marți, 9 aprilie 2013

STRESUL PSIHOSOCIAL SI BOALA CARDIACA. Analize si interventiiAutor : Elena Iulia Mardare               
Editura Universitatii din Bucuresti
An aparitie :2010
ISBN   978-973-737-863-7
Nr pagini :234

Disponibilitate BCU


Descriere:
Elena Iulia Mardare, lector dr. la Catedra de Asistenţă Socială şi Psihologie Socială, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, publică la Editura Universităţii din Bucureşti lucrarea Stresul psihosocial şi boala cardiacă. Analize şi intervenţii.
Volumul îşi propune să abordeze stresul şi factorii psihosociali în contextul unei boli cu implicaţii psihosociale considerabile: boala cardiacă. În prezent, în România ratele morbidităţii şi mortalităţii prin boli cardiace sunt în continuă creştere în pofida existenţei unor tratamente medicale de nivel înalt şi a tehnologiei medicale ce a cunoscut un progres considerabil în ultimii ani. Ratele ridicate ale mortalităţii şi morbidităţii prin bolile cardiace pot fi explicate prin existenţa unor factori non-medicali cu rol declanşator şi complicarea multor afecţiuni cardiace şi în adaptarea la acest tip de afecţiuni. În acelaşi timp, pe plan mondial, are loc o recunoaştere, pe o scală din ce în ce mai largă, a faptului că, pe lângă factorii de risc standard atribuiţi bolii cardiace, există şi alţi factori din domeniul comportamental şi psihosocial ce pot contribui la dezvoltarea şi evoluţia bolii cardiace. Aceste variabile includ, printre altele, aspecte ale personalităţii, stresul acut şi cronic, aspecte ce ţin de mediul social etc.
Cercetările prezentate în a doua parte a lucrării îşi propun să se constituie într-un proces sistematic şi riguros ce are ca scop evaluarea şi analizarea unor fenomene psihosociale ce însoţesc, în evoluţia ei, boala cardiacă.
Deşi abordează o perspectivă psihosociologică, volumul Stresul psihosocial şi boala cardiacă. Analize şi intervenţii încorporează elemente teoretice şi empirice specifice mai multor discipline (asistenţă socială, medicină, consiliere, terapie de familie etc.), oferind lumii academice o introducere în problematica psihosocială asociată bolii cardiace, în general, şi a stresului şi a suportului social, în special.
 
Cuprins:
Lista tabelelor / 9
Lista figurilor / 9
Lista abrevierilor / 10
Prefaţă /11
Cuvănt-înainte /13

PARTEAI
Analiza şi intervenţa psihosocială în contextul bolii cardiace - aspecte teoretice

Capitolul 1. Boala cardiacă în context biopsihosocial / 17
1.1. Dimensiunile biopsihosociale ale stării de sănătate /18
1.2. Paradigme explicative ale sănătăţii şi bolii / 21
1.3. Fazele evoluţiei bolii cardiace şi implicaţiile psihosociale asociate acestora / 24
1.4. Principalele categorii de boli cardiace şi factori psihosociali asociaţi acestora / 27
1.4.1. Bolile coronariene / 27
1.4.2. Hipertensiunea arterială / 33
1.4.3. Aritmiile cardiace / 34
1.4.4. Insuficienţa cardiacă congestivă / 35

Capitolul 2. Factori psihosociali cu rol în evoluţia şi combaterea bolii cardiace / 36
2.1. Conceptualizarea şi rolul factorilor psihosociali în evoluţia bolii cardiace / 36
2.2. Tipologia şi analiza factorilor psihosociali asociaţi bolii cardiace / 40
      2.2.1. Tipul A de personalitate / 40
      2.2.2. Localizarea controlului ca resursă personală / 42
      2.2.3. Depresia şi anxietatea / 43
      2.2.4. Comportamentele dăunătoare sănătăţii / 48
      2.2.5. Stresul social şi suportul social - factori psihosociali implicaţi în evoluţia bolii cardiace / 49

Capitolul 3. Stresul social şi boala cardiacă / 52
3.1. Istoricul şi definirea conceptului de stres / 52
3.2. Perspective teoretice explicative cu privire la stres/ 54
      3.2.1. Abordarea medicală a stresului sau abordarea centrată pe răspuns / 55
      3.2.2. Abordarea psihologică a stresului sau abordarea centrată pe procesele cognitive / 57
      3.2.3. Abordarea sociologică a stresului sau abordarea centrată pe stimuli / 61
3.3. Teoria sociologică a stresului în viziunea lui Leonard Pearlin / 65
3.4. Relaţia dintre stresul social şi boala cardiacă / 69

Capitolul 4. Rolul suportului social în contextul bolii cardiace / 72
4.1. Definirea, istoricul şi măsurarea suportului social în raport cu starea de sănătate / 72
4.2. Formele suportului social / 75
4.3. Sursele suportului social / 77
      4.3.1. Familia ca sursă de suport social / 78
      4.3.2. Prietenii, colegii şi suportul social / 82
4.4. Efectele suportul social asupra stării de sănătate /84
4.5. Suportul social şi boala cardiacă/ 91

Capitolul 5. Reabilitarea cardiacă. Strategii şi metode intervenţionale psihosociale / 95
5.1. Programul de reabilitare cardiacă şi intervenţiile cu rol în abordarea şi reducerea riscului psihosocial asociat bolii cardiace / 96
      5.1.1. Obiectivele programului de reabilitare cardiacă / 96
      5.1.2. Fazele programului de reabilitare cardiacă / 97
5.2. Strategii şi metode intervenţionale psihosociale adresate pacienţilor cardiaci cu risc psihosocial înalt în context spitalicesc / 99
      5.2.1. Rolul echipei multidisciplinare în furnizarea serviciilor în spital /101
      5.2.2. Serviciile de consiliere a pacienţilor cu boli cardiace /103
      5.2.3. Servicii clinice de asistenţă socială adresate bolnavilor cardiaci / 111
      5.2.4. Metode şi tehnici de adaptare la stres în contextul bolii cardiace / 114
5.3. Strategii şi metode intervenţionale psihosociale adresate familiilor pacienţilor cardiaci cu risc psihosocial înalt /119
      5.3.1. Servicii de consiliere şi asistenţă socială familială /119
      5.3.2. Terapia medicală de familie şi boala cardiacă / 122
5.4. Strategii şi metode intervenţionale psihosociale în context comunitar / 127
      5.4.1. Servicii comunitare de îngrijire medico-socială /128
      5.4.2. Grupurile de suport ca strategie de adaptare la boala cardiacă / 130

PARTEA II
Studii privind analiza şi intervenţia psihosocială în contextul bolii cardiace

Capitolul 6. Statistica mortalităţii prin boli cardiace la nivel naţional şi internaţional /135
6.1. Analiză comparativă a ratei mortalităţii prin boli cardiace la nivelul statelor UE/136
6.2. Analiza evoluţiei mortalităţii prin boli cardiace în România /141
6.3. Previziunile OMS cu privire la principalele cauze de deces /143

Capitolul 7. Factorii sociali asociaţi bolii cardiace la internarea în spital /146
7.1. Obiectivele cercetării / 146
7.2. Metodologia cercetării: eşantionare, proceduri / 146
7.3. Analiza datelor / 147
7.4. Rezultate şi concluzii /148

Capitolul 8. Procesul stresului social asociat evoluţiei bolii cardiace la pacienţii internaţi în spital / 159
8.1. Obiectivele cercetării /160
8.2. Metodologia cercetării: eşantionare, proceduri, instrumente / 161
8.3. Analiza datelor / 170
8.4. Rezultate şi concluzii / 172

Capitolul 9. Satisfacţia pacienţilor cardiaci cu suportul social formal asociat aspectelor interpersonale ale relaţiei cu personalul medical şi de îngrijire din spital /197
9.1. Aspectele interpersonale ale relaţiei profesionist-pacient în contextul bolii cardiace /197
9.2. Premisele cercetării / 200
9.3. Obiectivele şi metodologia cercetării / 201
9.4. Prezentarea şi analiza rezultatelor / 202

Concluzii / 205
Bibliografie / 213
Anexe / 223

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu