marți, 30 aprilie 2013

SOCIOLOGIE GENERALA . Concepte fundamentale si studii de caz

Autor :Ioan Mihailescu
Editura Polirom
Colectia Collegium. Sociologie-Antropologie
An aparitie :2003
ISBN  973-681-471-1
Nr pagini :400
Format 160 x 235
Pret : 39,95 lei la Editura, 33,96 lei la elefant ,32 lei la librarie.net
Disponibilitate BCU
Download pdf  pe scribd


Descrierea editurii:
O gama larga de teme mereu discutate si disputate in toate mediile sociale – cum ar fi raportul dintre categorii, grupuri si institutii sociale, familia, educarea copiilor, politici si programe sociale etc. –, abordind atit dimensiunea obiectiva, structurala, cit si latura subiectiva a realitatii sociale. Dupa ce prezinta istoricul evolutiei sociologiei ca stiinta, precum si a ideilor celor care au contribuit prin activitatea lor la dezvoltarea sa, influentind in mare masura aspectele politice, economice si culturale ale vietii sociale, autorul expune principiile sociologiei generale ca stiinta si problemele societatii in general, insistind, in cadrul unor aprofundate studii de caz, asupra problemelor cu care se confrunta societatea romaneasca in aceasta perioada de tranzitie.
Ioan Mihailescu (1949-2007) a fost rector al Universitatii din Bucuresti, presedinte al Consiliului National de Evaluare Academica si Acreditare. A participat la numeroase proiecte de cercetare realizate in cooperare sau in calitate de coordonator principal, ale caror rezultate au fost partial folosite la elaborarea unor studii si volume publicate in tara si in strainatate. Principalele domenii de cercetare: sociologie si economie rurala; studii asupra populatiei; sociologia familiei; politici sociale; metodologia cercetarii comparative internationale; analiza sistemelor de invatamint superior; managementul institutiilor de invatamint superior. De acelasi autor: „Dictionar de sociologie” (1993), „Familia in societatile europene” (2000), „Sociologie. Concepte fundamentale si studii de caz” (2000), „Universitatile in schimbare” (2003), „Managementul organizatiei” (2003), „Romania si integrarea europeana” (2003).
Cuprins:Capitolul 1
Sociologia ca ştiinţă  9
1. Sociologia spontană  9
2. De la sociologia spontană la sociologia ştiinţifică  11
3. Apariţia şi dezvoltarea sociologiei  14
4. Perspective în sociologie  18
Studiu de caz - The Social Sciences in a Changing Romania 22
        1. A complex heritage 22
        2. Reorganizing the social sciences 26
        3. Conflicting interests and difficulties in financing research 27
        4. Research priorities 28
Glosar 29

Capitolul 2
Ramuri şi metode de cercetare 31
1. Principalele ramuri ale sociologiei 31
2. Etapele cercetării sociologice 32
3. Metode şi tehnici de cercetare 36
Glosar 42

Capitolul 3
Structura culturii 43
1. Semnificaţia culturii 43
2. Elementele culturii  44
3. Unitatea şi variabilitatea culturii  51
Studiu de cazi - Schimbări ale modului de gândire în spaţiul românesc 55
Studiu de caz II - Valori şi norme sociale în perioada de tranziţie 65
Glosar 77

Capitolul 4
Personalitate şi socializare  78
1. Factorii dezvoltării personalităţii 78
        1.1. Moştenirea biologică  78
        1.2. Mediul fizic 79
        1.3. Cultura 80
        1.4. Experienţa de grup 81
        1.5. Experienţa personală 83
2. Procesul de socializare 84
        2.1. Teoriile învăţării 84
        2.2. Teoriile dezvoltării cognitive 85
        2.3. Tipuri de socializare  86
        2.4. Agenţii socializării  88
Studiu de caz - Mental Stereotypes in the First Years of Post-Totalitarian Romani a 92
        1. The real effects 93
        2. The ten stereotypes 94
Glosar 99

Capitolul 5
Status şi rol 101
1. Statusul 101
        1.1. Prescrierea statusurilor 101
        1.2. Statusuri în funcţie de sex 102
        1.3. Statusuri în funcţie de vârstă  103
        1.4. Statusuri dobândite 104
        1.5. Conflictele de status  105
2. Rolul 106
        2.1. Definirea rolurilor 106
        2.2. învăţarea rolului 107
        2.3. Setul de roluri 108
        2.4. Pregătirea inadecvată pentru rol 109
        2.5. Dificultăţile tranziţiei de rol  110
        2.6. Conflictele de rol  110
Glosar 112

Capitolul 6
Relaţiile sociale 114
1. Teorii sociologice despre relaţiile sociale  114
        1.1. Relaţionismul sociologic 115
        1.2. Sociometria, cercetarea activă şi interacţionismul simbolic  116
        1.3. Dinamica grupurilor 117
        1.4. Interacţionismul simbolic 117
        1.5. Teoria marxistă a relaţiilor sociale 118
2. Relaţii interumane - relaţii sociale 119
3. Tipologia relaţiilor sociale  122
Studiu de caz - Violenţa şi societatea  123
        1. Omniprezenţa violenţei  123
        2. Cercetările în domeniul violenţei  124
        3. Dimensiunile violenţei  126
        4. Etiologia violenţei   131
        5. Tipologia violenţei  138
        6. Violenţa funcţională : sisteme şi organizaţii societate  142
        7. Perspectivele violenţei  154
Glosar  156

Capitolul 7
Familia  157
1. Definirea familiei  157
        1.1. Perspective disciplinare   157
        1.2. Relaţii în familie  158
        1.3. Căsătoria  159
2. Structura şi funcţiile familiei  160
        2.1. Tipuri de structuri familiale  160
        2.2. Dinamica structurilor familiale  162
        2.3. Funcţiile familiei  162
Studiu de caz - Schimbări în modelele familiale  165
Glosar  172

Capitolul 8
Organizarea socială  174
1. Organizare socială. Structură socială. Sistem social  174
2. Instituţii sociale  175
        2.1. Definirea instituţiilor sociale  175
        2.2. Elementele instituţiei  176
        2.3. Eficienţa instituţiilor sociale  177
3. Structuri instituţionale  179
        3.1. Instituţii formale şi informale  179
        3.2. Instituţii economice   180
        3.3. Instituţii politice şi juridice  181
        3.4. Instituţii culturale educative  182
        3.5. Instituţii religioase  183
4. Tipuri de organizare socială  185
        4.1. Organizaţii informale  186
        4.2. Organizaţii formale   186
        4.3. Asociaţii voluntare  187
5. Structuri organizaţionale   187
        5.1. Structuri formale şi informale  188
        5.2. Eficienţa structurilor formale  189
        5.3. Birocraţii şi birocratizare  190
6. Schimbări organizaţionale  192
Studiu de caz - Bureaucracy and Policy in Romania  194
        1. The Emergence of Modern Bureaucracy in Romania  194
        2. Bureaucracy in the Communist Period  196
        3. Bureaucracy and Policy in the Post-Totalitarian Period 204
Glosar 210

Capitolul 9
Procesele sociale 212
1. Definirea proceselor sociale 212
2. Tipologia proceselor sociale 213
3. Procese de dinamică socială 219
        3.1. Precizări conceptuale şi domenii de analiză 219
        3.2. Teorii ale dinamicii sociale  221
        3.3. Factorii şi mecanismele schimbării şi dezvoltării sociale 225
        3.4. Rolul inovaţiilor ştiinţifice, tehnice şi sociale 227
        3.5. Mişcările sociale 232
Studiu de caz I - Reforma învăţământului superior din România 235
        1. Dinamica structurilor naţionale   236
        2. Dinamica structurilor curriculumului  243
Studiu de caz II - Principalele direcţii ale reformei sistemului de cercetare
şi dezvoltare în România 247
        1. Caracteristici ale sistemului de cercetare şi dezvoltare în perioada comunistă 247
        2. Caracteristici ale sistemului de cercetare şi dezvoltare în perioada de tranziţie.... 248
        3. Principalele direcţii ale reformei sistemului C&D  254
Referinţe bibliografice   261
Glosar  262

Capitolul 10
Comunităţile teritoriale   264
1. Comunităţile umane teritoriale  264
2. Comunităţile rurale  266
3. Comunităţile urbane 272
4. Dihotomia rural-urban şi continuumul rural-urban 274
5. Reţelele de comunităţi teritoriale 277
6. Procesele de modernizare şi urbanizare 279
        6.1. Aspecte teoretice şi metodologice  279
        6.2. Dimensiunile modernizării 281
        6.3. Modernizare - urbanizare  283
Studiu de caz I - Structuri agricole şi comunităţi rurale în România  285
        1. Structurile agricole din perioada precomunistă  285
        2. Structurile agricole în perioada comunistă  287
        3. Restructurările din perioada posttotalitară 290
Studiu de caz II - Mediul rural din România şi integrarea europeană 296
        1. Declinul mediului rural 296
        2. Politici agricole pentru mediul rural 311
Glosar  327

Capitolul 11
Conducerea vieţii sociale  328
1. Activitatea de conducere  328
        1.1. Definirea conducerii vieţii sociale  328
        1.2. Ştiinţa conducerii  329
        1.3. Structuri de conducere  331
        1.4. Funcţiile conducerii 331
2. Metode moderne de conducere  335
        2.1. Caracteristici şi clasificări  335
        2.2. Metode de previziune   336
        2.3. Metode operative de conducere  338
        2.4. Metode pe bază de analiză  342
        2.5. Metode de stimulare a creativităţii   344
3. Stiluri de conducere  348
        3.1. Definire şi clasificări  348
        3.2. Factori care generează sau influenţează stilurile de conducere  354
        3.3. Eficienţa practicării stilurilor de conducere  358
Studiu de caz - Stiluri de abordare a reformei 361
        1. Reforma între principii şi abordări pragmatice 361
        2. Tipuri de stiluri  366
        3. Factori determinanţi ai stilurilor de abordare a reformei  374
Glosar  379

Glosar general  381
Bibliografie   389
Index de termeni  393
Index de autori     397

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu