351
            Suporturile memoriei 353
      Bibliografie orientativă  357

Partea a patra
Familii, norme, state

Capitolul 11. Familia şi statul: controlul social şi crearea de norme 361
      De la controlul social la bunăstarea familială 363
            Politici „nataliste” sau „familialiste" ?  364
            Ajutorarea mamelor în dificultate 366
            Contradicţiile şi ambivalenţa măsurilor destinate mamelor angajate în câmpul muncii 367
      Politicul şi familia 368
            Şi la dreapta, şi la stânga   369
            Tensiuni contemporane ale politicilor publice 371
            Familia, un univers privat ?  372
      De la instituţia familială la individ: deplasarea normelor 374
            Libertate, egalitate, familie 377
            Filiafia, element fundamental pentru instituirea familiei  378
      Bibliografie orientativă  381

Capitolul 12. Europa familiilor 383
      Convergenţe sau divergenţe în familiile din Europa?  383
            Din care Europă ?  383
            Convergen/e sau divergente în Europa de Vest ? 385
            Politicile familiale din Europa 392
      Mondializarea şi familiile 402
             „Familia occidentală’’, o excepţie 403
            Teoria weberiană confruntată cu mondializarea 404
      Bibliografie orientativă  406

Concluzii  407

Bibliografie generală 411
Lista tabelelor 437
Lista figurilor 438

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu