duminică, 21 aprilie 2013

SOCIOLOGIEAutor : Constantin Schifirnet                
Editura Comunicare.ro
Colectia Cursuri universitare
An aparitie :2004
Editia a III-a revizuita si adaugita    
ISBN  973-711-023-4
Nr pagini :256
Format 170 x 240
Pret : 24 lei la Editura, 16,55lei ebook-ul ,31lei la librarie.net

Descrierea editurii:
Cursul isi propune transmiterea cunostintelor despre principalele notiuni si conceptii sociologice, familiarizarea cu limbajul sociologic, deprinderea cu lectura, critica si analiza lucrarilor sociologice, pregatirea studentilor pentru cunoasterea si intelegerea realitatii sociale.
Cuprins:I. Sociologia, ştiinţă despre societate / 9
1.1. Obiectul si definirea sociologiei / 9
1.2. Relaţia sociologiei cu alte ştiinţe socio-umane / 10
1.3. Evoluţia ideilor sociologice. Constituirea sociologiei ca ştiinţă / 12
        1.3.1. Concepţii despre societate / 12
        1.3.2. Fondatorii sociologiei / 14
1.4. Sociologia românească / 18
1.5. Orientări teoretice contemporane în sociologie / 24
        1.5.1. Funcţionalismul / 24
        1.5.2. Perspectiva conflictualistă / 26
        1.5.3. Structuralismul / 27
        1.5.4. Interacţionismul / 28

II. Acţiunea socială / 31
2.1. Conceptul de acţiune socială / 31
2.2. Structura acţiunii sociale / 32
2.3. Raţionalitatea acţiunii sociale / 34
2.4. Comportamentul agentului (actorului) social / 36

III. Structura socială / 39
3.1. Conceptul de structură socială / 39
3.2. Status social / 39
3.3. Rolul social / 41
3.4. Relaţiile sociale / 43
3.5. Instituţii sociale / 44
3.6. Societate / 45

IV. Grupuri sociale / 47
4.1. Conceptul de grup / 47
4.2. Motivele asocierii în grup / 48
4.3. Structura grupului / 49
4.4. Clasificarea grupurilor / 50
        4.4.1. Grup primar - grup secundar / 51
        4.4.2. Grup de referinţă - grup de apartenenţă / 53
        4.4.3. Grup intern - grup extern / 55
        4.4.4. Grup formal - grup informal / 55
        4.4.5. Grupul mic / 56
                4.4.5.1. Conceptul de grup mic / 56
                4.4.5.2. Relaţiile din grupul mic / 59
        4.4.6. Grupul conformist (Groupthink) / 60

V. Organizaţia / 63
5.1. Conceptul de organizaţie / 63
5.2. Birocraţia / 64

VI. Socializarea / 67
6.1. Conceptul de socializare / 67
6.2. Tipurile de socializare si agenţii socializării / 70
6.3. Socializarea în ciclurile de viaţă / 75
6.4. Riturile de trecere si socializarea / 76

VII. Stratificarea socială si clasele sociale / 81
7.1. Stratificarea socială / 81
7.2. Dimensiuni ale stratificării sociale / 84
7.3. Mobilitatea socială / 86
7.4. Clasa socială / 88
7.5. Stratificarea socială în România / 89
        7.5.1. Clasa ţărănească / 90
        7.5.2. Clasa muncitorească / 91
        7.5.3. Intelectualitatea tehnică / 92
        7.5.4. Oamenii de afaceri / 93

VIII. Grupurile de vârstă în societate / 95
8.1. Vârsta / 95
        8.1.1. Vârsta socială / 95
        8.1.2. Normele de vârstă / 96
        8.1.3. Ceasul social / 96
8.2. Cicluri de viaţă / 98
        8.2.1. Copilăria / 98
        8.2.2. Adolescenţa / 100
        8.2.3. Tinereţea / 105
        8.2.4. Vârsta adultă / 106
        8.2.5. Bătrâneţea / 108
8.3. Raporturile între generaţii / 110
        8.3.1. Generaţia / 110
        8.3.2. Evoluţia individului în raport cu vârsta / 111
        8.3.3. Cohorta / 111
        8.3.4. Conştiinţa generaţionistă şi mentalitatea / 113
        8.3.5. Perioada istorică / 115
        8.3.6. Mecanisme şi procese sociale de constituire a generaţiilor / 115

IX. Genul social (relaţiile dintre sexe) / 121
9.1. Conceptul de gen social / 121
9.2. Teorii despre genul social / 123
9.3. Probleme sociale ale relaţiilor dintre sexe / 124

X. Relaţiile interetnice, rasiale si naţionale / 129
10.1. Grupul etnic / 129
10.2. Minorităţi / 130
10.3. Atitudini faţă de grupul etnic / 134
        10.3.1. Prejudecata / 134
        10.3.2. Discriminarea / 135
10.4. Strategii ale grupurilor dominante faţă de grupurile minoritare / 135
10.5. Rasa / 136
10.6. Rasismul / 138
10.7. Naţiunea / 139
10.8. Statul naţional / 144
10.9. Naţionalismul / 145
10.10 Structura pe naţionalităţi a populaţiei României / 148

XI. Familia si căsătoria / 153
11.1. Definiţie si clasificare / 153
11.2. Funcţiile familiei / 154
11.3. Problemele sociale ale familiei / 155
11.4. Stiluri alternative de viaţă familială / 157

XII. Educaţia / 159
12.1. Conceptul de educaţie / 159
12.2. Funcţiile educaţiei / 163
12.3. Sistemul de învăţământ / 163

XIII. Religia / 167
13.1. Conceptul de religie / 167
13.2. Funcţiile religiei / 170
13.3. Organizaţii religioase / 172
        13.3.1. Denominarea / 173
        13.3.2. Cultele religioase / 173
        13.3.3. Sectele / 174
13.4. Religia si schimbarea socială / 174
13.5. Religia în România / 175

XIV. Cultura / 179
14.1. Conceptul de cultură / 179
14.2. Componentele culturii / 182
        14.2.1. Simbolul / 183
        14.2.2. Limba / 183
        14.2.3. Norme / 185
        14.2.4. Valori / 187
        14.2.5. Tradiţii / 188
14.3. Cultura populară / 191
14.4. Subcultura / 194
14.5. Contracultura / 198
14.6. Multiculturalitatea / 198

XV. Comunicare si societate / 201
15.1. Comunicarea socială / 201
15.2. Societatea si comunicarea de masă / 204
15.3. Societate informaţională / 208

XVI. Comunitatea / 213
16.1. Conceptul de comunitate / 213
16.2. Satul / 214
16.3. Oraşul / 217
16.4. Oraşul românesc / 219

XVII. Devianţa / 221

XVIII. Schimbarea socială / 227
18.1. Conceptul de schimbare socială / 227
18.2. Sursele schimbării sociale / 228
        18.2.1. Mediul fizic / 228
        18.2.2. Populaţia / 228
        18.2.3. Conflictul / 229
        18.2.4. Inovaţia / 230
        18.2.5. Difuziunea / 230
        18.2.6. Aculturaţia / 231
        18.2.7. Mişcările sociale / 232

Glosar / 235
Bibliografie / 241
Indice de termeni / 247
Indice de nume / 251

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu