duminică, 28 aprilie 2013

SOCIOLOGIA MEDIULUI INCONJURATOR- Aplicatii privind atitudini si comportamente in Romania


Autor :Laura Nistor                  
Editura Presa Universitara Clujeana  (click pentru accesa editura)
An aparitie :2009 
ISBN 978-973-610-842-6 
Nr pagini :300 
Format 130 x 200
Pretul editurii 13,50 lei, stoc epuizat. Se gaseste la :
cartiortodoxe pret 20,65 si  la lumeacartii la 23 lei
Disponibilitate BCU
Descrierea editurii:
     Cartea de faţă sintetizează o serie de cercetări întreprinse de-a lungul pregătirii doctorale a autoarei, oferind un cadru introductiv în ceea ce priveşte sociologia mediului înconjurător, respectiv unul empiric pentru înţelegerea atitudinilor şi comportamentelor cetăţenilor din România faţă de diferite problematici ale mediului înconjurător. Tema de cercetare poate fi privită din cel puţin trei perspective, în funcţie de referenţialul ontic. Pe de o parte, este vorba despre studiul unor variabile cu precădere de natură psihosociologică, atitudinile, comportamentele şi relaţiile dintre acestea constituind probleme de bază ale ariei de cunoaştere, din acest punct de vedere obiectul de atitudine (mediul înconjurător) neînsemnând altceva decât o aplicare particulară a epistemologiei psihologiei sociale. Luând mediul înconjurător ca şi referenţial, lucrurile se pot prezenta diferit, putând chiar genera reacţii sceptice vizavi de introducerea variabilei mediu înconjurător în aria de investigaţie a socioumanului, marcat, pe direcţia sociologiei clasice, de prudenţă în faţa unor probleme de studiu ce, la prima vedere, par a indica determinism biologic. A treia perspectivă constituie de fapt dezideratul subsemnatei şi vizează integrarea unor abordări teoretice şi empirice a două domenii de cunoaştere, în aşa fel încât investigaţia să se realizeze la conjuncţia acestora şi să aducă o îmbogăţire teoretică şi empirică în ambele direcţii (…)

Cuprins:


INTRODUCERE 9
Mulţumiri 13

PARTEA I
SPAŢIUL DISCIPLINAR ŞI CONTEXTUL MACROSOCIO - ENVIRONMENTAL AL ABORDĂRII

1. SOCIOLOGIE ŞI MEDIU ÎNCONJURĂTOR. SOCIOLOGIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 15
1.1. Conceptul mediu înconjurător 15
1.2. Sociologia mediului (înconjurător) 17
      1.2.1. Precizări conceptuale 17
      1.2.2. Tradiţia disciplinară şi definirea unei noi paradigme.
                 Evoluţia sociologiei mediului înconjurător 19
      1.2.3. Diferenţieri intra-disciplinare 23
      1.2.4. Deschideri interdisciplinare 25
      1.2.5. Spaţiul transdisciplinar al studiilor de mediu 28
2. PROBLEMATICA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ŞI TRANZIŢIA ENVIRONMENTALĂ ÎN ROMÂNIA 30
2.1. Mediul înconjurător în contextul regimului socialist 30
2.2. Tranziţia de mediu (environmental transition) în România 36
2.3. Europenizarea mediului înconjurător 45

PARTEA II
CONCEPTUL DE ATITUDINE. EPISTEMOLOGIA RELAŢIEI ATITUDINE - COMPORTAMENT. PROBLEMATICA ATITUDINILOR FAŢĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

1. CONCEPTUL DE ATITUDINE 49
1.1. Definiţii şi abordări structurale 49
1.2. Dimensionalitatea atitudinilor. Problematica atitudinilor ambivalenţe şi duale 55
2. ATITUDINI FAŢĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ŞI CONCEPTUL ENVIRONMENTAL CONCERN 61
2.1. Conceptul de atitudine faţă de mediul înconjurător (atitudine environmentală) 61
2.2. Conceptul environmental concern (preocupare faţă de mediul înconjurător) 64
2.3. Metode şi instrumente de studiere ale atitudinilor faţă de mediul înconjurător 68
3. EPISTEMOLOGIA RELAŢIEI ATITUDINE - COMPORTAMENT 73
3.1. Relaţia atitudine — comportament 73
3.2. Câteva teorii şi modele privind relaţia atitudine — comportament 76
3.3. Relaţia dintre atitudini şi comportamente faţă de mediul înconjurător 81
4. ABORDĂRI LA NIVEL MACRO ÎN LEGĂTURĂ CU PREOCUPAREA FAŢĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 90
4.1. Studii empirice 90
4.2. Teza postmaterialistă a preocupării faţă de mediu şi alte abordări complementare 93
4.3. Teza universalităţii preocupărilor faţă de mediu vs. ipoteza bunăstării; alte abordări conexe 99

PARTEA III
ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE FAŢĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ÎN ROMÂNIA

Remarci introductive. Sursa datelor şi metodologia 103

1. DISPOZIŢII COMPORTAMENTALE PRIVIND MODALITATEA DE PREVENIRE A POLUĂRII 107
1.1. Consideraţii generale 107
1.2. Dispoziţia pozitivă şi negativă a prevenirii poluării în România şi Europa.
        O perspectivă de ansamblu 111
1.3. Dispoziţia pozitivă şi negativă a prevenirii poluării în România şi Europa.
        Analize la nivel individual 121
      1.3.1. Variabilele analizei 121
      1.3.2. Dispoziţia pozitivă a prevenirii poluării. Analize şi discuţii 139
      1.3.3. Dispoziţia negativă a prevenirii poluării. Analize şi discuţii 151
      1.3.4. Dispoziţia ambivalenţă. O problemă ignorată a literaturii 157
2. ACTIVISMUL DE MEDIU ÎN ROMÂNIA. ANALIZA UNUI FENOMEN APROAPE INEXISTENT 169
2.1. Consideraţii generale 169
2.2. Activismul de mediu în România şi Europa. O analiză din perspectivă macro 170
2.3. Activismul de mediu din România. Victimă a structurilor de oportunităţi? 181
2.4. Cine participă în organizaţii de mediu şi cine este voluntar? O abordare comparativă la nivel individual 190
2.5. Discuţii 201
3. ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE FAŢĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR.CAZUL CLUJ-NAPOCA 204
3.1. Remarci introductive; sursa datelor şi metodologia 204
3.2. Atitudini faţă de relaţia oameni — mediu înconjurător. O analiză asupra viziunii NEP 208
3.3. Atitudini şi dispoziţii specifice faţă de mediul înconjurător 218
      3.3.1. Evaluarea seriozităţii problemelor locale de mediu 218
      3.3.2. Dispoziţia pozitivă şi negativăprivind prevenirea poluării 225
3.4. Comportamente pro-mediu din spaţiul domestic 232
3.5. Două modele integrative asupra configuraţiilor atitudinal-dispoziţional — comportamentale 235

CONCLUZII ŞI DISCUŢII FINALE 241
BIBLIOGRAFIE 251
ANEXE 283
SUMMARYNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu