sâmbătă, 20 aprilie 2013

STARI SI FENOMENE ALE SPATIULUI DOMESTIC IN ROMANIAAutor : Petru Ilut, Maria Roth-Szamosközi, Livia Popescu etc                
Editura Presa Universitara Clujeana
An aparitie :2008

ISBN  973-610-666-8
Nr pagini :285
Pret : 20,50 lei la lumeacartii, 20 lei la librarie.net
Disponibilitate BCUCuprins:

PETRU ILUŢ
Subiecte„fierbinţi” in problematica familiei; familia monoparentală 7
Some Challenging Problems Concerning the Family; The Single-Parent Family 54

MARIA RORA-SZAMOSKOZI, LIVIA POPESCU, CRISTINA RAT
Changes in Romanian Child Welfare Policies along the Transition Years79
Schimbări în politicile de proiecţie a copiilor de-a lungul perioadeide tranziţie (Rezumat)100

ISTYÂN HORVÂTH
The Incidence of Intermarriages in Transylvania between 1992-2005. Inclinations and Patterns of Intermarriage 107
Incidenţa căsătoriilor mixte etnice in Transilvania intre 1992-2005. Preferinţe maritale ale celor care contractează căsătorii mixte (Rezumat)123

SORINA PAULA BOLOVAN, IOAN BOLOVAN
Family and Matrimonial Behavior in Transylvania at the End of the Nineteenth Century and the Beginning of the Twentieth Century. Between Tradition and Modernization 127
Familie şi comportament matrimonial in Transilvania in a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Intre traditie şi modernizare (Rezumat) 146

CRISTINA TÎRHAŞ
Modele ale schimbului intergeneraţional familial. Părinţi in vârstă -copii maturi 149
Patterns of Intergenerational Exchange in Family. Older Parents – Adult Children (Abstract)171

LAURA NISTOR
The Role of Private Homeownership in Explaining Housing Satisfaction. A Qualitative Study 175
Rolul proprietăţii private asupra locuinţei in explicarea satisfacţiei cu locuinţa. Un studiu calitativ (Rezumat)276

PAUL-TEODOR HĂRÂGUŞ
Diferente in folosirea timpuIui m Europa 223
Differences in Time Use in Europe (Abstract) 265

ADRIAN ROŞAN
Familia - potential factor de risc in comportamentul antisocial la vârsta adolescentei 269
The Family as a Potential Risk-factor in Generating Antisocial Behaviors during Adolescence (Abstract)  283


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu