duminică, 28 aprilie 2013

STUDII DE VALIDARE SI CERCETARI APLICATIVE ALE PSIHOLOGIEI SI PSIHOTERAPIEI UNIFICARII IN EDUCATIE, DEZVOLTARE PERSONALA SI CLINICA Vol. II: Aplicatii în terapia, consilierea si dezvoltarea personală a familiei, copiilor, adolescentilor si studentilorAutor :Iolanda Mitrofan                  
Editura Universitatii din Bucuresti 
An aparitie :2011 

ISBN  978-973-737-926-9
Nr pagini :417 
Format 176x 250
Pret : 55 lei la Editura
Disponibilitate BCU


Descrierea editurii:

Culegerea de studii de psihologie, volumul al doilea, abordează teme privind relaţiile-capcană în familia toxicomanului (o abordare transgeneraţională), despre relaţia dintre disponibilitatea afectivă maternă, complicaţiile la naştere şi dezvoltarea emoţională a copilului mic, precum şi despre dezvoltarea personală în psihoterapiile experienţiale (abordare metodologică integrativă). „Lipsa tradiţiei în tratarea toxicomanului în ţara noastră face ca veriga dezintoxicare să fie supraevaluată în defavoarea celorlalte verigi ale lanţului terapeutic. Necesitatea psihoterapiei în perioada postdezintoxicare este trecută cu vederea, astfel că recăderea este garantată”, sunt doar câteva constatări cu care începe Introducerea de la primul studiu din volum.

Cuprins:Studiul 1: RELAŢII-CAPCANĂ ÎN FAMILIA TOXICOMANULUI. O ABORDARE TRANSGENERAŢIONALĂ, Cristina Denisa Godeanu (Stoica)

Introducere    9

REPERE TEORETICE

Capitolul 1. Psihoterapia între tradiţie şi avangardă. Abordarea transgeneraţională  11
Capitolul 2. Abordarea transgeneraţională. Repere conceptuale  13
Capitolul 3. Repere conceptuale transgeneraţionale în contextul T.U  25
Capitolul 4. Mecanisme de transmisie a inconştientului familial  31
Capitolul 5. Secretele familiale şi patologia de transmisie transgeneraţională   36
Capitolul 6. Doliul. Implicaţii transgeneraţionale   39
Capitolul 7. Dinamica criptă - fantomă în manifestarea toxicomaniei. O abordare transgeneraţională   42
Capitolul 8. Ataşamentul intergeneraţional în familia toxicomanului   43
Capitolul 9. Transgresiunea ca scenariu transgeneraţional în familia toxicomanului   46
Capitolul 10. Alte abordări psihoterapeutice ale familiei toxicomanului   47
Capitolul 11. Toxicomanul şi familia sa în scenariul terapeutului  57
Capitolul 12. Capcanele familiei, capcanele terapeutului   60

CERCETAREA

Capitolul 1. Metodologia cercetării  62
      1.1. Ipotezele cercetării   62
      1.2. Obiectivele cercetării   62
      1.3. Metodele utilizate  63
Capitolul 2. Rezultatele cercetării   70
      2.1. Constelaţia temelor-nucleu asociată dependenţei  70
      2.2. Dinamica abandon-pierdere-dependenţă-control     77
      2.3. Dinamica scenariilor-capcană în familia toxicomanului (scenarii-capcană centrate pe dependenţă)   78
      2.4. Deturnarea de Ia creştere identitară asociată unor scenarii şi reiaţii-capcană  83
      2.5. Toxicodependenţa, Umbra familială şi absenţa spaţiului identitar  87
      2.6. Efectele absenţei şi neasumării spaţiului identitar observate în practica clinică  91
      2.7. Dinamica „fantomei” surprinsă în experienţa clinică  96
      2.8. Scenarii-capcană întemeiate pe pattemuri repetitive ce vizează alegerea partenerială 125
      2.9. Boala şi re laţii le-capcană   126
Concluzii  131

Studiul 2: RELAŢIA DINTRE DISPONIBILITATEA AFECTIVĂ MATERNĂ, COMPLICAŢIILE LA NAŞTERE ŞI DEZVOLTAREA EMOŢIONALĂ A COPILULUI MIC, Alin Cristinel Cotigă

Argument   147

Capitolul 1. Delimitarea conceptului de disponibilitate afectivă maternă  149
1. Teorii clasice ale relaţiei dintre mamă şi copil  149
      1.1. Funcţia materă în termenii lui D. W. Winnicott   149
      1.2. J. Bowlby, M. Ainsworth şi dezvoltarea conceptului de ataşament   151
2. Teorii actuale ale relaţiei dintre mamă şi copil   156
      2.1. Disponibilitatea afectivă maternă: definiţie şi consens  156
      2.2. Relaţia de ataşament dintre mamă şi făt   158
            2.2.1. Teorii ale relaţiei de ataşament dintre mamă şi fat   158
            2.2.2. Modelul lui J. Condon asupra relaţiei de ataşament dintre mamă şi făt   159
            2.2.3. Factori care influenţează relaţia de ataşament dintre mamă şi făt   162
      2.3. Disponibilitatea afectivă maternă atât prenatală cât şi postnatală  163
Capitolul 2. Relaţia mamă-făt premisă în dezvoltarea relaţiei mamă-copil  166
1. Influenţe materne în uter  167
2. Fătul ca individualitate psihică receptivă  168
      2.1. S. Grof şi sistemele de experienţă condensată (COEX)   168
            2.1.1. Sistemele de experienţă condensată   168
            2.1.2. Nivelul prenatal şi perinatal al inconştientului   170
      2.2. Comunicarea tactilă şi haptonomie  171
            2.2.1. Importanţa comunicării tactile  171
            2.2.2. Haptonomia  172
3. Copilul mic ca individualitate psihică receptivă   173
Capitolul 3. Impactul experienţei prenatale asupra fătului şi rolul ei în dezvoltarea
psiho-emoţională a copilului   175
1. Căi de comunicare dintre mamă şi fat   176
      1.1. Comunicarea mamă-făt prin receptori biochimici   176
      1.2. Comunicarea mamă-fat prin receptori senzoriali  176
2. Creierul emoţional şi modularea informaţiei   178
3. Memorie celulară şi mecanisme epigenetice  180
4. Dezvoltare neuronală la fat   183
5. Nivelul amigdalian şi imprintarea emoţională   185
6. Factori care influenţează reţinerea informaţei în timpul perioadei prenatale, perinatale şi postnatale  188
Capitolul 4. Tulburările emoţionale ale copilului mic  191
1. Cauze ale tulburărilor emoţionale ale copilului mic   191
      1.1. Sincronizare şi nesincronizare emoţională   191
      1.2. Trauma prin omisiune  194
2. Tulburarea de ataşament   195
3. Defense ale copilului mic  197
Capitolul 5. Studii privind relaţia dintre disponibilitatea afectivă maternă,
problematica naşterii şi emoţionalitatea mamei şi a copilului   199
1. Studii privind importanţa disponibilităţii afective materne înainte de naştere  {99
2 Studii privind legătura dintre disponibilitea afectivă maternă înainte de naştere şi relaţia postnatală dintre mamă şi copil, precum şi dezvoltarea cognitiv-emoţională a
acestuia  200
Capitolul 6. Cercetare privind relaţia dintre mamă şi copil din perspectiva dezvoltării
emoţionale a adultului   203
1. Experienţa retrăirii simbolice a „naşterii” în cadrul grupului de psihoterapie
experienţială   203
1.1. Corina - o fată care „nu trebuia să se nască”  204
      1.1.1. Regresarea şi clarificarea emoţională  205
      1.1.2. Analiza desenelor   208
      1.1.3. Concluzie  209
2.1. Alexandru - un băiat care „nu respiră”  210
      2.1.1. Regresarea şi clarificarea emoţională  212
      2.1.2. Analiza desenului   215
      2.1.3. Concluzie  216
3.1. Gina - un copil dublu respins sau problematica repetiţiilor   217
      3.1.1. Regresarea şi clarificarea emoţională  229
      3.1.2. Explicarea travaliului naşterii  224
      3.1.3. Concluzie  225
2. Concluzie generală privind retrăirea simbolică a „naşterii” în cadrul grupului de psihoterapie experienţială  226
Capitolul 7. Cercetare privind relaţia dintre disponibilitatea afectivă maternă, complicaţiile la naştere şi dezvoltarea emoţională a copilului mic   230
1. Obiectivele cercetării   230
2. Posibile beneficii   230
3. Ipoteze  231
      3.1. Ipotezele cercetării  231
      3.2. Ipotezele statistice   231
4. Metoda   232
      4.1. Participanţii la studiu  232
      4.2. Metode şi proceduri  233
            4.2.1. Instrumente  233
                  4.2.1.1. Inventarul de ataşament antenatal  233
                  4.2.1.2. Inventarul de disponibilitate afectivă  234
                  4.2.1.3. Inventarul de variabile contextuale perinatale   238
                  4.2.1.4. Anamneza   238
            4.2.2. Procedura   238
      4.3. Problematica naşterilor prin cezariană  239
      4.4. Analiza datelor   240
            4.4.1. Coeficientul Conbach-alfa  240
            4.4.2. Statistica descriptivă şi analiza datelor  241
      4.5. Concluziile cercetării  247
Capitolul 8. Concluziile cercetărilor privind rolul disponiblităţii afective materne în problematica naşterii şi în dezvoltarea emoţională a copilului mic  254
1. Concluziile cercetărilor   254
2. Contribuţii teoretice şi metodologice asupra importanţei perioadei prenatale ca bază a emoţionalităţii copilului  256
Consideraţii finale   259
Mulţumiri   260
Bibliografie selectivă  261
Anexa 1   275
Anexa 2   281
Anexa 3   287
Anexa 4   292
Anexa 5   297

Studiul 3: DEZVOLTAREA PERSONALĂ ÎN PSIHOTERAPIILE EXPERIENŢIALE - ABORDARE METODOLOGICĂ INTEGRATIVĂ - Ovidiu-Alexandru Pop

Capitolul 1. Introducere  301
      1.1. Psihoterapiile experienţiale   301
      1.2. Excurs istoric experienţial. începuturi, dezvoltare şi prezent  302
      1.3. Analiză comparativă a diferitelor şcoli experienţiale  304
      1.4. Specificul psihoterapiei experienţiale   342
Capitolul 2. Dezvoltarea personală în psihoterapiile experienţiale  345
      2.1. Forme şi repere ale dezvoltării personale  345
      2.2. Dezvoltarea personală în psihoterapia experienţială definiţie, demersuri (individuale
şi de grup), obiective  349
      2.3. Importanţa dezvoltării personale în actul terapeutic experienţial  350
      2.4. Aspecte etice în psihoterapiile de orientare experienţială   352
Capitolul 3. O nouă abordare metodologică în psihoterapia experienţială  355
      3.1. Obiective  356
      3.2. Ipoteze  357
      3.3. Prezentarea modelului experimental   357
      3.4. Analiza şi prelucrarea datelor  363
      3.5. Limite ale cercetării   373
Capitolul 4. Concluzii   375
      4.1. Concluzii şi consecinţe metodologice  375
      4.2. Concluzii şi consecinţe teoretice şi aplicative  376
      4.3. Perspective noi de cercetare  381

Anexe  382
Referinţe bibliografice  384

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu